Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 08.30-12.30 - 13.30-17.30

Category: Meclis Gündemi

Meclis Gündem Maddeleri

2023 MART AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 1 Mart 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 3

 

 

 • Burdur İlimiz, Büğdüz mevkiisinde yapımı tamamlanarak geçici teslim işlemleri tamamlanan ve hizmete açılan, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde kullanılmak üzere en az 40 adet çöp konteyner talebinde bulunulduğundan, söz konusu alan Belediye mücavir alan sınırı içerisinde olup, hizmet alanı dışında bulunduğundan, Belediyemiz tarafından evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti verilebilmesi için, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimize gelen depremzedelere yapılacak sosyal yardımlar kapsamında, depremzede aile üyelerine şehir içi özel halk otobüsleri toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için birer adet halk otobüsü ulaşım kartı verilmesi ve her karta 50 defalık şehir içi indi-bindi ulaşım hakkı yüklenmesi, kart bedeli ve ulaşım ücretlerinin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi ile Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 7. maddesinin (d) bendine istinaden ödenmesi konusunda, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

İmar Komisyonu Kararları

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:106, ada:677, parsel:308 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:108, ada:746, parsel:333 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 

 

Read More

ŞUBAT 2023 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 1 Şubat 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 2

 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarih ve 6 no’lu genelgesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlendiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:106, ada:677, parsel:308 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:108, ada:746, parsel:333 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

Read More

2023 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 1 Şubat 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 2

 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarih ve 6 no’lu genelgesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlendiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:106, ada:677, parsel:308 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:108, ada:746, parsel:333 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

Read More

2023 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 4 Ocak 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 1

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince, en az 3, en çok 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üye seçiminin yapılması.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, Belediye Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.
 4. Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz toptancı halinde bulunan işyerlerinin kiracılarından alınacak 2023 yılı teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden, 2023 yılı geçici işçi vizelerinin görüşülmesi.
 7. Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında ödenecek sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 48. Maddesi gereğince 02.02.2011tarih ve 2011/32 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Hal Müdürlüğünün ve 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğünün kaldırılması hususunun görüşülmesi.
 10. Belediye Meclisinin 05.08.2020 Tarih ve 2020/63 Sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Teşkilat Başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 11. 10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı hususunun görüşülmesi.
 12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bütçe içi işletmeye bağlı işletmelerin, gıda, temizlik vs. ihtiyaçlarının, 4734 Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3. Maddesine istineden tarım kredi kooperatif marketlerinden karşılanması düşünüldüğünden, Kamu veya Özel bankalardan 500.000,00 (Beşyüzbin TL) limitli ticari kredi kartının temin edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Read More

2022 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Aralık 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 12

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç ücretlerinin görüşülmesi.

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararı ile mülkiyeti Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait Burdur/Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak No:2’ de bulunan binanın zemin ve bodrum katının Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi olarak Belediyemize yapılan 5 yıllık tahsis süresi dolduğundan, süre bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Belediyemize tekrar tahsis edilmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz tarafından yapılan 2021 yılında Ata tohumu (karakılçık buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin iktisadi işletmeleri ihtiyacı için kullanılmak ve belediyemizce yapılacak olan sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere, Burdur Merkez’e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılması, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden satın alınması hususlarının görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

 

 • Burdur/Merkez Karasenir Mahallesi ada 266, parsel 131, 132 ve 113 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince mülkiyeti hazineye ait olmak koşuluyla Jandarma Genel Komutanlığına bedelsiz devir yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

İmar Komisyonu Kararları

 

 • Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 91, parsel 125-128-257-258 parsel no’ lu taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Burdur Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiğinden, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergâhta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun görüşülmesi.

 

Read More

KASIM AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

 

TOPLANTI GÜNÜ : 2 Kasım 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 11

 

 

1-  2023 Mali yılı ve izleyen 2 yılın Performans Programının görüşülmesi.

( 5018 Say.Kamu Mali.Yön.Kont.Kanun. 9.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.41.mad.)

 

2-  2023 Mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

( Mah.İd.Büt.Muh.Yön. 27.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.62.mad.)

 

 • Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 91, parsel 125-128-257-258 parsel nolu taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • 05.2011 tarih ve 2011/111 sayılı Başakevler Kooperatifinin mücavir alan sınır dışına çıkartılmasıyla ilgili alınan belediye meclis kararının tekrar değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Burdur Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiğinden, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergâhta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun görüşülmesi.
 • Burdur Belediye Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.
 • 2022/167 nolu meclis kararının, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda asfalt malzemesi alımı için 10.000.000,00 TL ve İş Makinası alımı için 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL’lik kredinin, kamu veya özel bankalardan alınması ve Belediye gelirlerini temlik veya teminat vermeye Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi şeklinde güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu Kararları

 

 • Burdur Merkez Özgür Mahallesi Ada 1251, parsel 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16 ve 17 tapu kayıtlı taşınmazların, doğu cephelerinin genişletilmesine ve ticari alan içerisine alınması yönünde düzenlenen revizyon imar planı hususunun görüşülmesi.

Read More

EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.
BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI
GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Eylül 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 9

 1. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/108 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 2. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/109 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terkedilmiş hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş ve belediyemiz sınırları içerisinde zabıta marifetiyle çekilen hurda araçların, otopark ve çekici hizmeti bedelinin belirlenmesi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 3. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/113 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki ticari taksi esnafı adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 4. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/114 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki servis araçları adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 5. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 2022/6 Sayılı Genelgesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları hususunun görüşülmesi.
 6. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine göre, su sayaçlarının periyodik bakım ve onarımlarının 10 yılda bir yaptırılması gerektiği belirtildiğinden, Belediyemize kayıtlı su abonelerince 10 yıl ve daha fazla süredir kullanımda olan su sayaçlarının değişimi ve her türlü bakım onarımı giderleri ile ilgili yapılacak olan tahakkuk işlemi hususunun görüşülmesi.  
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereğince, tapuda Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi hususunun görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin m bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Kız Öğrenci Pansiyonu” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin f bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilerden alınacak pansiyon ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 10.   Burdur Merkez Kayaaltı Köyün ’de bulunan 118 ada, 458 parsel numaralı taşınmazın, tohum üretmek amacıyla kiralanması hususunun görüşülmesi.
 11.   Atatürk Mahallesi, İsmail Boyacıoğlu Caddesi No:98/1 adresinde bulunan lokantanın, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı No:4/A-1, ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı No: 15/1 adresinde bulunan akaryakıt istasyonlarının, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe İçi İşletmesi tarafından işletilmesi hususunun görüşülmesi.
                                                                                   İmar Komisyonu Kararları
 12.   Belediye Encümeninin 13.06.2018 tarih ve 2018/863 sayılı kararı ile gerçekleştirilen parselasyon planları, Isparta 1.İdare Mahkemesinin Esas No: 2021/561 ve Karar No: 2022/647 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, iptal gerekçesini oluşturan 7 ada, 154 nolu parselde oluşturulan hissenin müstakil parsel şekline dönüştürülmesi için, Bahçelievler Mahallesi, 1654 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.
 13.   Otopark Yönetmeliğinin 12.maddesinin 11.bendinde belirtilen hükümler doğrultusunda, otopark bedelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 14.   Antalya-Burdur-Keçiborlu Devlet Yolunun Burdur geçişinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine anayol-toplayıcı yol bağlantısı yapılabilmesi için plan teklifinin görüşülmesi.
 15.   Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi, ada 212, parsel 1-2 nolu taşınmaz üzerinde mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak şartıyla, mevcut Değirmenci Sokağın imar planına işlenmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı değişiklik teklifinin görüşülmesi.

Read More