Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 8.30 - 17.30

Category: Meclis Kararları

Meclis Kararları

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediye Meclisinin 2020/Temmuz ayı toplantısı, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI ve Hamit GÖREN’in  iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2020/52

             Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN’in 01.07.2020 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN, dilekçesinde mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN’in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/53

             Gündemin 1.maddesine geçildi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6436 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/110 sayılı kararı ile kurulan ve 04.09.2019 tarih ve 2019/116 sayılı kararı ile de içkili yer bölgesi hakkında çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyonun çalışmalarının sonucunda hazırlamış oldukları çalışma raporunun görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon Raporunda; Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesinde bulunan ve kapı numarası 32 – 46 arasında olan çift numaralar ile 41 – 49/A arasında olan tek numaraların içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunda İl Emniyet Müdürlüğünden görüş istenmiş olup; 25.03.2020 tarih ve 22079015-64230-(91244)-E.2020032511515873050 sayılı cevabi yazıda, tespit edilen yerlerin asayiş ve genel güvenliğin sağlanması açısından olumsuz neticelere yol açabileceği yönünde görüş belirtilmiştir. Komisyon tarafından söz konusu gerekçeler değerlendirilerek, Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesinde bulunan ve kapı numarası 32 – 46 arasında olan çift numaralar ile 41 – 49/A arasında olan tek numaraların içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi, Komisyon Üyesi Hamit GÖREN’in ret oyuna karşılık, Komisyon Üyeleri Ayfer HINCAL ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesinde bulunan ve kapı numarası 32 – 46 arasında olan çift numaralar ile 41 – 49/A arasında olan tek numaraların içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunda, söz konusu alanda asayişin sağlanamama gerekçelerinin ne olduğunun Burdur Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne sorularak, komisyonda tekrar tartışılmasına ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra  Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

KARAR NO:2020/54

Gündemin 2.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.06.2020 tarih ve 5950 sayılı yazısında, 14.05.2020 tarih ve 31127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” ve Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren otobüs yazıhanesi işletmelerinin dilekçeli taleplerine istinaden, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş-çıkış yapan otobüslerden alınacak olan Otobüs Giriş-Çıkış Ücret Tarifesinin görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 14.05.2020 tarih ve 31127 sayılı Resmi Gazatede yayımlanan “Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ”in Tavan Ücret Tarifeleri başlıklı 5.maddesi gereğince, ilimizin en son yapılan nüfus sayımına göre belirlenen, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş-çıkış yapan otobüslerden alınacak olan Otobüs Giriş-Çıkış Ücret Tarifesinin aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle kabulüne,

Terminalin Yetki Belgesi TürüAçıklamaOtomobil 8 Koltuk ve Altı9-15 Koltuklu Otobüs16-24 Koltuklu Otobüs25-34 Koltuklu Otobüs35-45 Koltuklu Otobüs46 Koltuk ve Üzeri Otobüs
A, B, D100 km. üstü (Uluslararası/şehirlerarası taşımalar için)2,00 TL4,00 TL7,50 TL11,50 TL15,00 TL20,00 TL
A, B, D100 km. altı (Uluslararası/şehirlerarası taşımalar için)1,00 TL2,00 TL4,00 TL6,50 TL7,50 TL10,00 TL
Dİl içi yolcu taşıması yapanlardan.0,50 TL1,25 TL2,50 TL4,00 TL5,00 TL7,00 TL
A, B, DTransit (Yolcu almak için terminali ara durak olarak kullananlardan)0,50 TL1,25 TL2,50 TL4,00 TL5,00 TL7,00 TL

    Not: Sadece yolcu indirmek için terminale giren taşıtlara ilişkin terminal giriş-çıkış ücreti alınmaz.

gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/55

            Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6423 sayılı yazısında; Süleyman CEYHAN’ın 25.06.2020 tarihli dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Yeni Mahalle, 126 pafta, 731 ada ve 179 – 180 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/56

            Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6424 sayılı yazısında; Zülküf Nebi KAYADURAN’ın 23.06.2020 tarihli dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 1107 ada ve 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/57

            Gündemin 5.maddesine geçildi. Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi 24.06.2020 tarihli dilekçelerinde; covid-19 pandemi sürecinde okulların kapatılarak öğrencilerin yaşadıkları beldelere gitmesi ve 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı sonucunda yolcu sayılarının yok denecek kadar azaldığını, bu süreçte günlük sefer sayısını azaltmak dışında işlerine devam ettiklerini belirterek, Kooperatif olarak tüm üyelerin ekonomik durumları bozulduğundan, elde ettikleri gelirle maliyetlerin altından kalkamayacak ve faaliyetlerini sürdüremeyeceklerinden, yolcu taşıma ücretlerine asgari %25 oranında ücret artışı talep etmekte olup, Zabıta Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6425 sayılı yazısında; Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine, iki binişlik kullan-at kartına ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülerek gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Meclis Üyesi Ali SAY’ın özel halk otobüsleri fiyat tarifesine, iki binişlik kullan-at kartına ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılması hususunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulması teklifi üzerine, komisyon kurulması ve komisyonun 3 kişiden oluşması oy birliği ile kabul edilerek, komisyon üyeliğine Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Durmuş TURGUT ve Samet GÜNEŞ’in seçilmesine, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/58

            Gündemin 6.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 6567 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 04.10.2006 tarih ve 2006/146 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Pazar Yerleri Yönetmeliği, günün gelişen ve değişen şartları ile mevzuat hükümleri karşısında yetersiz hale geldiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği üzerinde çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, komisyonunun 3 üyeden oluşmasının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN’ın  ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek, komisyon üyeliğine Kamil CANIGÜR, Mesut ÇELEBİ ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’in seçilmesinin, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/59

            2020/Temmuz ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2020/Ağustos ayı toplantısının     5 AĞUSTOS 2020 Çarşamba günü saat 14.00′ de yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.07.2020

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                        Arif PAK                       Namık Kemal ÖZKAN

        Belediye Başkanı                                    Kâtip                                       Kâtip     

Read More

2020 MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediye Meclisinin 2020/Mayıs ayı olağanüstü toplantısı, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2020/38

             Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’in 06.05.2020 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER, dilekçesinde mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/39

           Gündemin 1.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 4255 sayılı yazısında; Meclisimizce daha önce seçilen Encümen üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (a) bendinde, Belediye Encümeninin; “İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000′ in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden” oluşacağı hükmü yer aldığından, 3 adet yeni Encümen üyesi seçiminin yapılarak gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Başkan dâhil 25 meclis üyesinin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; meclis üyeleri Arif PAK, Nihat ÜLKÜ ve Mesut ÖZCAN’a 16’şar oy, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Uğur ŞEN’e 9’ar oy çıkarak, Belediye Encümen Üyeliğine, 2021 yılında yapılacak olan Nisan ayı meclis toplantısına kadar Arif PAK, Nihat ÜLKÜ ve Mesut ÖZCAN seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

KARAR NO:2020/40

                Gündemin 2.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 4256 sayılı yazısında, Meclisimizce daha önce seçilen Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek yeni üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Ali SAY ve Ak Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU  komisyonun 5 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 üyeden oluşması oy birliği ile kabul edilerek,  Plan ve Bütçe Komisyonuna aday olarak gösterilen Salih SEVİM, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Cihat ÇAVUŞOĞLU ve Adem ÇAKICI’nın seçilmesinin ve komisyonun görev süresinin 2021 yılında yapılacak olan Nisan ayı meclis toplantısına kadar devam etmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/41

            Gündemin 3.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 4257  sayılı yazısında,  Meclisimizce daha önce seçilen İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, İmar Komisyonuna seçilecek yeni üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Ali SAY  komisyonun 3 üyeden oluşmasını, Ak Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU ise 5 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup; İmar Komisyonunun 3 üyeden oluşması, meclis üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN’ın çekimser, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek, İmar Komisyonuna aday olarak gösterilen Çağan TÜRKAN, Kamil CANIGÜR ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in seçilmesinin, komisyonun görev süresinin 2021 yılında yapılacak olan Nisan ayı meclis toplantısına kadar devam etmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2020/42

            Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2020 tarih ve 4217 sayılı yazısı ve ekindeki Burdur İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.11.2019 tarih ve 51747342-754-E.11067 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 608, parsel 18 ve 99 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince Burdur İl Özel İdaresine bedelsiz devredilmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 608, parsel 18 ve 99 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden Burdur İl Özel İdaresi adına bedelsiz devredilmesine ve devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/43

              Gündemin 5.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4350 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülerek, karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’in, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği üzerinde çalışma yapmak üzere komisyon kurulması teklifi üzerine, CHP Grubu adına Ali SAY ve Ak Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU komisyonun 5 kişiden oluşmasını teklif etmiş olup,  kurulacak komisyonun 5 kişiden oluşmasına, komisyon üyeliğine Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun seçilmesine, görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/44

           Gündemin 6.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu, Belediye Başkanlığının 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasını gösterir 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hususu yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu Belediye Başkanlığının 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasını gösterir 1 yıllık faaliyet raporuna, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN  ret oyu, Meclis 1. Başkan Vekili Atam GÜLCÜ, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup, 2019 yılı Faaliyet Raporu yeterli bulunmuştur. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkanlık Makamına, Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İlan Memurluğuna gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/45

            Gündemin 7.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Belediye meclisine bilgi verilmesi hususu yer almaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Belediye meclisini bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu “Belediye Başkanlığının 2019 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporu” Komisyon Başkan Vekili Hamit GÖREN tarafından okunarak meclise bilgi verildi.

KARAR NO:2020/46

            Gündemin 8.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4349 sayılı yazısında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesine göre hazırlanan, Burdur Belediyesi 2019 Yılı Taşınır Kesin Hesabı Belediye Başkanlığınca incelenerek, ilgili mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, Encümene havale edilmiş olup, Encümence yapılan inceleme neticesinde 30.04.2020 tarih ve 2020/252 sayılı encümen kararı ile uygun olduğuna karar verildiğinden, Belediye Meclisince gerekli kararın alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının ve Burdur Belediyesi 2019 Yılı Taşınır Kesin Hesabının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in   ret oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/47

            Gündemin 9.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2020 tarih ve 4278 sayılı yazısında, 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs ( COVID-19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması” başlıklı 1. maddesinin;

1)  (ç) bendine istinaden Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olup kiraya verilen ya da ecrimisil tahakkuk ettirilen taşınmazlardan,

a) Faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamayan işletmelerin, faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca kira bedellerinin veya ecrimisillerin tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

b)  Faaliyetleri durdurulmamakla birlikte ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının 3 ay süreyle gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ertelenmesi (rızaen ödemeler hariç.),

2)  (e) bendine istinaden konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklarımızın, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere rızaen ödemeler hariç 3 ay süreyle ertelenmesi, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

3 )  (f) bendine istinaden Belediyemizden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 19.03.2020 tarihinden itibaren rızaen ödemeler hariç 3 ay süreyle ruhsat, izin ve hat kirası borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

4 )  (g) bendine istinaden, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık İlan ve Reklam Vergileri ile yıllık Çevre Temizlik Vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmaması,

Hususlarının Belediye Meclisi tarafından görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

          Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs ( COVID-19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması” başlıklı 1. maddesinin;

1)  (ç) bendine istinaden Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olup kiraya verilen ya da ecrimisil tahakkuk ettirilen taşınmazlardan,

a) Faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamayan işletmelerin, faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca kira bedellerinin veya ecrimisillerin tahakkuk ettirilmemesine, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına,

b)  Faaliyetleri durdurulmamakla birlikte ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının 3 ay süreyle gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ertelenmesine (rızaen ödemeler hariç),

2)  (e) bendine istinaden konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklarımızın, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere rızaen ödemeler hariç 3 ay süreyle ertelenmesine, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesine,

3 )  (f) bendine istinaden Belediyemizden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 19.03.2020 tarihinden itibaren rızaen ödemeler hariç 3 ay süreyle ruhsat, izin ve hat kirası borçlarının faizsiz olarak ertelenmesine, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine,

4 )  (g) bendine istinaden, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık İlan ve Reklam Vergileri ile yıllık Çevre Temizlik Vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmamasına,

          Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/48

          Gündemin 10.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4353 sayılı yazısında, Burdur Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 2019/164 sayılı kararı ile belirlenen 2020 yılında uygulanacak olan vergi ve harçların içerisinde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesinin 1. ve 2. bentlerinde yazılı işgallerde alınacak olan işgaliye bedelleri de belirlenmiş olup; ilgili kanun’un 52. maddesinin 1.bendine istinaden pazar yerlerinde pazarcılık yapan satıcılardan alınan işgaliye bedellerinin, Koronavirüs (COVID-19) salgını süresince alınmaması hususunun  Belediye Meclisi tarafından görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesinin 1.bendi gereğince, pazar yerlerinde pazarcılık yapan satıcılardan alınan işgaliye bedellerinin, Koronavirüs (COVID-19) salgınının yarattığı olumsuz etkilerden dolayı 2020 yılının Mayıs ayı sonuna kadar alınmamasına,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/49

            Gündemin 11.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4352 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Atatürk Mahallesi, 12023.Sokak. No:4/1 (Cumhuriyet Yaşam Merkezi) Merkez/BURDUR adresinde bulunan düğün salonunun fiyat tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Atatürk Mahallesi, 12023.Sokak. No:4/1 (Cumhuriyet Yaşam Merkezi) Merkez/BURDUR adresinde bulunan düğün salonunun 2020 yılı içerisinde uygulanacak ücret ve tarifesinin Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 3.000,00 TL, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 4.000,00 TL olmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/50

            Gündemin 12.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4351 sayılı yazısında; Burdur Akaryakıt Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BAHTAŞ) 30.04.2020 tarihli dilekçeleri ile, tamamı hissesine sahip oldukları Burdur İhtiyaç Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BİMTAŞ) bünyesinde bulunan işletmelerin bir kısmının, tüm dünyada ve ülkemizde etkin bir şekilde görülen Covid-19 salgını dolayısıyla, pandemi süresince faaliyetlerini durdurduğunu, akaryakıt istasyonlarının ise araç hareketliliğinin azalması dolayısıyla ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini ve önümüzdeki süreçte de ekonomideki bu belirsizliğin devam edeceğini belirterek, BAHTAŞ’ın sermayesinin, şirketin iştiraki olan BİMTAŞ Şirketinde kullanılmak üzere 5.000.000,00 (beş milyon) TL arttırılarak,  5.075.000,00 (beşmilyonyetmişbeşbin) TL’den 10.075.000,00 (onmilyonyetmişbeşbin) TL’ye çıkartılmasını talep ettiğinden, konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Akaryakıt Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin (BAHTAŞ) sermayesinin  5.000.000,00 (beş milyon) TL arttırılarak, 5.075.000,00 (beşmilyonyetmişbeşbin) TL’den 10.075.000,00 (onmilyonyetmişbeşbin) TL’ye çıkartılmasının, meclis üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN’ın çekimser ve meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/51

          2020/Mayıs ayı olağanüstü Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 06.05.2020

 Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                         Namık Kemal ÖZKAN

        Bel

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediye Meclisinin 2020/Mayıs ayı olağanüstü toplantısı, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2020/38

             Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’in 06.05.2020 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER, dilekçesinde mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/39

           Gündemin 1.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 4255 sayılı yazısında; Meclisimizce daha önce seçilen Encümen üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (a) bendinde, Belediye Encümeninin; “İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000′ in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden” oluşacağı hükmü yer aldığından, 3 adet yeni Encümen üyesi seçiminin yapılarak gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Başkan dâhil 25 meclis üyesinin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; meclis üyeleri Arif PAK, Nihat ÜLKÜ ve Mesut ÖZCAN’a 16’şar oy, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Uğur ŞEN’e 9’ar oy çıkarak, Belediye Encümen Üyeliğine, 2021 yılında yapılacak olan Nisan ayı meclis toplantısına kadar Arif PAK, Nihat ÜLKÜ ve Mesut ÖZCAN seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

KARAR NO:2020/40

                Gündemin 2.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 4256 sayılı yazısında, Meclisimizce daha önce seçilen Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek yeni üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Ali SAY ve Ak Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU  komisyonun 5 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 üyeden oluşması oy birliği ile kabul edilerek,  Plan ve Bütçe Komisyonuna aday olarak gösterilen Salih SEVİM, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Cihat ÇAVUŞOĞLU ve Adem ÇAKICI’nın seçilmesinin ve komisyonun görev süresinin 2021 yılında yapılacak olan Nisan ayı meclis toplantısına kadar devam etmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/41

            Gündemin 3.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 4257  sayılı yazısında,  Meclisimizce daha önce seçilen İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, İmar Komisyonuna seçilecek yeni üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Ali SAY  komisyonun 3 üyeden oluşmasını, Ak Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU ise 5 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup; İmar Komisyonunun 3 üyeden oluşması, meclis üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN’ın çekimser, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek, İmar Komisyonuna aday olarak gösterilen Çağan TÜRKAN, Kamil CANIGÜR ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in seçilmesinin, komisyonun görev süresinin 2021 yılında yapılacak olan Nisan ayı meclis toplantısına kadar devam etmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2020/42

            Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2020 tarih ve 4217 sayılı yazısı ve ekindeki Burdur İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.11.2019 tarih ve 51747342-754-E.11067 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 608, parsel 18 ve 99 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince Burdur İl Özel İdaresine bedelsiz devredilmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 608, parsel 18 ve 99 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden Burdur İl Özel İdaresi adına bedelsiz devredilmesine ve devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/43

              Gündemin 5.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4350 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülerek, karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’in, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği üzerinde çalışma yapmak üzere komisyon kurulması teklifi üzerine, CHP Grubu adına Ali SAY ve Ak Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU komisyonun 5 kişiden oluşmasını teklif etmiş olup,  kurulacak komisyonun 5 kişiden oluşmasına, komisyon üyeliğine Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun seçilmesine, görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/44

           Gündemin 6.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu, Belediye Başkanlığının 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasını gösterir 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hususu yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu Belediye Başkanlığının 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasını gösterir 1 yıllık faaliyet raporuna, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN  ret oyu, Meclis 1. Başkan Vekili Atam GÜLCÜ, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup, 2019 yılı Faaliyet Raporu yeterli bulunmuştur. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkanlık Makamına, Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İlan Memurluğuna gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/45

            Gündemin 7.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Belediye meclisine bilgi verilmesi hususu yer almaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Belediye meclisini bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu “Belediye Başkanlığının 2019 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporu” Komisyon Başkan Vekili Hamit GÖREN tarafından okunarak meclise bilgi verildi.

KARAR NO:2020/46

            Gündemin 8.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4349 sayılı yazısında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesine göre hazırlanan, Burdur Belediyesi 2019 Yılı Taşınır Kesin Hesabı Belediye Başkanlığınca incelenerek, ilgili mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, Encümene havale edilmiş olup, Encümence yapılan inceleme neticesinde 30.04.2020 tarih ve 2020/252 sayılı encümen kararı ile uygun olduğuna karar verildiğinden, Belediye Meclisince gerekli kararın alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının ve Burdur Belediyesi 2019 Yılı Taşınır Kesin Hesabının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in   ret oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/47

            Gündemin 9.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2020 tarih ve 4278 sayılı yazısında, 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs ( COVID-19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması” başlıklı 1. maddesinin;

1)  (ç) bendine istinaden Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olup kiraya verilen ya da ecrimisil tahakkuk ettirilen taşınmazlardan,

a) Faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamayan işletmelerin, faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca kira bedellerinin veya ecrimisillerin tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

b)  Faaliyetleri durdurulmamakla birlikte ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının 3 ay süreyle gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ertelenmesi (rızaen ödemeler hariç.),

2)  (e) bendine istinaden konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklarımızın, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere rızaen ödemeler hariç 3 ay süreyle ertelenmesi, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

3 )  (f) bendine istinaden Belediyemizden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 19.03.2020 tarihinden itibaren rızaen ödemeler hariç 3 ay süreyle ruhsat, izin ve hat kirası borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

4 )  (g) bendine istinaden, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık İlan ve Reklam Vergileri ile yıllık Çevre Temizlik Vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmaması,

Hususlarının Belediye Meclisi tarafından görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

          Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs ( COVID-19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması” başlıklı 1. maddesinin;

1)  (ç) bendine istinaden Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olup kiraya verilen ya da ecrimisil tahakkuk ettirilen taşınmazlardan,

a) Faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamayan işletmelerin, faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca kira bedellerinin veya ecrimisillerin tahakkuk ettirilmemesine, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına,

b)  Faaliyetleri durdurulmamakla birlikte ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının 3 ay süreyle gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ertelenmesine (rızaen ödemeler hariç),

2)  (e) bendine istinaden konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklarımızın, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere rızaen ödemeler hariç 3 ay süreyle ertelenmesine, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesine,

3 )  (f) bendine istinaden Belediyemizden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 19.03.2020 tarihinden itibaren rızaen ödemeler hariç 3 ay süreyle ruhsat, izin ve hat kirası borçlarının faizsiz olarak ertelenmesine, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine,

4 )  (g) bendine istinaden, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık İlan ve Reklam Vergileri ile yıllık Çevre Temizlik Vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmamasına,

          Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/48

          Gündemin 10.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4353 sayılı yazısında, Burdur Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 2019/164 sayılı kararı ile belirlenen 2020 yılında uygulanacak olan vergi ve harçların içerisinde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesinin 1. ve 2. bentlerinde yazılı işgallerde alınacak olan işgaliye bedelleri de belirlenmiş olup; ilgili kanun’un 52. maddesinin 1.bendine istinaden pazar yerlerinde pazarcılık yapan satıcılardan alınan işgaliye bedellerinin, Koronavirüs (COVID-19) salgını süresince alınmaması hususunun  Belediye Meclisi tarafından görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesinin 1.bendi gereğince, pazar yerlerinde pazarcılık yapan satıcılardan alınan işgaliye bedellerinin, Koronavirüs (COVID-19) salgınının yarattığı olumsuz etkilerden dolayı 2020 yılının Mayıs ayı sonuna kadar alınmamasına,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/49

            Gündemin 11.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4352 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Atatürk Mahallesi, 12023.Sokak. No:4/1 (Cumhuriyet Yaşam Merkezi) Merkez/BURDUR adresinde bulunan düğün salonunun fiyat tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Atatürk Mahallesi, 12023.Sokak. No:4/1 (Cumhuriyet Yaşam Merkezi) Merkez/BURDUR adresinde bulunan düğün salonunun 2020 yılı içerisinde uygulanacak ücret ve tarifesinin Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 3.000,00 TL, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 4.000,00 TL olmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/50

            Gündemin 12.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 4351 sayılı yazısında; Burdur Akaryakıt Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BAHTAŞ) 30.04.2020 tarihli dilekçeleri ile, tamamı hissesine sahip oldukları Burdur İhtiyaç Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BİMTAŞ) bünyesinde bulunan işletmelerin bir kısmının, tüm dünyada ve ülkemizde etkin bir şekilde görülen Covid-19 salgını dolayısıyla, pandemi süresince faaliyetlerini durdurduğunu, akaryakıt istasyonlarının ise araç hareketliliğinin azalması dolayısıyla ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini ve önümüzdeki süreçte de ekonomideki bu belirsizliğin devam edeceğini belirterek, BAHTAŞ’ın sermayesinin, şirketin iştiraki olan BİMTAŞ Şirketinde kullanılmak üzere 5.000.000,00 (beş milyon) TL arttırılarak,  5.075.000,00 (beşmilyonyetmişbeşbin) TL’den 10.075.000,00 (onmilyonyetmişbeşbin) TL’ye çıkartılmasını talep ettiğinden, konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Akaryakıt Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin (BAHTAŞ) sermayesinin  5.000.000,00 (beş milyon) TL arttırılarak, 5.075.000,00 (beşmilyonyetmişbeşbin) TL’den 10.075.000,00 (onmilyonyetmişbeşbin) TL’ye çıkartılmasının, meclis üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN’ın çekimser ve meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/51

          2020/Mayıs ayı olağanüstü Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 06.05.2020

 Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                         Namık Kemal ÖZKAN

        Belediye Başkanı                                      Kâtip                                          Kâtip     

ediye Başkanı                                      Kâtip                                          Kâtip     

Read More

MAYIS-2020 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ                   :  6 Mayıs 2020 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Sultanderesi Hizmet Binası – Fen İşleri Kampüsü

                                                         Toplantı Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  4 (Olağanüstü Toplantı) 

 1-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesine istinaden, Belediye Encümen Üyeliğine, 3 adet üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 2-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonuna en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

3-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, İmar Komisyonuna en az 3 en çok 5 kişiden oluşacak yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 608, parsel 18 ve 99 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince Burdur İl Özel İdaresine bedelsiz devredilmesi hususunun görüşülmesi.

5-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden, çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi.

   6-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince, 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

           7-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden,  Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi     verilmesi.

   8-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığı 2019 yılı bütçe kesin hesabının    görüşülmesi.

9- 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun,  Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması hususlarının görüşülmesi.

10- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinin 1.bendine istinaden Pazar yerlerinde pazarcılık yapan satıcılardan alınan işgaliye bedelinin, Koronavirüs salgını süresince alınmaması hususunun görüşülmesi.

11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Atatürk Mahallesi, 12023.Sokak. No:4/1 (Cumhuriyet Yaşam Merkezi) Merkez/BURDUR adresinde bulunan düğün salonunun fiyat tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

12- Belediyemiz şirketlerinden Burdur Akaryakıt Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin (BAHTAŞ) sermayesinin, şirketin iştiraki olan BİMTAŞ Şirketinde kullanılmak üzere 5.075.000,00 (beşmilyonyetmişbeşbin) TL’den 10.075.000,00 (onmilyonyetmişbeşbin) TL’ye çıkartılması hususunun görüşülmesi.  

Read More