DUYURU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN)

 Belediyemiz Encümeninin 16.02.2023 tarih ve 2023/131 sayılı kararı ile Burdur Merkez Özgür Mahallesi ada: 1251 parsel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 01.03.2023 ile 30.03.2023 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya asıldığına dair iş bu tutanak 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş olup tarafımızdan imza altına alınmıştır.
Close Search Window