İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

Belediyemiz Encümeninin 28.09.2023 tarih ve 2023/889 sayılı kararı ile Burdur Merkez Özgür Mahallesi Ada:120 Parsel:3 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 12.12.2023 ile 12.01.2024 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre asılmıştır.

Close Search Window