EKİM-2019 AYI KARAR ÖZETLERİ

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2019/Ekim ayı toplantısı, 2 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2019/128

            Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin 02.10.2019 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ dilekçesinde, mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/129

            Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Samet GÜNEŞ, Yunus TAŞKESEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN 02.10.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; İlimizde olası bir büyük depreme karşı, özellikle il merkezindeki eski mahallelerde bulunan konutların bir çoğu gecekondu olduğundan, bu mahallelerde kentsel dönüşümün başlaması gerekmektedir. Bu alanların imar planı revizyonu ile yeniden planlanıp, özel sektör, belediye şirketleri ya da Toplu Konut İdaresi ile sağlam ve yeni konutların yapılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, özellikle eski mahallerden başlamak üzere imar revizyon planı hazırlanıp, İmar Komisyonunca incelenerek, meclisimizce onaylanan mahalle imar planlarının yapılarak, riskli konutların kentsel dönüşümüne başlanması konusunda Belediye Yönetimine ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne meclis tarafından tavsiye kararı verilmesi talebimizin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26.maddesine göre, 02.10.2019 tarihinde yapılacak olan meclis toplantısında meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Samet GÜNEŞ, Yunus TAŞKESEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN’in 02.10.2019 tarihli dilekçelerinin gündeme alınması talebi, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedilmiştir.  

KARAR NO:2019/130

            Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Samet GÜNEŞ, Yunus TAŞKESEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN 02.10.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Bahtaş ve Bahtaş kuruluşu Bimtaş Şirketinin hesaplarının kontrol edilmesi ve daha iyi yönetilmesine katkı sağlamak amacıyla komisyon kurulması hususunun, 02.10.2019 tarihinde yapılan meclis toplantısında ek gündem maddesi olarak ele alınması talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Samet GÜNEŞ, Yunus TAŞKESEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN’in 02.10.2019 tarihli dilekçelerinin gündeme alınması talebi, meclis üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul ve meclis üyesi Uğur ŞEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedilmiştir.   

KARAR NO:2019/131

          Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Samet GÜNEŞ, Yunus TAŞKESEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN 02.10.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Çeşmedamı Mahallesi, Eski Belediye Caddesi, içkili yer bölgesi olarak daha önce belirlenmiş olmasına karşılık, bu bölgede mesken olarak daha fazla yerin bulunması ve mahalle sakinleri ile bölgedeki esnafların rahatsız olması nedeniyle Mahalle Muhtarına ve kendilerine çok sayıda şikayet geldiğinden, mahalle sakinleri ve esnaflarının yoğun şekilde talepleri üzerine, Eski Belediye Caddesinin içkili yer bölgesinden çıkartılması için, konunun 02.10.2019 tarihinde yapılan meclis toplantısında ek gündem maddesi olarak ele alınması talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Samet GÜNEŞ, Yunus TAŞKESEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN in 02.10.2019 tarihli dilekçelerinin gündeme alınması talebi, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul ve Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ve meclis üyesi Namık Kemal ÖZKAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedilmiştir.  

KARAR NO:2019/132

          Gündemin 1.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih ve 2/142 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinde “Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.” hükmü geçtiğinden, Burdur Belediyesinin 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının, söz konusu maddeye istinaden görüşülerek,  gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan ve 18.maddesi gereğince görüşülen, Burdur Belediyesi 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.  

KARAR NO:2019/133

             Gündemin 2.maddesine geçildi. 04.09.2019 tarih ve 2019/118 sayılı meclis kararı ile kurulan ve Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka 07.09.2016 tarih ve 2016/150-2 sayılı meclis kararı ile verilen Şehit Sıtkı KARA Trafik Parkı isminin iptal edilerek; Emek Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden Şehit Sıtkı Kara Caddesi olarak değiştirilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen “Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verilmesi Komisyonu”nun 01.10.2019 tarihli raporu okundu. Bu raporda; Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokaktaki parka verilen Şehit Sıtkı KARA adının iptal edilerek, ailesinin isteği doğrultusunda yaşamakta oldukları Emek Mahallesi, Dilek Caddesine verilmesi isteği görüşülmüş ve Şehit ailesi ile yapılan görüşmede, bu istek teyit edilmiş olup, şehidimizin ailesinin isteği komisyonca uygun görülerek, Bahçelievler Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin “Şehit Sıtkı Kara Caddesi” olarak değiştirilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Şehit Sıtkı Kara Parkının isminin iptal edilmesi ise; herhangi bir karışıklığa sebep olmaması açısından Mesut ÖZCAN ve Mesut ÇELEBİ tarafından kabul edilmiş ancak Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, ismin parkta da kalmasını istemiştir. Park isminin iptali bir ret oya karşılık iki kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka 07.09.2016 tarih ve 2016/150-2 sayılı meclis kararı ile verilen Şehit Sıtkı KARA Trafik Parkı isminin iptal edilmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Burdur Merkez Emek Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden Şehit Sıtkı Kara Caddesi olarak değiştirilmesi için, Belediye Başkanı dâhil toplam 25 üyenin katıldığı oylama sonucunda 25 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, Emek Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden Şehit Sıtkı Kara Caddesi olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

KARAR NO:2019/134

  Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve D.4-4311 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, ada 260, parsel 38 tapu kayıtlı, 10238,97 m2’lik taşınmazın, imar planı hükümleri doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi yapılmak üzere satılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, ada 260, parsel 38 tapu kayıtlı, 10238,97 m2’lik taşınmazın, imar planı hükümleri doğrultusunda “Özel Eğitim Tesisi” yapılmak üzere satılmasının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN ve Namık Kemal ÖZKAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/135

              Gündemin 4.maddesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğünün 27.09.2019 tarih 993 sayılı yazısında; Tefenni Belediye Başkanlığı tarafından, ilçelerinde tamamlanan altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve yolların yapılmasında kullanılmak üzere sıcak asfalt plenti talebinde bulunulduğundan, Belediyemiz bünyesinde bulunan Şen Sarı marka, 1996-1997 model, seri no 00144, tipi 40 t/h KE olan ihtiyaç fazlası asfalt plentinin, (Plakası ile kullanmadığımız bir asfalt imalat kulesi, iki tank ve bir brülörden ibaret makine bulunmaktadır.) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, Tefenni Belediyesine bedelsiz devredilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz envanterinde bulunan ve ihtiyaç fazlası olan Şen Sarı marka, 1996-1997 model, seri no 00144, tipi 40 t/h KE olan ihtiyaç fazlası asfalt plentinin, (Plakası ile kullanılmayan bir asfalt imalat kulesi, iki tank ve bir brülörden ibaret makine bulunmaktadır.) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, Tefenni Belediyesine bedelsiz devredilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/136

         Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve  D.11-4313 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.09.2019 tarih ve 3 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/119 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve D.4-3975 sayılı yazısında; Burdur Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20.08.2019 tarih ve 77566740-170.99[170.99]-E.3324243 sayılı yazısına istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 14, parsel 820 tapu kayıtlı taşınmazda yapılacak olan Tapu Kadastro Hizmet Binası yeri için düzenlenen imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik talebi uygun bulunarak, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 14, parsel 820 tapu kayıtlı taşınmazda yapılacak olan Tapu Kadastro Hizmet Binası yeri için düzenlenen imar planı değişikliği yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/137

            Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve  D.11-4313 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.09.2019 tarih ve 3 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/120 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve D.4-3976 sayılı yazısında; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 113 ada, 118-145-161 ve 163 nolu parsellerde Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/61-1/6 sayılı kararı ile gerçekleştirilen imar planı değişikliği, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 11.07.2019 tarih ve E:2018/980 K:2019/1302, E:2018/981 K:2019/1301, E:2018/983 K:2019/1303, E:2018/940 K:2019/1304 sayılı kararları ile iptal edilmiş olup, söz konusu alan plansız hale geldiğinden, bu alana ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı teklifi, Komisyon Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oyuna karşılık, Komisyon Üyeleri Mehmet BÜLBÜL ve Salih SEVİM’in kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 113 ada, 118-145-161 ve 163 nolu parsellerde Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/61-1/6 sayılı kararı ile gerçekleştirilen imar planı değişikliği, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 11.07.2019 tarih ve E:2018/980 K:2019/1302, E:2018/981 K:2019/1301, E:2018/983 K:2019/1303, E:2018/940 K:2019/1304 sayılı kararları ile iptal edilmiş olup, söz konusu alan plansız hale geldiğinden, bu alana ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, meclis üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI ve Hamit GÖREN’in ret ve meclis üyeleri Uğur ŞEN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/138

2019/Ekim ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2019/Kasım ayı toplantısının 6 KASIM 2019 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 02.10.2019

          Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                           Arif PAK                          Namık Kemal ÖZKAN

    Belediye Başkanı                                          Kâtip                                            Kâtip     

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin