T.C. BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI GÜNÜ                   :  1 Temmuz 2020 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Sultanderesi Hizmet Binası – Fen İşleri Kampüsü  Toplantı Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO        :  5  

            

1- Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/110 sayılı kararı ile kurulan ve 04.09.2019 tarih ve 2019/116 sayılı kararı ile de içkili yer bölgesi hakkında çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyonun çalışmalarının görüşülmesi. 

2- 14.05.2020 tarih ve 31127 sayılı Resmi Gazatede yayımlanan “Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” ve Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren otobüs yazıhanesi işletmelerinin taleplerine istinaden, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş-çıkış yapan otobüslerden alınacak olan Otobüs Giriş-Çıkış Ücret Tarifesinin görüşülmesi.

3- Burdur Merkez Yeni Mahalle, 731 ada ve 179 – 180 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması    hususunun görüşülmesi.

4- Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 1107 ada ve 11 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması    hususunun görüşülmesi. 

5- Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine, iki binişlik kullan-at kartına ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin görüşülmesi.

Close Search Window