HAZİRAN 2019 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ                   :  12 Haziran 2019 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  10.00

TOPLANTI YERİ                      :  Belediye Konferans ve Sergi Salonu / BURDUR – 1. Madde

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :     Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR – Diğer Maddeler

TOPLANTI NO                          :  7

          1-  4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun gereğince, Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve Ziraat Odası Meclis üyelerinin müşterek katılımıyla, Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 asıl 5 yedek ve Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 asıl 5 yedek üye seçiminin gizli oylamayla yapılması.  (Belediye Konferans ve Sergi Salonu)   

       2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince İçme Suyu Kullanım Ücretlerinden Mesken tarifesinin ve Resmi Kurum inşaatlarındaki depozito ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

  3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) bendine istinaden, Burdur Belediye Başkanlığı tarafından 17.08.2019 tarihinde, Burdur Merkez Güreş Alanımızda düzenlenmesi planlanan Yağlı Güreş Organizasyonunun yapılması, yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ve ödüller dahil toplam 250.000,00 TL. + KDV’lik organizasyon bedelinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi.

         4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendine istinaden; Türkiye Satranç Federasyonu ile Belediyemiz işbirliğinde 26-31 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 5.Burdur Gölü Açık Satranç Turnuvasının yapılması, turnuvada başarılı olan sporculara net olarak 20.000,00 TL ödül dağıtılması, sporculardan alınacak katkı payından Belediyemize düşen payın Belediyemiz bütçesine kabulü, turnuvada görev alacak hakem ve diğer görevlilerin ücretlerinin ödenmesi ve projenin Belediyemizce uygulanması ve Türkiye Satranç Federasyonu ile yapılacak protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususlarının görüşülmesi.

          5- Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Merkez İlçe, Yeni Mahalle, ada 1493, parsel 1, 2, 19, 20, 21 ve mülkiyeti Hazineye ait parsel 11 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu, onaylı imar planında “Otogar Kompleksi” olarak görünen alan için “Otogar Alanı ve Ticari Alan” şeklinde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

          6- Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, ada 702, parsel 136 tapu kayıtlı taşınmazın, onaylı imar planında “Spor Tesis Alanı” olarak görünen bölümünün “Sosyal Tesis Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.    

7- Burdur Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin “Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar” başlıklı 19.maddesinde geçen “C plakasının, plakanın ilk alındığı tarihten itibaren (servis aracı çalışma ruhsatı verildiği tarih itibariyle) 3 (üç) yıl süre geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler ile veraset yoluyla intikaller hariç) devredilemez.” ibaresinin kaldırılması hususunun görüşülmesi.