Etik Komisyonu

       5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu'nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerinin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar olduğu konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

       13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

       Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalarını değerlendirmektir.

       Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik Komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Hasan DUYGULU
Başkan Yardımcısı
Komisyon Başkanı
İrtibat: (0248) 233 53 90 - 144

Cengiz TAŞBAŞ
İnsan Kaynakları ve Eğt.Md.V.
Komisyon Üyesi
İrtibat: (0248) 233 53 90 - 122

Hülya ERASLAN
Yazı İşl.Md.V.
Komisyon Üyesi
İrtibat: (0248) 233 53 90 - 177

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından "İş Ahlakı ve Görev Sorumluluğu" ile ilgili Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel ile Yönetici personele yönelik Hizmet İçi Eğitimler verilecektir.

       Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
       Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
       Ayrıca ilk defa göreve başlayan Aday Memurlara "Adaylık süresinde verilen hizmet içi eğitimlerde" Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir.

       25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince, Belediyemiz Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları düzenlenerek tüm personele imza karşılığında duyurulmuştur.

1- Belediye Başkan Yardımcısı ve Etik Komisyonu Başkanı Sayın Hasan DUYGULU Başkanlığında toplanan Etik Komisyonu aşağıdaki kararları almıştır.
a. Kurumumuz web sitesinde, Etik komisyonunu tanıtıcı bir bölüme yer verilmesine,
b. Kurumumuzda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz çalışanlarına yönelik hizmeti içi eğitim seminer ve programlarının düzenlenmesine,
c. Verilen eğitimlerin Kurumumuz web sitesinde açılan "Etik Komisyonu" bölümünde yayınlanmasına,
d. Komisyon olağan toplantılarını her dört ayda bir Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının ilk pazartesi günü Encümen Toplantı Salonunda yaparak çalışmalarını sürdürmesine karar verilmiştir.

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin