KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2019/Kasım ayı toplantısı, 6 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2019/142

            Gündem maddelerine başlamadan önce meclis üyeleri Mesut ÖZCAN ve Namık Kemal ÖZKAN 06.11.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; şehrimiz Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka, ilimizin yetiştirdiği kıymetli bir öğretmen, kültür adamı, müzik insanı, TRT Sanatçısı ve Hocası olup,  müzik dünyamıza kabak kemane gibi bir enstrümanı kazandıran, yöremize ait yüzden fazla türküyü derleyerek veya besteleyerek, birçok halk müziği ses sanatçısı kazandırarak, Burdur kültürüne katkıları ile ilimizin daha iyi tanınmasını sağlamış saygın bir kişi olan Salih URHAN anısına “Salih Urhan Parkı” isminin verilmesi hususunun, 06.11.2019 Çarşamba günü yapılacak olan meclis toplantısında değerlendirilmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; meclis üyeleri Mesut ÖZCAN ve Namık Kemal ÖZKAN’ın 06.11.2019 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme  ek madde olarak alınarak, meclis gündeminin 5.maddesi ile birlikte görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/143

            Gündem maddelerine başlamadan önce meclis üyeleri Mesut ÖZCAN ve Namık Kemal ÖZKAN 06.11.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; şehrimiz Konak Mahallesinde bulunan “Güzelleştirme Caddesi” ve “Güzelleştirme Parkı”nın, Türk siyasetinde ve Türk dünyasında derin izler, üstün hizmetler bırakmış, tanınırlığı yüksek, merhum Alparslan TÜRKEŞ anısına “Alparslan Türkeş Caddesi” ve “Alparslan Türkeş Parkı” olarak adlandırılması hususlarının  06.11.2019 Çarşamba günü yapılacak olan meclis toplantısında meclis gündemine alınması talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; meclis üyeleri Mesut ÖZCAN ve Namık Kemal ÖZKAN’ın 06.11.2019 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 12.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/144

            Gündem maddelerine başlamadan önce meclis üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Mehmet İZGİ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Uğur ŞEN, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Yunus TAŞKESEN ve Hamit GÖREN 06.11.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; İlimiz Konak Mahallesine bağlı “Güzelleştirme Caddesi”nin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak, “Güzelleştirme Parkı”nın isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak ve “Adliye Caddesi”nin isminin “Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi” olarak değiştirilmesi hususlarının 06.11.2019 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısında, meclis gündemine ek gündem maddesi olarak alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; meclis üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Mehmet İZGİ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Uğur ŞEN, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Yunus TAŞKESEN ve Hamit GÖREN’in 06.11.2019 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 13.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/145

          Gündemin 1.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.11.2019 tarih ve 18/165 sayılı yazısında; Belediyemiz 2020 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programı, 31.10.2019 tarih ve 18/164 sayılı yazı ile Belediye Başkanına sunulmuş ve Belediye Başkanının aynı tarihli havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek 31.10.2019 tarih ve 2019/743 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere gönderilmiş olup, Encümence incelenen 2020 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, meclisçe tetkiki talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz 2020 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber,  Belediye meclisinin 20 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan 2.birleşiminde bütçeden önce görüşülerek karara bağlanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

KARAR NO:2019/146

Gündemin 2.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 17/160 sayılı yazısında; Belediyemiz 2020 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programı 26.08.2019 tarih ve 6/126 sayılı yazı ile Belediye Başkanlığına sunulmuş ve Belediye Başkanının 29.08.2019 tarihli havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek 26.09.2019 tarih ve 2019/684 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere Belediye Başkanlığına gönderilmiş olup, Encümence Belediye Başkanlığına gönderilen 2020 mali yılı hazırlık bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programının meclisçe tetkiki talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanlığının 2020 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve 2021 ve 2022 yıllarının bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber     20 Kasım 2019 tarihinde yapılacak 2.birleşiminde görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.  

KARAR NO:2019/147

 Gündemin 3.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.10.2019 tarih 116 sayılı yazısında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  gereğince, 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait tüm ücretler hakkında gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunun görüşülmesi için komisyon kurulmasına karar verilerek, komisyonun 3 kişi olmasının,  meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret, meclis üyesi Namık Kemal ÖZKAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, komisyonda görev yapmak üzere teklif edilen Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun komisyon üyesi olarak seçilmelerinin ve konunun Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2019/148

  Gündemin 4.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.10.2019 tarih 115 sayılı yazısında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, 2020 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifeler hakkında gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, 2020 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifeler konusunun,  gündemin 3. maddesinde, 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun seçildiği komisyona havale edilmesine, konunun Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.    

KARAR NO:2019/149

               Gündemin 5.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 04.11.2019 tarih 69 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka isim verilmesi hususunun görüşülerek, gerekli meclis kararının alınması talep edilmekte ve gündem maddelerine başlamadan önce meclis üyeleri Mesut ÖZCAN ve Namık Kemal ÖZKAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan ve gündemin 5.maddesi ile birlikte görüşülmesine karar verilen 06.11.2019 tarihli dilekçede de, şehrimiz Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka, ilimizin yetiştirdiği kıymetli bir öğretmen, kültür adamı, müzik insanı, TRT Sanatçısı ve Hocası olup,  müzik dünyamıza kabak kemane gibi bir enstrümanı kazandıran, yöremize ait yüzden fazla türküyü derleyerek veya besteleyerek, birçok halk müziği ses sanatçısı kazandırarak, Burdur kültürüne katkıları ile ilimizin daha iyi tanınmasını sağlamış saygın bir kişi olan Salih URHAN anısına “Salih Urhan Parkı” isminin verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka, “Salih Urhan Parkı” isminin verilmesi hususunun, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih 2019/118 sayılı kararı ile kurulan ve meclis üyeleri Mesut ÇELEBİ, Mesut ÖZCAN ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın üye olarak seçildiği komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.      

KARAR NO:2019/150

             Gündemin 6.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 04.11.2019 tarih 70 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, Bağlar Mahallesi, Topraklık Caddesi ile Bağlar Mahallesi, İbrahim Zeki Burdurlu Caddesinin kesiştiği noktadaki kavşağa “Şehit Teğmen Ayfer Gök Kavşağı” isminin verilmesi hususunun görüşülerek, gerekli meclis kararının alınmasını talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, Topraklık Caddesi ile Bağlar Mahallesi, İbrahim Zeki Burdurlu Caddesinin kesiştiği noktadaki kavşağa “Şehit Teğmen Ayfer Gök Kavşağı” isminin verilmesi için Belediye Başkanı dâhil toplam 26 üyenin katıldığı oylama sonucunda 26 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, Topraklık Caddesi ile Bağlar Mahallesi, İbrahim Zeki Burdurlu Caddesinin kesiştiği noktadaki kavşağa “Şehit Teğmen Ayfer Gök Kavşağı” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2019/151

             Gündemin 7.maddesine geçildi. Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin 22.10.2019 tarih ve 201905357 sayılı dilekçelerinde; paralı binişlerde şoförlerin trafikte dikkatlerinin dağıldığını, para takibi sağlıklı yapılamadığından kazanç ve vergilendirmede de sıkıntılar yaşandığını belirterek paralı binişlerin kaldırılmasını talep etmekte ve uygulamaya geçilmesi halinde; tek kullanımlık kartların (kartlar iki binişlik olup, tek biniş 2,50 TL.den 5,00 TL + 1,00 TL kart bedeli olmak üzere toplamda 6,00 TL olacaktır. Gökçebağ, Askeriye ve Çendik köylerinde tek biniş 3,25 TL olduğu için kartlarına ek olarak 1,50 TL yükleyerek iki biniş sağlayabileceklerdir.) uygulanması ve 07.08.2019 tarih ve 2019/97 sayılı meclis kararı ile 2,25 TL olarak belirlenen üniversite öğrencisi kent kart ile biniş tarifesinin 1,95 TL’ye düşürülmesini talep ettiklerinden, Zabıta Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 1415 sayılı yazısında; Şehir içi özel halk otobüslerinde paralı binişlerin kaldırılarak, tek kullanımlık kartların (kartlar iki binişlik olup, tek biniş 2,50 TL.den 5,00 TL + 1,00 TL kart bedeli olmak üzere toplamda 6,00 TL olacaktır. Gökçebağ, Askeriye ve Çendik köylerinde tek biniş 3,25 TL olduğu için kartlarına ek olarak 1,50 TL yükleyerek iki biniş sağlayabileceklerdir.) uygulanması ve 07.08.2019 tarih ve 2019/97 sayılı meclis kararı ile 2,25 TL olarak belirlenen üniversite öğrencisi kent kart ile biniş tarifesinin 1,95 TL’ye düşürülmesi hususlarının görüşülerek gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Şehir içi özel halk otobüslerinde paralı binişlerin kaldırılarak, tek kullanımlık kartların (kartlar iki binişlik olup, tek biniş 2,50 TL.den 5,00 TL + 1,00 TL kart bedeli olmak üzere toplamda 6,00 TL olacaktır. Gökçebağ, Askeriye ve Çendik köylerinde tek biniş 3,25 TL olduğu için kartlarına ek olarak 1,50 TL yükleyerek iki biniş sağlayabileceklerdir.) uygulanmasına, 07.08.2019 tarih ve 2019/97 sayılı meclis kararı ile 2,25 TL olarak belirlenen üniversite öğrencisi kent kart ile biniş tarifesinin S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından 1,95 TL’ye düşürüldüğü ve fiilen uygulandığı ancak fiyat belirleme yetkisi Belediye Meclisine ait olduğundan 1,95 TL olarak güncellenmesine ve halk otobüsleri fiyat tarifesinin aşağıdaki tabloda belirtilen şeklinin Aralık ayı ücret ve tarifelerine kadar uygulanmasının oy birliği ile kabulüne ve konunun gündemin 3. maddesinde, 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun seçildiği komisyon tarafından yeniden değerlendirilerek, Aralık ayı ücret ve tarifeleri ile birlikte yeniden görüşülmesine,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

S.S. ŞEHİRİÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ FİYAT TARİFESİ

Güzergah Adı Kent Kart
Şehir İçi İndi-Bindi 2,50 TL
Üniversite 1,95 TL
İlköğretim – Lise 1,50 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü 3,25 TL
Salı Pazarından Necatibey Mahallesi – Değirmenler Mahallesi 2,75 TL
2 Binişlik Elektronik Kullan-At Kağıt Bilet 6,00 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü İçin Elektronik Kullan-At Kağıt Bilet Ek Yükleme Hakkı 1,50 TL
65 Yaş üzeri Vatandaşlar ÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli Vatandaşlar ÜCRETSİZ
Ağır Engelli ÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçi 1 Kişi ÜCRETSİZ
KARAR NO:2019/152

           Gündemin 8.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 1472 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (p) bendi gereğince “Burdur Belediyesi Sınırları İçerisinde Trafik, Toplu Taşıma ve Bisiklet Yolları Düzenleme Ön Projelerinin Hazırlanması” işlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75.maddesine istinaden, Pamukkale Üniversitesi’yle Ortak Hizmet Projesi olarak yapılması, Ortak Hizmet Projesi kapsamında ilgili işlerin yürütülebilmesi amacıyla 160.000,00 TL + KDV’lik kaynağın aktarılması ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (p) bendi gereğince “Burdur Belediyesi Sınırları İçerisinde Trafik, Toplu Taşıma ve Bisiklet Yolları Düzenleme Ön Projelerinin Hazırlanması” işlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75.maddesine istinaden, Pamukkale Üniversitesi’yle Ortak Hizmet Projesi olarak yapılmasının, Ortak Hizmet Projesi kapsamında ilgili işlerin yürütülebilmesi amacıyla 160.000,00 TL + KDV’lik kaynağın aktarılmasının ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

KARAR NO:2019/153

  Gündemin 9.maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 508 sayılı yazısında; İlimiz Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 136 parsel tapu kayıtlı taşınmazın Bakanlık Makamının 25.04.2019 tarih ve 17 nolu olurları ile Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müessesesi Ormanı statüsünde işletilmesi uygun görülmüş olup, ilgili yönetmeliğin 9.maddesine göre bu özel orman için tapu kayıtlarına işlenmek üzere gerekli bilgiler mahalli tapu idaresine bildirilmiştir. Tapu vasfının “Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Orman”olarak tahsisi ile tapuya “Amme Müesseselerine ait ormanlar parçalanarak, şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez.” şeklinde şerh kararı alınmıştır. Ancak Amenajman Planı onay alınmak üzere Bakanlığa gönderilmiş ve yapılan incelemede tapu kaydında 22.05.1981 yılına ait “Orman Bakanlığı lehine 99 yıl müddetle intifa hakkı.” şerhinin Belediye Meclisi tarafından onay verilerek alındığı görüldüğünden ve şerh kararının kaldırılması talep edildiğinden; 1981 yılında verilen şerh kararının kaldırılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimiz Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 136 parsel tapu kayıtlı taşınmazın Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müessesesi Ormanı statüsünde işletilmesi uygun görüldüğünden, söz konusu taşınmazın tapu kaydında bulunan ve Belediye Meclisi tarafından onay verilerek alındığı görülen, 22.05.1981 yılına ait “Orman Bakanlığı lehine 99 yıl müddetle intifa hakkı.” şerhinin kaldırılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/154

  Gündemin 10.maddesine geçildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.10.2019 tarih ve 612 sayılı yazısında; Belediyemizin genel satın alma iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe İçi İşletmenin, kurumsal olarak daha verimli çalışabilmesi için 01.01.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermesi talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemizin genel satın alma iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe İçi İşletmenin, kurumsal olarak daha verimli çalışabilmesi için 01.01.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

KARAR NO:2019/155

  Gündemin 11.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2019 tarih ve D.4-4828 sayılı yazısında; Belediyemiz mülkiyetinde olan Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 128, ada 1283, parsel 20 ve Bahçelievler Mahallesi pafta 110, ada 702 parsel 278 tapu kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılması talep edilmektedir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 128, ada 1283, parsel 20 ve Bahçelievler Mahallesi pafta 110, ada 702 parsel 278 tapu kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılmasının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret ve meclis üyesi Namık Kemal ÖZKAN’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/156

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 12. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Mesut ÖZCAN ve Namık Kemal ÖZKAN’ın 06.11.2019 tarihli dilekçelerinde; şehrimiz Konak Mahallesinde bulunan “Güzelleştirme Caddesi” ve “Güzelleştirme Parkı”nın, Türk siyasetinde ve Türk dünyasında derin izler, üstün hizmetler bırakmış, tanınırlığı yüksek, merhum Alparslan TÜRKEŞ anısına “Alparslan Türkeş Caddesi” ve “Alparslan Türkeş Parkı” olarak adlandırılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimiz Konak Mahallesinde bulunan “Güzelleştirme Caddesi” ve “Güzelleştirme Parkı”nın, Türk siyasetinde ve Türk dünyasında derin izler, üstün hizmetler bırakmış, tanınırlığı yüksek, merhum Alparslan TÜRKEŞ anısına “Alparslan Türkeş Caddesi” ve “Alparslan Türkeş Parkı” olarak adlandırılması hususlarının, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih 2019/118 sayılı kararı ile kurulan ve meclis üyeleri Mesut ÇELEBİ, Mesut ÖZCAN ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın üye olarak seçildiği komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.    

KARAR NO:2019/157

              5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Mehmet İZGİ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Uğur ŞEN, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Yunus TAŞKESEN ve Hamit GÖREN’in 06.11.2019 tarihli dilekçelerinde; İlimiz Konak Mahallesine bağlı “Güzelleştirme Caddesi”nin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak, “Güzelleştirme Parkı”nın isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak ve “Adliye Caddesi”nin isminin “Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimiz Konak Mahallesine bağlı “Güzelleştirme Caddesi”nin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak, “Güzelleştirme Parkı”nın isminin “Alparslan Türkeş Parkı” olarak ve “Adliye Caddesi”nin isminin “Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi” olarak değiştirilmesi hususlarının, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih 2019/118 sayılı kararı ile kurulan ve meclis üyeleri Mesut ÇELEBİ, Mesut ÖZCAN ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın üye olarak seçildiği komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.    

KARAR NO:2019/158

2019/Kasım ayı Belediye meclis toplantı gündeminde, Belediye Başkanlığı 2020 mali yılı ve izleyen 2 yılın Performans Programı ve Belediye Başkanlığı 2020 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminleri dışındaki tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Meclisimizin Kasım ayı toplantısının 2.birleşiminin 20 Kasım 2019 Çarşamba  günü saat  14.00’ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 06.11.2019

          Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                           Arif PAK                          Namık Kemal ÖZKAN

    Belediye Başkanı                                          Kâtip                                            Kâtip     

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin