KASIM-2018 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

 

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ                  :  07 Kasım 2018 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  10

1-    2019 mali yılı ve izleyen 2 yılın Performans Programının görüşülmesi.

( 5018 Say.Kamu Mali.Yön.Kont.Kanun. 9.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.41.mad.)

2-    2019 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

( Mah.İd.Büt.Muh.Yön. 27.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.62.mad.)

3-    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 2019 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç    ücretlerinin görüşülmesi.

4-    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 2019 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin görüşülmesi.

5-    03.10.2018  tarih ve 2018/143 sayılı meclis kararı ile, Burdur Emniyet Spor Kulübü Lisanslı güreşçisi olan ve elim bir trafik kazasında vefat eden Şeyda ÖZDÖL’ün isminin, İlimiz Atatürk Mahallesindeki 12059. Sokak ile 12086. Sokağın kesiştiği alanda bulunan parka verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyonun çalışmalarının değerlendirilmesi.

6-   Hasan ÜRKÜT varislerinin, Burdur Merkez Emek Mahallesindeki Merve Grup Sitesinin kuzeyinde yer alan ve düzenleme çalışmaları başlanmış olan yeni park alanına maddi destek vermeleri ve söz konusu parka 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden Hasan ÜRKÜT adının verilmesi taleplerinin görüşülmesi.

7-   Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait, Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, 260 ada, 38 parsel tapu kayıtlı, onaylı imar planında Özel Eğitim Tesisi olan 10238,97 m2’lik arsanın, özel okul yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden satılması hususunun görüşülmesi.

8-   Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, ada 1266, parsel 1’de bulunan Düğün Salonu ve Market binasının enerji ihtiyacını karşılayan trafonun imar planına işlenmesi hususunun görüşülmesi.

9-   Burdur Merkez Özgür Mahallesi, Tabak Sokak ve Gökdemir Sokakta 2012 yılında onaylanan revizyon imar planıyla yapılan yol güzergahı değişikliği ve yol genişletilmesi ile ilgili plan kararının tekrar değerlendirilerek iptal edilmesi ve eski şekline getirilmesi talebinin görüşülmesi.

10-  22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 15.09.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğinde, konut inşaatlarında her bir daire için bir otopark yapılması zorunlu hale geldiğinden, Belediye Meclisinin  08.01.2014 tarih ve 2014/25-11/11 sayılı kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

11-   Burdur Belediyesi iştiraki olan Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin, yurtiçi ve yurtdışı kamu/özel bankalardan 22.000.000,00 TL (yirmiikimilyon Türk Lirası)’ye kadar nakit-gayri nakit (teminat mektubu – nakdi kredi – dbs ) kredi alabilmesi, kredi karşılığında, Burdur İhtiyaç Maddeleri A.Ş. için Burdur Belediyesinin ve Burdur Akaryakıtın kefil olabileceği ve kredi karşılığında, Burdur Belediyesi’ne ait herhangi bir taşınmazın ipotek olarak verilmesi ve ipotek alınacak taşınmazın teminat niteliği devam ettiği sürece kamu yararına tahsis edilmemesi ve bu konularda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.

 

12- Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 2018/92 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) bendi uyarınca Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 67-0331 kuyruk nolu F-4E uçağın, sergiye hazır hale getirilebilmesi için gerekli olan 200.000,00 TL + KDV’nin tarafımızca karşılanması şartıyla Belediyemize hibe olarak alınmasına karar verilmiş olup, uçağın Belediyemize teslim tarihi 2018 yılı 2.altı ayına sarktığından, sözleşme gereği aradaki fark olan KDV dahil 8.665,92 TL  maliyetin tarafımızca karşılanması hususunun görüşülmesi.

İmar Komisyonu Kararları

13-  Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 28, ada 739, parsel 471, 472, 475, 476, 566, 568; pafta 116, ada 739, parsel 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723; pafta 28-116, ada 739, parsel 1436 tapu kayıtlı taşınmazlarla ilgili imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

 

14-  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesinde 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar planında kalan Burdur Kurna Köyü pafta 10, parsel 1178-1179 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanın “Yurt Alanları”  şeklinde, parsel 1962,  1963, 1966  tapu kayıtlı taşınmazların Sosyal Tesise dönüştürülmesi ve Spor Tesisleri  alanlarının güneydoğusunda bulunan çevre yolunun imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanmış 3 adet imar  planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.