İlan (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 “Belediyemiz Encümeninin 25.08.2022 tarih ve 2022/942 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar Mahallesi pafta: 92-124 ada: 74 parsel: 1, 2, 77 ve 83, ada: 75 parsel: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23, ada: 76 parsel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32, ada: 77 parsel: 1 ve 2, ada: 79 parsel: 23, 26, 27, 28 ve 29  tapu kayıtlı bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 16.09.2022 ile 17.10.2022 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.”

Close Search Window