MAYIS-2020 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ                   :  6 Mayıs 2020 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Sultanderesi Hizmet Binası – Fen İşleri Kampüsü

                                                         Toplantı Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  4 (Olağanüstü Toplantı) 

 1-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesine istinaden, Belediye Encümen Üyeliğine, 3 adet üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 2-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonuna en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

3-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, İmar Komisyonuna en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 608, parsel 18 ve 99 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince Burdur İl Özel İdaresine bedelsiz devredilmesi hususunun görüşülmesi.

5-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi.

   6-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince, 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

           7-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden,  Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi     verilmesi.

   8-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığı 2019 yılı bütçe kesin hesabının    görüşülmesi.

9- 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun,  Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması hususlarının görüşülmesi.

10- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinin 1.bendine istinaden Pazar yerlerinde pazarcılık yapan satıcılardan alınan işgaliye bedelinin, Koronavirüs salgını süresince alınmaması hususunun görüşülmesi.

11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Atatürk Mahallesi, 12023.Sokak. No:4/1 (Cumhuriyet Yaşam Merkezi) Merkez/BURDUR adresinde bulunan düğün salonunun fiyat tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

12- Belediyemiz şirketlerinden Burdur Akaryakıt Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin (BAHTAŞ) sermayesinin, şirketin iştiraki olan BİMTAŞ Şirketinde kullanılmak üzere 5.075.000,00 (beşmilyonyetmişbeşbin) TL’den 10.075.000,00 (onmilyonyetmişbeşbin) TL’ye çıkartılması hususunun görüşülmesi.  

Close Search Window