İlan (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Belediyemiz Encümeninin 08.12.2022 tarih ve 2022/1276 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi ada: 1358 parsel: 1 ve 2, ada: 1641 parsel: 1 ve 2, ada: 1642 parsel: 1 ada: 1643 parsel: 1, ada: 1644 parsel: 1, ada: 1647 parsel: 1, ada: 1648 parsel: 1 kayıtlı taşınmazların bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 14.12.2022 ile 13.01.2023 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.

Close Search Window