EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.
BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI
GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Eylül 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 9

 1. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/108 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 2. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/109 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terkedilmiş hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş ve belediyemiz sınırları içerisinde zabıta marifetiyle çekilen hurda araçların, otopark ve çekici hizmeti bedelinin belirlenmesi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 3. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/113 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki ticari taksi esnafı adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 4. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/114 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki servis araçları adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 5. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 2022/6 Sayılı Genelgesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları hususunun görüşülmesi.
 6. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine göre, su sayaçlarının periyodik bakım ve onarımlarının 10 yılda bir yaptırılması gerektiği belirtildiğinden, Belediyemize kayıtlı su abonelerince 10 yıl ve daha fazla süredir kullanımda olan su sayaçlarının değişimi ve her türlü bakım onarımı giderleri ile ilgili yapılacak olan tahakkuk işlemi hususunun görüşülmesi.  
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereğince, tapuda Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi hususunun görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin m bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Kız Öğrenci Pansiyonu” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin f bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilerden alınacak pansiyon ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 10.   Burdur Merkez Kayaaltı Köyün ’de bulunan 118 ada, 458 parsel numaralı taşınmazın, tohum üretmek amacıyla kiralanması hususunun görüşülmesi.
 11.   Atatürk Mahallesi, İsmail Boyacıoğlu Caddesi No:98/1 adresinde bulunan lokantanın, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı No:4/A-1, ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı No: 15/1 adresinde bulunan akaryakıt istasyonlarının, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe İçi İşletmesi tarafından işletilmesi hususunun görüşülmesi.
                                                                                   İmar Komisyonu Kararları
 12.   Belediye Encümeninin 13.06.2018 tarih ve 2018/863 sayılı kararı ile gerçekleştirilen parselasyon planları, Isparta 1.İdare Mahkemesinin Esas No: 2021/561 ve Karar No: 2022/647 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, iptal gerekçesini oluşturan 7 ada, 154 nolu parselde oluşturulan hissenin müstakil parsel şekline dönüştürülmesi için, Bahçelievler Mahallesi, 1654 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.
 13.   Otopark Yönetmeliğinin 12.maddesinin 11.bendinde belirtilen hükümler doğrultusunda, otopark bedelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 14.   Antalya-Burdur-Keçiborlu Devlet Yolunun Burdur geçişinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine anayol-toplayıcı yol bağlantısı yapılabilmesi için plan teklifinin görüşülmesi.
 15.   Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi, ada 212, parsel 1-2 nolu taşınmaz üzerinde mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak şartıyla, mevcut Değirmenci Sokağın imar planına işlenmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı değişiklik teklifinin görüşülmesi.

Close Search Window