İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ihale aşamasına geldi

Burdur Belediyesi tarafından yapılması planlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için İller Bankası Genel Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

İller Bankası Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde İLBANK Genel Müdürlüğünde yapılacak olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin ihale sürecinin başlatılması ve Avrupa Yatırım Bankası kredisi kullandırılması ile ilgili olarak bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirildi.

İLBANK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Doç. Dr. Birol Kayranlı Başkanlığındaki toplantıya Avrupa Yatırım Bankası (AYB) temsilcileri ve Burdur Belediyesi adına da Başkan Yardımcısı Serdar Başgül ve Çevre Koruma Kontrol Müdürü Hüseyin Arayıcı katıldı. Toplantıda ayrıca aynı krediden faydalanacak Bursa Büyükşehir Belediyesi Buski ve Yozgat Yerköy Belediyesi temsilcileri de yer aldı.