Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 08.30-12.30 - 13.30-17.30

Category: Meclis Kararları

Meclis Kararları

2023 MART AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

2023 MART AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/MART ayı toplantısı 01 Mart Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/32

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN’ın 24.02.2023 tarihli ve Mesut ÇELEBİ’ nin 28.02.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÇELEBİ’nin dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri, Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÇELEBİ’nin izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/33

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.03.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemiz Sultandere Mezarlığında orta kademede yapılan 2 kişilik aile kabirleri satışa sunulacağından, 2 kişilik köşe aile kabrinin 20.000,00 TL, 2 kişilik komşu aile kabrinin 16.000,00 TL’den satılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 5. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/34

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.03.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemizin % 99,99 oranda ortağı olduğu Burdur Akaryakıt Hizmetleri Sanayi Tic. AŞ. ‘nin (BAHTAŞ) Belediyemiz tarafından ayni sermaye artırımı yapılması düşünülmektedir. Bu amaçla ayni sermaye olarak konulması planlanan, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4, ada:729, parsel:4 ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15, ada:1615, parsel:1’ de bulunan taşınmazların rayiç değerinin tespiti gerekmektedir. Söz konusu taşınmazların uzman bilirkişi aracılığıyla değer tespitinin yapılması amacıyla, Burdur Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından tespit davası açılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/35

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.03.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Afet yaşanan İllerimizden olan Adıyaman Bölgesinin ihtiyaçları için gerekli olan ayni ve nakdi her türlü yardımın ve desteğin sağlanması ve bu konuda koordineli çalışılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/36

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 16.02.2023 tarih ve 32578 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 10.02.2023 tarih ve E.34342267-KAMPÜS-2023/5589 sayılı yazılarında, Burdur İlimiz Büğdüz mevkiisin de yapımı tamamlanarak geçici teslim işlemleri tamamlanan, Kampüs Ceza İnfaz Kurumuları hizmete açıldığını belirtmiş olup, Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde yer alan 3 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 Açık Ceza İnfaz Kurumu, Jandarma Tabur Komutanlığı Binası, Sağlık Ocağı ve 15 Blokluk Lojman (300 Daire) için en az 40 adet çöp konteyneri talep edilmiştir. Söz konusu alan Belediye mücavir alan sınırları içerisinde olup, hizmet alanı dışında kaldığından, Ceza İnfaz Kurumu Kampüsüne, Belediye tarafından evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti verilebilmesi için, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur İli Büğdüz mevkiisinde yapımı tamamlanarak geçici teslim işlemleri tamamlanan ve hizmete açılan Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yer alan 3 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 Açık Ceza İnfaz Kurumu, Jandarma Tabur Komutanlığı Binası, Sağlık Ocağı ve 15 Blokluk Lojman (300 Daire) için, en az 40 adet çöp konteyneri talep edildiğinden ve söz konusu alan Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ve hizmet alanı dışında kaldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (t) bendine istinaden, Burdur Belediye Başkanlığı tarafından, söz konusu bölgeye en az 40 adet çöp konteyneri ile Evsel Katı Atık toplama ve taşıma hizmeti verilmesi ile ilgili Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmasına ve Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e protokol imzalama yetkisinin verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/37

Gündemin 2. maddesine geçildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 23.02.2023 tarih ve 32856 sayılı yazısında, Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen doğal afet (deprem) nedeniyle ilimize gelen depremzedelere yapılacak sosyal yardımlar kapsamında depremzede aile üyelerine şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için birer adet halk otobüsü kartı verilmesi ve her karta 50 binişlik şehir içi indi-bindi ulaşım hakkı yüklenmesi, kart bedelleri ve ulaşım ücretlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53. maddesi ve Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin (d) bendine istinaden, Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi konusunda, S.S. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen doğal afet (deprem) nedeniyle ilimize gelen depremzedelere yapılacak sosyal yardımlar kapsamında depremzede aile üyelerine şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için birer adet halk otobüsü kartı verilmesine, her karta 50 binişlik şehir içi indi-bindi ulaşım hakkı yüklenmesine ve kart bedelleri ve ulaşım ücretlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53. maddesi ile Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin (d) bendine istinaden, Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine, bu konuda S.S. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmasına, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e protokol imzalama yetkisinin verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/38

Gündemin 3. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 31870 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.02.2023 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 2023/26 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 31870 sayılı yazısında; Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 106, ada 677, parsel 318 no’lu taşınmaz mevcut imar planında Resmi Kurum alanında kalmaktadır. Alan üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, Resmi Kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyesi Samet GÜNEŞ, teklif edilen imar planı değişikliğinin kamu yararı bakımından uygun olduğu görüşünü bildirmiştir. Komisyon üyeleri Mesut ÇELEBİ ve Kamil CANIGÜR ise sekiz (8) kat imar talebinin olduğu, Burdur’un 1. derece deprem bölgesinde bulunması ve yaşanan deprem felaketinden sonra konunun daha detaylı incelenmesi gerektiğinden dolayı, 1 (bir) ay sonraki meclis toplantısında karara bağlanması yönünde görüş bildirmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda; İmar planı değişiklik teklifinin 1 (bir) ay sonraki meclis toplantısında karara bağlanması için imar komisyonuna tekrar gönderilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mevcut imar planında Resmi Kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 106, ada 677, parsel 318 no’lu taşınmaz üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlanan, Resmi Kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin, Burdur’un 1. derece deprem bölgesinde bulunması ve yaşanan deprem felaketinden sonra konunun daha detaylı incelenmesi gerektiğinden, söz konusu taşınmaz ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin Nisan ayı meclis toplantısında karara bağlanması için imar komisyonuna tekrar havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/39

 

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 31871 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.02.2023 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 2023/27 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarih ve 31871 sayılı yazısında; Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi, pafta 108, ada 746, parsel 333 no’lu taşınmaz, mevcut imar planında Resmi Kurum alanında kalmaktadır. Alan üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, Resmi Kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Söz konusu imar planı değişiklik teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Konunun imar komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/40

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 5. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinde; Belediyemiz Sultandere Mezarlığında orta kademede yapılan 2 kişilik aile kabirleri satışa sunulacağından, 2 kişilik köşe aile kabrinin 20.000,00 TL’den ve 2 kişilik komşu aile kabrinin 16.000,00 TL’den satılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz Sultandere Mezarlığında orta kademede yapılan 2 kişilik aile kabirleri satışa sunulacağından, 2 kişilik köşe aile kabrinin 20.000,00 TL’den ve 2 kişilik komşu aile kabrinin 16.000,00 TL’den satılmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/41

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinde; Belediyenin % 99,99 oranda ortağı olduğu Burdur Akaryakıt Hizmetleri Sanayi Tic. AŞ. ‘nin (BAHTAŞ) Belediye tarafından ayni sermaye artırımı yapılması düşünülmektedir. Bu amaçla ayni sermaye olarak konulması planlanan, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4, ada:729, parsel:4 ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15, ada:1615, parsel:1’de bulunan taşınmazların, uzman bilirkişi aracılığıyla değer tespitinin yapılabilmesi için, Burdur Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından değer tespit davası açılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyenin % 99,99 oranda ortağı olduğu Burdur Akaryakıt Hizmetleri Sanayi Tic. AŞ. ‘nin (BAHTAŞ) Belediye tarafından ayni sermaye artırımının yapılabilmesi için, ayni sermaye olarak konulması planlanan, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4, ada:729, parsel:4 ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15, ada:1615, parsel:1’de bulunan taşınmazların değer tespitinin uzman bilirkişi aracılığıyla yapılabilmesi için, Burdur Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine değer tespit davası açılmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/42

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.03.2023 tarihli dilekçesinde; Afet yaşanan İllerimizden olan Adıyaman Bölgesinin ihtiyaçları için gerekli olan ayni ve nakdi her türlü yardımın ve desteğin sağlanması ve bu konuda koordineli çalışılması hususu talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;5393 Sayılı Belediye Kanununun 53.maddesine istinaden, 06 Şubat 2023’de yaşanan depremden etkilenen illerimizin ihtiyaçları için, gerekli olan ayni ve nakdi her türlü yardımın ve desteğin Burdur Belediye Başkanlığı tarafından sağlanmasına, bu konuda koordineli çalışılması için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi

 

KARAR NO:2023/43

 

 

2023/Mart ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Nisan toplantısının            05 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.03.2023

 

 

      Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

               Belediye Başkanı                                          Kâtip                                                Kâtip                 

Read More

2023 MART AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 1 Mart 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 3

 

 

 • Burdur İlimiz, Büğdüz mevkiisinde yapımı tamamlanarak geçici teslim işlemleri tamamlanan ve hizmete açılan, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde kullanılmak üzere en az 40 adet çöp konteyner talebinde bulunulduğundan, söz konusu alan Belediye mücavir alan sınırı içerisinde olup, hizmet alanı dışında bulunduğundan, Belediyemiz tarafından evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti verilebilmesi için, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimize gelen depremzedelere yapılacak sosyal yardımlar kapsamında, depremzede aile üyelerine şehir içi özel halk otobüsleri toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için birer adet halk otobüsü ulaşım kartı verilmesi ve her karta 50 defalık şehir içi indi-bindi ulaşım hakkı yüklenmesi, kart bedeli ve ulaşım ücretlerinin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi ile Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 7. maddesinin (d) bendine istinaden ödenmesi konusunda, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

İmar Komisyonu Kararları

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:106, ada:677, parsel:308 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:108, ada:746, parsel:333 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 

 

Read More

2023 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2023 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisinin 2023/ŞUBAT ayı toplantısı 01 Şubat Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN,  Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2023/19

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Haydar DÜDÜK, Mesut ÖZCAN, Mehmet BÜLBÜL, Uğur ŞEN ve Samet GÜNEŞ’in 01.02.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Haydar DÜDÜK, Mesut ÖZCAN, Mehmet BÜLBÜL, Uğur ŞEN ve Samet GÜNEŞ dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri, Namık Kemal ÖZKAN, Haydar DÜDÜK, Mesut ÖZCAN, Mehmet BÜLBÜL, Uğur ŞEN ve Samet GÜNEŞ’in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/20

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; İlimize sağlanan içme suyu temini için personel giderleri, akaryakıt giderleri, elektrik giderleri vb. maliyetlerde artış yaşandığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden, 2023 yılında uygulanacak içme suyu fiyat tarifesinde güncelleme yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/21

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile belirlenen Konferans ve Sergi Salonu düğün hizmeti ücretlerine, resmi ve dini bayram günlerinde hafta sonu ücret tarifesinin uygulanması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/22

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde, “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye Bütçesinden 100.000,00 TL (Yüzbin) nakdi yardım yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 01.02.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, gündeme          8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/23

Gündemin 1. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve 31830 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için unvan bazında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün (Sıra No:3) genelgesi ile belirtilen aylık katsayılarına göre, Belediye meclisimizin 04.01.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 5’nci dereceli 2 adet Mühendis, 8’nci dereceli 2 adet Mühendis, 6’ncı dereceli 1 adet Mimar, 7’nci dereceli 1 adet Avukat, 7’nci dereceli 3 adet Tekniker kadrolarında çalıştırılacak sözleşmeli personel için aylık net ücretlerin belirlendiğini, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarihli (Sıra No:6) genelgesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlenen aylık katsayılara göre unvanlar itibariyle ekte sunulmuştur. Bu nedenle Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 4 adet Mühendis, 1 adet Mimar, 1 adet Avukat ve 3 adet Tekniker için, söz konusu kadro derecelerin birinci kademeleri esas alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilen her türlü ödemeler toplamının net tutarları ekte belirtilmiş olup, sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin Belediye Meclisince tespit edilmesini ve belirlenen bu ücretlerin 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan, 2023 yılında da çalıştırılmaya devam olunacak sözleşmeli personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanması hususu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereğince, Belediye Meclisince tespit edilmesinin gerektiği belirtildiğinden, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarihli (Sıra No:6) genelgesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlendiği için belediyemizde 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan 2023 yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan, 2 adet beşinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 12.231,78 TL, 2 adet sekizinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren, her biri için aylık net 12.000,73 TL, 1 adet altıncı dereceli Mimar’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 12.148,60 TL, 1 adet yedinci dereceli Avukat’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 11.232,52 TL ve 3 adet yedinci dereceli Tekniker’e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 9.610,63 TL ücret ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/24

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. İtfaiye Müdürlüğü’nün 19.01.2023 tarih ve 31536 sayılı yazısında; Resmi Gazete’de yayımlanan ve örneği ilişikte sunulan K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2023 yılında ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediyemiz İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin, brüt 845,00 TL olarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İtfaiye Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/25

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve 31818 sayılı yazısında; Resmi Gazete’de yayımlanan ve örneği ilişikte sunulan K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2023 yılında ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin, brüt 845,00 TL olarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/26

Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.01.2023 tarih ve 31870 sayılı yazısında; Emniyet Müdürlüğüne tahsisli Bahçelievler Mahallesi, pafta:106, ada:677, parsel:318 nolu taşınmaz, mevcut imar planında resmi kurum alanında kalmaktadır. Alan üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/27

 

Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.01.2023 tarih ve 31871 sayılı yazısında, Emniyet Müdürlüğüne tahsisli Bahçelievler Mahallesi, pafta:108, ada:746, parsel:333 nolu taşınmaz mevcut imar planında resmi kurum alanında kalmaktadır. Alan üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/28

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinde; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ortak çalışması neticesinde, İlimize sağlanan içme suyu temini için personel giderleri, akaryakıt giderleri, elektrik giderleri ve benzeri maliyetlerde yaşanan artışlar nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden, 2023 yılı içme suyu kullanım ücretlerinde güncelleme yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimize sağlanan içme suyu temini için personel giderleri, akaryakıt giderleri, elektrik giderleri ve benzeri maliyetlerde yaşanan artışlar nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden, içme suyu kullanım ücretlerinin mesken tarifesinin       0-3 ton arası 4,50 TL, 4-10 ton arası 8,00 TL, 11-20 ton arası 12,00 TL, 21-30 ton arası 16,00 TL ve 31 ton ve üzeri 20,00 TL şeklinde güncellenmesinin, Meclis Üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/29

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile belirlenen Konferans ve Sergi Salonu düğün hizmeti ücretlerine, resmi ve dini bayram günlerinde hafta sonu ücret tarifesinin uygulanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile belirlenen, Konferans ve Sergi Salonu düğün hizmeti ücretlerinin,  resmi ve dini bayram günlerinde hafta sonu ücret tarifesinin uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/30

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde, “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye bütçesinden 100.000,00 TL (Yüzbin) nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde, “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye bütçesinden 100.000,00 TL (Yüzbin) nakdi yardım yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/31

2023/Şubat ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Mart toplantısının         01 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.02.2023

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Read More

ŞUBAT 2023 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 1 Şubat 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 2

 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarih ve 6 no’lu genelgesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlendiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:106, ada:677, parsel:308 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:108, ada:746, parsel:333 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

Read More

2023 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 1 Şubat 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 2

 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarih ve 6 no’lu genelgesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlendiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:106, ada:677, parsel:308 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:108, ada:746, parsel:333 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

Read More

2023 Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

2023 OCAK AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/OCAK ayı toplantısı 04 Ocak Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/1

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in 04.01.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri, Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/2

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin, şoför masrafı, SGK giderleri, akaryakıta gelen zamlar, araç sigorta ücretleri ve yedek parça fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/139 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Servis Araçları fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/3

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, ana ve yardımcı mamullerin fiyatlarının artmasından dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/136 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/4

Gündemin 1. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30330 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinde, “Belediye Meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denildiğinden, konu ile ilgili denetim komisyonu seçiminin yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi sonucunda; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere oluşturulacak Denetim Komisyonu için CHP Grubu adına Ali SAY ve AK Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU 5 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda komisyonun 5 kişi olmasına oy birliği ile karar verildi. Belediye Başkanı ve 21 adet meclis üyesi olmak üzere toplam 22 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda Hamit GÖREN’ e 19 oy, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ a 19 oy, Ayfer HINCAL’ a 18 oy, Nihat ÜLKÜ’ ye 18 oy ve Arif PAK’ a 17 oy çıkarak, Denetim Komisyonu üyeliğine Hamit GÖREN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ayfer HINCAL, Nihat ÜLKÜ ve Arif PAK seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/5

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30331 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır ve Meclis her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denildiğinden, Belediye Meclisinin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2023 yılında yapacağı bir aylık tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine ve her ayın ilk haftasının Çarşamba günü, saat 14.00’ te Belediye Halı Sarayı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/6

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 30329 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” denilmektedir. Buna göre Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususunda, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, 2023 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında Huzur Hakkı ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/7

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30332 sayılı yazısında; Torosgaz’ın 18.12.2020 tarih ve 2020/14 sayılı yazısına istinaden, Torosgaz Genel Kurullarında ortaklık hukukundan kaynaklanan hakların kullanılabilmesi için temsil edecek kişinin meclis kararı ile görevlendirilmesi gerektiğinden, Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkların kurulması veya bu ortaklıklardan ayrılması, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından kurulması karar verme yetkisi Belediye Meclisinde bulunduğundan, Torosgaz Genel Kurullarında ortaklık hukukundan kaynaklanan hakların kullanılabilmesi için ve Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyeleri arasından üye seçileceğinden; meclis üyeleri arasından teklif edilen asıl üyeliğe Haydar DÜDÜK’ ün, yedek üyeliğe Hamit GÖREN’ in seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/8

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. Hal Müdürlüğü’nün 19.12.2022 tarih ve 29932 sayılı yazısında; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasında “Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, Belediye Meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır.” hükmü ve aynı kanuna dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31. maddesinin 1. fıkrasında “Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticari güvenliğin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, bu maddeye göre teminat verir.” hükmü ve aynı maddenin 3. fıkrasında “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerlerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere, her yılın Ocak ayında Belediye meclisince belirlenir.” hükmü yer aldığından, söz konusu Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2023 yılında toptancı halindeki işyerlerinde ticari faaliyetini sürdüren kiracılardan alınacak teminat tutarının belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2023 yılında Belediyemiz Toptancı Halindeki işyerlerinde ticari faaliyetini sürdüren kiracılardan alınacak teminat tutarının, 2023 yılı bir yıllık kira bedeli kadar alınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Hal Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/9

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30455 sayılı yazısında; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine göre, Belediyemizde kullanılacak geçici işçi pozisyonları toplamı, memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini (% 20) geçmemek üzere Adam/Ay sayısına göre Belediye Meclisi tarafından yıllık olarak belirlenir, denilmektedir. Memur norm kadro toplam sayımıza göre Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 68 kişi olup, yıllık 816 kişi olması gerekmektedir. Buna göre, 2023 yılında Adam/Ay esasına göre çalıştırılacak geçici işçi toplamı 816 kişidir ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 68 olup, 2023 yılında Adam/Ay esasına göre çalıştırılacak geçici işçi toplamının (68 kişi x 12 ay) 816 kişi olduğu ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebinin; ekli cetvelde yazıldığı şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 04.01.2023                                   

                                                           KARAR NO          : 2023/9

 

GEÇİCİ İŞÇİ VİZE CETVELİ

 

 

  İLİ                       : BURDUR

  İLÇESİ               : MERKEZ

  KURUMU          : BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

BİRİMİ

 

 

 

POZİSYON ÜNVANI

 

2023 Yılı İçin

Geçici İşçi Pozisyonunun

 

 

Adam / Ay Miktarı

 

 

 

Belediyemiz İşyeri

 

 

İşçi, Şoför, Operatör, Usta,

Ustabaşı

 

 

68 X 12 = 816

 

 

 

 

 

   

VİZE EDİLEN TOPLAM

 

 

816 Adam /Ay

 

 

KARAR NO:2023/10

 

Gündemin 7. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30454 sayılı yazısında, Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülerek gerekli kararın alınması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin, aşağıda yazıldığı gibi Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

(III) SAYILI CETVEL: DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

 

İLİ                            :    BURDUR MECLİS KARARININ
İLÇESİ                   :    MERKEZ TARİHİ SAYISI
KURUMU             :    BELEDİYE BAŞKANLIĞI   04.01.2023 2023/10

 

DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ

a) Personelin müktesebi

b) Personelin öğrenim düzeyi

c) Personelin hizmet süresi

d) Dolu kadro değişiklik gerekçesi

5935

6188

6410

7820

7820

7820

7825

8500

8750

8130

9447

9447

9950

9950

9950

A.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

T.H.

T.H.

S.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

AVUKAT

MALİ HİZ. UZM.

MUHASEBECİ

BİLGİSAYAR İŞL. BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

V.H.K.İ.

MÜHENDİS

TEKNİKER

VET. HEKİM

İTFAİYE ERİ

İTFAİYE ERİ

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

4

5

4

5

5

5

7

3

5

3

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

 

5935

6188

6410

7820

7820

7820

7825

8500

8750

8130

9447

9447

9950

9950

9950

 

 A.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

T.H.

T.H.

S.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

 

AVUKAT

MALİ HİZ.UZM.

MUHASEBECİ

BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

V.H.K.İ.

MÜHENDİS

TEKNİKER

VET.HEKİM

İTFAİYE ERİ

İTFAİYE ERİ

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

3

4

3

4

4

3

5

2

3

1

4

3

4

4

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-2) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-2) Personelin Müktesebi

a) (5-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (6-3) Personelin Müktesebi

a) (3-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (2-3) Personelin Müktesebi

a) (4-1) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-1) Personelin Müktesebi

a) (3-1) Personelin Müktesebi

     

       * NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE                                                        

       YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU “0” OLARAK YAZILACAK.

 

KARAR NO:2023/11

 

Gündemin 8. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30456 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 5’ nci dereceli 2 adet Mühendis, 8’ nci dereceli 3 adet Mühendis, 6’ ncı dereceli 1 adet Mimar, 7’ nci dereceli 1 adet Avukat ve 7’ nci dereceli 3 adet Tekniker kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmakta olup, söz konusu sözleşmeli personellerin 2023 yılı için sözleşmeleri yenilenecektir. Sözleşmeli personellere ödenecek net ücret, söz konusu olan 5’ nci dereceli Mühendis unvanları için beşinci derecenin birinci kademesi, 8’ nci dereceli Mühendis kadro unvanları için sekizinci derecenin birinci kademesi, 6’ ncı dereceli Mimar kadro unvanı için altıncı derecenin birinci kademesi, 7’ nci dereceli Avukat kadro unvanı için yedinci derecenin birinci kademesi, 7’ nci dereceli Tekniker kadro unvanları için yedinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Kanunu’nun 49’ ncu maddesi gereğince, Belediye Meclisince tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 4 adet Mühendis, 1 adet Mimar, 1 adet Avukat, 3 adet Tekniker için, söz konusu kadro derecelerin birinci kademeleri esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre edilen her türlü ödemeler toplamının net tutarları ekte belirtilmiş olup, sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Belediye Meclisince tespit tespit edilmesini ve belirlenen bu ücretlerin 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan, 2023 yılında da çalıştırılmaya devam olunacak sözleşmeli personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanması hususu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereğince, Belediye Meclisince tespit edilmesinin gerektiği belirtildiğinden, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan 2023 yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan, 2 adet beşinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 10.967,58 TL, 2 adet sekizinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren, her biri için aylık net 10.760,55 TL, 1 adet altıncı dereceli Mimar’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 10.893,05 TL, 1 adet yedinci dereceli Avukat’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 10.072,24 TL ve 3 adet üçüncü dereceli Tekniker’ e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 8.618,87 TL ücret ödenmesine gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/12

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 30554 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi gereğince, 02.02.2011 tarih ve 2011/32 sayılı meclis kararı ihdas edilen Hal Müdürlüğü’nün kaldırılarak, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, Hal Servisi olarak faaliyetinin devam etmesine, ayrıca 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Huzurevi Servisi olarak faaliyetine devam etmesi hususunda, Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi gereğince, 02.02.2011 tarih ve 2011/32 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Hal Müdürlüğü’nün ve 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılmasına, Hal Servisi’nin Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, Huzurevi Servisi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/13

 

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 30559 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan ve Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesinde yer alan Hal Müdürlüğü ve Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılması hususunun görüşülerek, gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile kabul edilen ve Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesinde yer alan Hal Müdürlüğü ile Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılmasına, 01.06.2022 tarih ve 2022/99 sayılı meclis kararı ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince, ihdas edilen 1.dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesine eklenerek, söz konusu yönetmeliğin güncellenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/14

 

Gündemin 11.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve 30499 sayılı yazısında; 03.10.2012 tarihinde onaylanan, revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi’nin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkarılması ve/veya satışı hususunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 03.10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi’nin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkarılmasına ve/veya satışına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/15

Gündemin 12. maddesine geçildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 02.01.2023 tarih ve 30625 sayılı yazısında; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 3. Maddesinin (a) bendinde “Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.” hükmü yer almaktadır. Müdürlüğümüz Bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe İçi İşletmeye bağlı İşletmelerin Gıda, Temizlik, v.s. ihtiyaçlarının yukarıda belirtilen kanun maddesine istinaden, Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinden karşılanması düşünülmektedir. Bu nedenle Kamu veya Özel Bankalardan 500.000,00 (BeşyüzBin) TL limitli Ticari Kredi Kartının temin edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 3. Maddesinin (a) bendinde “Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.” hükmüne istinaden,  İşletme ve İştrakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin gıda, temizlik, v.s. ihtiyaçlarının, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden karşılanmasına, bu kapsamda; Kamu veya Özel Bankalardan 500.000,00 (BeşyüzBin) TL limitli Ticari Kredi Kartının temin edilmesine ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/16

