KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ                   :  6 Kasım 2019 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  12   

       1-    2020 mali yılı ve izleyen 2 yılın Performans Programının görüşülmesi.

             ( 5018 Say.Kamu Mali.Yön.Kont.Kanun. 9.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.41.mad.)

       2-    2020 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

              ( Mah.İd.Büt.Muh.Yön. 27.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.62.mad.)

       3-    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç    ücretlerinin görüşülmesi.

       4-    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 2020 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin görüşülmesi. 

5-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka isim verilmesi hususunun görüşülmesi.  

6-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, Bağlar Mahallesi, Topraklık Caddesi ile Bağlar Mahallesi, İbrahim Zeki Burdurlu Caddesinin kesiştiği noktadaki kavşağa “Şehit Teğmen Ayfer Gök Kavşağı” isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. 

7-  Şehir içi özel halk otobüslerinde paralı binişlerin kaldırılarak, tek kullanımlık kartların uygulanması ve üniversite öğrenci tarifesinin güncellenmesi hususlarının görüşülmesi.

 8-   5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (p) bendi gereğince “Burdur Belediyesi Sınırları İçerisinde Trafik, Toplu Taşıma ve Bisiklet Yolları Düzenleme Ön Projelerinin Hazırlanması” işlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75.maddesine istinaden, Pamukkale Üniversitesi’yle Ortak Hizmet Projesi olarak yapılması, Ortak Hizmet Projesi kapsamında ilgili işlerin yürütülebilmesi amacıyla 160.000,00 TL + KDV’lik kaynağın aktarılması ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.  

  9-  İlimiz Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 136 parsel tapu kayıtlı taşınmazın Hükmi Şahsiyete Haiz Amme Müessesesi Ormanı statüsünde işletilmesi uygun görüldüğünden, söz konusu taşınmazın tapu kaydında bulunan ve Belediye Meclisi tarafından onay verilerek alındığı görülen, 22.05.1981 yılına ait “Orman Bakanlığı lehine 99 yıl müddetle intifa hakkı.” şerhinin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

 10- Belediyemizin genel satın alma iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe İçi İşletmenin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermesi hususunun görüşülmesi.  

 11- Belediyemiz mülkiyetinde olan Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 128, ada1283, parsel 20 ve Bahçelievler Mahallesi pafta 110, ada 702 parsel 278 tapu kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılması hususunun görüşülmesi.

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin