EKİM-2017 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ                  :  04 Ekim 2017 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ                  :  14.00
TOPLANTI YERİ                    :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO                          :  9

1- Burdur Kent Konseyi
Başkanlığının 23.08.2017 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulunda onaylanan “B.K.K. Engelliler Meclisi ile B.K.K. Çalışma Gruplarının Projeleri” 06.09.2017 tarih ve 2017/174 sayılı meclis kararı ile “Ön Değerlendirme Komisyonu”na havale edilmiş olup, Komisyon çalışmalarını tamamladığından, Komisyon Raporunun değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

2-  Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2018-2019 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, İlbank A.Ş.den 1.750.000,00 TL kredi alınması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.

3- Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 9, ada 120, parsel 2 ve 3 tapu kayıtlı, onaylı imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılmış yerlerin Belediye hizmetlerinde kullanılmasına ihtiyaç bulunmadığından, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde “Ticaret Alanı” olarak imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

4-  Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, pafta 129, ada 1352, parsel 13 tapu kayıtlı, mevcut imar planında “Konut Alanı”nda bulunan taşınmazların mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydı ile, emsal uygulaması getirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

5- Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan, 702 ada, 309 ve 310 numaralı parsellerin “Sağlık Tesisi Alanı” (300 yataklı hastane ve sosyal tesisleri) olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

6- Burdur Merkez,
ada 7, parsel 145, 152, 173 ve 193 tapu kayıtlı, onaylı imar planında “Ortaöğretim Alanı” olarak görünen alanın, “Özel Eğitim Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 2016/141 sayılı kararı ile kabul edilen “Burdur Belediyesi Taksi   Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmelik” günümüz şartlarına cevap vermediğinden, bazı maddelerinde değişiklik yapılarak, güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

8- 2017 yılı ücret ve tarifelerinde, ticari taksiler (T Plaka) bölümünün 2.bendinde yer alan “Belediyemize ait taksi duraklarında taksicilik yapmak üzere müracaat eden araç işletmecilerinden alınan ilk giriş ücreti (T Plaka bedeli)” olarak belirlenen ücretin iptal edilerek, bundan sonra                 (T) Plakaların ihale ile verilmesi ve ihale konusunda encümene yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.

9-  Belediyemiz memur personelinin, (II) Sayılı Boş Kadro-Derece ve (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvellerinin görüşülmesi.

İmar Komisyonu Kararları

10- Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 80, ada 93, parsel 31’de kayıtlı taşınmaz için, yoğunluk değişikliği yapılmadan, ada içerisinde ortak emsal ve yükseklik verilerek düzenlenmiş 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi. (Ağustos ayı gündeminden)