EYLÜL (2018) AYI BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

 

Belediye Meclisinin 2018/Eylül ayı toplantısı, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2018/127

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyeleri Cengiz ÇALIŞKAN, Nahide YEŞİLYURT, Binnur ÇIĞRI ve Ersin TAŞLIOĞLU’nun 05.09.2018 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis üyeleri Cengiz ÇALIŞKAN, Nahide YEŞİLYURT, Binnur ÇIĞRI ve Ersin TAŞLIOĞLU dilekçelerinde, mazeretlerini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyeleri Cengiz ÇALIŞKAN, Nahide YEŞİLYURT, Binnur ÇIĞRI ve Ersin TAŞLIOĞLU’nun izinli sayılmalarına, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/128

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 05.09.2018 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin 28.08.2018 tarih 2209 sayılı ve 03.09.2018 tarihli dilekçelerindeki, toplu taşıma ücret tarifesine zam yapılması, KENT-KART satış fiyatlarının arttırılması ve 6,00 TL olan TAMKART fiyatının 10,00 TL olması taleplerine istinaden,  Belediyemiz Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları  gereğince, toplu taşıma ücret tarifesine zam yapılması ve KENT-KART ile kişiselleşmiş TAMKART satış ücretlerinin belirlenmesi hususlarının, meclis gündemine ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.09.2018 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 5.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/129

 

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 05.09.2018 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendinde, Belediye taşınmazlarını üç (3) yıldan fazla süre ile kiraya verme yetkisi Belediye meclisine verildiğinden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesinde, kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on (10) yıldan çok olamaz denildiğinden; söz konusu kanunlar çerçevesinde ve emsallerine göre Belediyeyi zarara uğratmayacak şekilde, her meclis toplantısında, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve bir sonraki ay kira süreleri dolacak olan taşınmazlar için, 10 yıla kadar kiraya verilebilmeleri ve bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesi hususlarının, meclis gündemine ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.09.2018 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 6.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/130

Gündemin 1.maddesine geçildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 14.08.2018 tarih ve 72 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan, evsel nitelikli atıkların toplanması ve taşınması işi gereği ev, işyeri, işletme, kurum, kuruluş, okul, askeriye, otel, restoran, hastane, üniversite, terminal, spor kompleksleri, sanayi bölgeleri ve organize sanayi bölgelerine hizmet verilmektedir. “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” mevcut mevzuat ve uygulamaları dikkate alarak tarifelerin saptanması ile ilgili kurum ve kuruluşları “Evsel Katı Atık İdareleri” olarak adlandırmakta, bu durumda Burdur Belediyesi görevlendirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde geçen “Katı Atık Yönetimi” bölümünde “Katı atık uzaklaştırılmasından kaynaklanan maliyet katılımcı tarafından ödenir.” denilmektedir. Burdur Gökçebağ Köyü mevkiinde bulunan Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesi, araç, personel vb. fiziki ve teknik imkanlarının yetersizliği sebebiyle, atıklarının geçici süreyle Belediye tarafından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini talep etmiş ve 01.08.2018 tarih ve 2018/118 sayılı meclis kararı ile, Burdur Gökçebağ Köyü mevkiinde bulunan Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının geçici süreyle Belediye tarafından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi hususunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmiş olup, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, bu atıkların bertarafı için alınacak ücretin belirlenmesi talep edilmektedir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, Burdur Gökçebağ Köyü mevkiinde bulunan Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının Belediyemiz tarafından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için 2.Organize Sanayi Bölgesinden alınacak ücretin aylık 1.250,00 TL olmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/131

 

 

Gündemin 2.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih ve D.4-3593 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Varollar Lojistik Hizmetleri Gıda Pazarlama Yem Mermer İnşaat Malzemeleri Turizm ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.nin 31.08.2018 tarih ve 2234 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 28, ada 739, parsel 471, 472, 475, 476, 566, 568; pafta 116, ada 739, parsel 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723; pafta 28-116, ada 739, parsel 1436 tapu kayıtlı taşınmazlarla ilgili imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2018/132

 

 

             Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih ve  D.11-3602 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.08.2018 tarih ve 7 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 2018/117 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve D.4-3213 sayılı yazısı ve ekindeki Çelikoğlu Gıda San.Tic. ve Paz.İnş.Taah.Taş.Ltd.Şti.nin 25.07.2018 tarih ve 2003 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 tapu kayıtlı taşınmaz için, onaylı imar planında 3 ve 5 kat olan konut adalarında, kat yüksekliği ve inşaat emsali aynı kalmak kaydı ile kamuya terk oranının %58,8’den %54,9’a düşürülmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi  uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne ve Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 tapu kayıtlı taşınmaz için, onaylı imar planında 3 ve 5 kat olan konut adalarında, kat yüksekliği ve inşaat emsali aynı kalmak kaydı ile kamuya terk oranının %58,8’den %54,9’a düşürülmesinin, meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2018/133

 

 

Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih ve  D.11-3602 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.08.2018 tarih ve 7 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/111 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Belediye meclisinin gündeme 10.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, meclis üyesi Birkan İŞ’in 04.07.2018 tarihli dilekçesinde, 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planı, plan hükümleri arasındaki uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için, kapalı çıkmaların emsale dahil edilmesi ve %30 hesabı dışında tutulması konularının imar komisyonunda görüşülmesi, revizyon imar planı kararı alınarak plan uygulamasına kadar emsal hesaplamalarında düzenleme yapılması  talebi bulunmaktadır. Konu Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarihli toplantısında değerlendirilerek, 2018/124 nolu meclis kararı ile yeniden İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede, Komisyon üyesi Fatıma Küçükkaplan, kapalı ve açık çıkmaların emsale dahil edilmesi ile ilgili sorunun çözümü için, revizyon imar planı kararı alınması, revizyon imar planı yapım süresi içerisinde de mevcut uygulamada yeniden plan notu eklenerek kapalı çıkmaların emsal dışı tutulmasının uygun olacağı görüşünü bildirmiştir. Komisyon üyeleri Bayram KEPENEK ve Necdet BEDUR ise, yeniden revizyon imar planı yapılmasının uygun olacağı ancak revizyon kararının alınmasının salt kapalı çıkmalara bağlanmasının doğru olmadığı, kapalı ve açık çıkmaların emsal dışı tutulması yasaya aykırı olduğundan yeniden plan notu eklenerek uygulama getirilmesinin uygun olmadığı görüşünü bildirmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda, komisyon üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın kabul oyuna karşılık, komisyon üyeleri Bayram KEPENEK ve Necdet BEDUR’un ret oyları ile oy çokluğu ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planı, plan hükümleri arasındaki uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için, kapalı çıkmaların emsale dahil edilmesi ve %30 hesabı dışında tutulması konularında revizyon imar planı kararı alınarak plan uygulamasına kadar emsal hesaplamalarında düzenleme yapılması  hususlarında çalışmalara devam edilmesi için yeniden İmar Komisyonuna havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/134

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 5. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.09.2018 tarihli dilekçesinde, Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin 28.08.2018 tarih 2209 sayılı ve 03.09.2018 tarihli dilekçelerindeki, toplu taşıma ücret tarifesine zam yapılması, KENT-KART satış fiyatlarının arttırılması ve 6,00 TL olan TAMKART fiyatının 10,00 TL olması taleplerine istinaden,  Belediyemiz Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları  gereğince, toplu taşıma ücret tarifesine zam yapılması ve KENT-KART ile kişiselleşmiş TAMKART satış ücretlerinin belirlenmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, şehir içi halk otobüslerinde kullanılan  KENT-KART dijital kart ücretinin 18,12 TL, TAMKART ücretinin 10,00 TL olmasının ve Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinin, aşağıda tablo olarak belirtilen şeklinin, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Ramazan KAYACAN ve Yavuz Mehmet KAYA’nın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, ayrıca 2018 Yılı Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Şehiriçi Özel Halk Otobüsü ücretlerinin, ücretsiz binenler hariç 1,00 TL olmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/135

             5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme            6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.09.2018 tarihli dilekçesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendinde, Belediye taşınmazlarını üç (3) yıldan fazla süre ile kiraya verme yetkisi Belediye meclisine verildiğinden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesinde, kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on (10) yıldan çok olamaz denildiğinden; söz konusu kanunlar çerçevesinde ve emsallerine göre Belediyeyi zarara uğratmayacak şekilde, her meclis toplantısında, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve bir sonraki ay kira süreleri dolacak olan taşınmazlar için, 10 yıla kadar kiraya verilebilmeleri ve bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendinde, Belediye taşınmazlarını üç (3) yıldan fazla süre ile kiraya verme yetkisi Belediye meclisine verildiğinden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesinde, kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on (10) yıldan çok olamaz denildiğinden; söz konusu kanunlar çerçevesinde ve emsallerine göre Belediyeyi zarara uğratmayacak şekilde, her meclis toplantısında, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve bir sonraki ay kira süreleri dolacak olan taşınmazlar için, 10 yıla kadar kiraya verilebilmeleri ve bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO:2018/136

2018/Eylül ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma            Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2018/Ekim ayı toplantısının    03 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 05.09.2018

       Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                        Arif PAK                                             Ayfer HINCAL

              Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                  Kâtip