OCAK-2019 GÜNDEM MADDELERİ

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ                   :  8 Ocak 2020 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  1   

      1-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üye seçiminin yapılması.

     2-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince Belediye Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.

      3-  Burdur Merkez Konak Mahallesinde bulunan Belediye Bedesten Çarşısının trafo ihtiyacını karşılamak üzere Y:525167,17 – 525169,53 – 525165,85 – 525163,55 X:4176549,12 – 4176540,58 – 4176539,56 – 4176548,11 koordinatları arasında trafo ilavesi plan değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

      4-  Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 702, parsel 132, 150 ve 260 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu imar adalarının “Sosyal Tesis Alanı”ndan “Konut Alanı”na dönüştürülmesi için imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

      5-  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici 1.maddesi gereğince, evsel katı atık bedellerinin belirlenmesi hususunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 2019/69 sayılı kararı ile oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladığından, toplama ve taşıma maliyetleri de göz önünde bulundurularak evsel katı atıkların belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

       6- Belediyemiz toptancı halinde bulunan işyerlerinin kiracılarından alınacak 2020 yılı teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

       7- Şehir içi özel halk otobüslerinde uygulanacak olan üniversite öğrenci tarifesi ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

       8- Kurumumuzun 304,07 pay adedi karşılığı 7.601,65 TL nakdi sermayesinin bulunduğu BURYEM A.Ş.deki hissemizin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden satılması hususunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 2019/172 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonun raporunun görüşülmesi.   

        9- Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 2019/165 sayılı kararı ile ilimizde faaliyet sürdüren ticari taksiler, C plaka servis araçları ve özel halk otobüslerinden devir ücreti alınmasına karar verilmiş olup, İdari Mahkemelerce ve Danıştay 9.Dairesi Başkanlığınca, devir ücretlerinin kanuna aykırı olduğu belirtildiğinden, söz konusu devir ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

      10-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesine istinaden, geçici işçi vizelerinin görüşülmesi.

        11-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

   12-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 52.maddesi gereğince, İtfaiye çalışanlarının 2020 yılı fazla mesai   ücretlerinin görüşülmesi.

         13- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereğince, Zabıta çalışanlarının 2020 yılı fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi.

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin