MAYIS-2018 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ                  :  02 Mayıs 2018 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                  :  14.00

TOPLANTI YERİ                    :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  5

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığı 2017 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi.

2- Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesine göre düzenlenen, Belediye Başkanlığı 2017 yılı taşınır kesin hesabının görüşülmesi.

3- Bağlar Mahallesi, 14075 Sokakta bulunan parka, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, 1974 Kıbrıs Savaşında şehit olan Osman KUZUCU’nun adının verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere 04.04.2018 tarih ve 2018/71 sayılı meclis kararı ile görevlendirilen komisyonun çalışmalarının görüşülmesi.

4- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın 2018 yılı katılım payı olan 335.278,47 TL’nin, 30.06.2018 tarihine kadar BAKA’nın ilgili hesabına aktarılması hususunun görüşülmesi.

5- Üyesi olduğumuz Akdeniz Belediyeler Birliğinin 2017 yılı üyelik aidatı olan 63.098,70     TL’nin, Birliğin ilgili hesabına aktarılması hususunun görüşülmesi.

6-  Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 80, ada 91, parsel 64’te kayıtlı, mevcut onaylı imar   planında ayrık nizam üç kat konut alanında bulunan taşınmazın bulunduğu alanda, 6890,59 plan işlem numarası ile, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydı ile 4 kat emsal uygulamasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

7- Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 21, ada 14, parsel 92 numarada kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) bendi gereğince, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 67-0331 Kuyruk Nolu F-4E uçak, sergilenmek üzere Belediyemize hibe edileceğinden, sergiye hazır hale getirilebilmesi için gerekli olan 200.000,00 TL + KDV maliyetin tarafımızca karşılanması şartıyla hibe olarak alınması hususunun görüşülmesi.

9- Burdur Merkez Necatibey Mahallesinde, yaklaşık 15 hektar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Hizmet Alımı İşi kapsamında, ilgili firmaya yapılacak olan hakediş ödemeleri için, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2018 yılında aktarılacak olan kaynak karşılık gösterilmek suretiyle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinde bulunan “03 5 1 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri” tertibine, 2.785.000,00 TL ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi.

10- İlimizde bulunan Gümüş’ün (Ali Bey) Değirmeni adlı kültür varlığının restorasyonu yapılacağından, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı karşılık gösterilmek suretiyle, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesinde bulunan “06 1 7 90 Diğer Kültür Varlığı Yapım Alım ve Korunması Giderleri” tertibine 2.500.000,00 TL ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi.

11- Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 2017/205 sayılı kararının, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 15, ada 1637, parsel 1 tapu kayıtlı taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesi ve devir işlemini gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi şeklinde güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

12- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrası gereğince, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, Belediyemiz bütçesinden 40.000,00 TL’nin, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hesabına aktarılması hususunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu Kararları

13-  Burdur Merkez, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalan Çiftlik Alanları ve Yurt Alanlarına ait 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve Sosyal Tesis Alanlarına ait değişiklik tekliflerinin görüşülmesi.

 

14- Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 ve pafta 8/1, ada 631, parsel 815 numaralarda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile Emsal uygulamasına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.