Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 08.30-12.30 - 13.30-17.30

İLAN

“Belediyemiz Encümeninin 16.01.2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı ile Burdur Merkez Yeni Mahalle ada: 704 parsel: 83, 84, 86, 95 ve 113, ada:705 parsel: 114, ada: 706 parsel: 85, ada: 707 parsel: 86, ada: 708 parsel: 87 ve 88, ada: 709 parsel: 89 ve 90, ada: 710 parsel: 91, 92 ve 93, ada: 711 parsel: 94 ve 95, ada: 712 parsel: 96, ada: 713 parsel: 109, 111, 112, 113, 114 ve 115, ada: 714 parsel: 97, ada: 715 parsel: 98, ada: 716 parsel: 99, ada: 717 parsel: 100, ada: 718 parsel: 101, ada: 719 parsel: 102, ada: 720 parsel: 103, ada: 721 parsel: 106, ada: 722 parsel: 105, 106 ve 107, ada: 723 parsel: 108, ada: 731 parsel: 177 ve 178 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 17.01.2020 ile 17.02.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda askıda tutulacaktır.”

Read More