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinde; S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin 28.12.2022 evrak kayıt tarihli ve 15670 evrak sayılı dilekçelerinde, şoför masrafı, SGK giderleri, akaryakıta gelen zamlar, araç sigorta ücretleri ve yedek parça fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/139 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Servis Araçları fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması istenildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendine istinaden, S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin talebi olan Servis Araçları Ücret Tarifesine zam yapılması hususunun, Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/17

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinde; S.S. Şehirçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin 23.12.2022 evrak kayıt tarihli ve 15409 evrak sayılı dilekçelerinde, Ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, ana ve yardımcı mamullerin fiyatlarının artmasından dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/136 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması istenildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendine istinaden, S.S. Şehirçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin talebi olan, Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesine zam yapılması hususunun, Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/18

2023/Ocak ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Şubat toplantısının 01 Şubat 2023 Çarşamba günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.01.2023

 

  

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Read More

2023 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 4 Ocak 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 1

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince, en az 3, en çok 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üye seçiminin yapılması.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, Belediye Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.
 4. Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz toptancı halinde bulunan işyerlerinin kiracılarından alınacak 2023 yılı teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden, 2023 yılı geçici işçi vizelerinin görüşülmesi.
 7. Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında ödenecek sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 48. Maddesi gereğince 02.02.2011tarih ve 2011/32 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Hal Müdürlüğünün ve 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğünün kaldırılması hususunun görüşülmesi.
 10. Belediye Meclisinin 05.08.2020 Tarih ve 2020/63 Sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Teşkilat Başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 11. 10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı hususunun görüşülmesi.
 12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bütçe içi işletmeye bağlı işletmelerin, gıda, temizlik vs. ihtiyaçlarının, 4734 Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3. Maddesine istineden tarım kredi kooperatif marketlerinden karşılanması düşünüldüğünden, Kamu veya Özel bankalardan 500.000,00 (Beşyüzbin TL) limitli ticari kredi kartının temin edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Read More

2022 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2022 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2022/ARALIK ayı toplantısı 07 Aralık Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2022/195

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi, Cennet ÖZALP TANRIÖVER dilekçesinde mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/196

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.12.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların, Belediyemiz tarafından karşılanması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/197

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.12.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi ve aynı yönetmeliğin, belediyeye tahsisli yerlerden taksi duraklarının açılması başlıklı 5.maddesinin 5.fıkrasına ilave yapılması hususlarının gündeme ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/198

Gündemin 1. maddesine geçildi. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/162 sayılı kararı ile görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Haydar DÜDÜK ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 05.12.2022 tarihli raporunda, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçların madde madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan 2023 yılında uygulanacak olan vergi ve harçların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince hazırlanan, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretlerin, komisyondan gelen ve karar ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/199

Gündemin 2. maddesine geçildi. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, 2023 yılında Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin karşılığında alınacak olan ücretler konusunda çalışma yapmak üzere, Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/163 sayılı kararı ile görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Haydar DÜDÜK ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 05.12.2022 tarihli raporunda, 2023 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin, ilgili

 

Müdürlükler de toplantıya çağrılmak suretiyle madde madde görüşüldüğü, görüşmeler sonucunda 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerde yer alan atık su bedeli ve diğer bedellerin, oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerden, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü başlığı altında yer alan Atık Su Bedeli ücretlerinin “İçme Suyu Bedelinin %35’i” şeklinde uygulamasının ve diğer Ücret ve Tarifelerin komisyondan gelen ve karar ekindeki şekli ile kabulünün meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN ve Mehmet BÜLBÜL’ ün çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/200

Gündemin 3. maddesine geçildi. Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/180 sayılı kararı ile Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi hakkında yönetmelik taslağı üzerinde çalışma yapmak üzere görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Nihat ÜLKÜ, Samet GÜNEŞ ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon, çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 06.12.2022 tarihli raporunda, Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin komisyondan gelen karar ve ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/201

Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararı ile mülkiyeti Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait olan Burdur Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak No:2’ de bulunan binasının zemin ve bodrum katının Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi olarak 5 yıllık tahsis süresi dolduğundan, süre bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Belediyemize tekrar tahsis edilmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince, Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait, Burdur Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak, No:2’ de bulunan binanın zemin ve bodrum katının, beş yıl süreyle Belediyemize tahsisine ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/202

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 11.11.2022 tarih ve 28327 sayılı yazısında, Belediyemiz tarafından 2021 yılında Ata Tohumu (Karakılçık Buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin İktisadi İşletmeleri ihtiyacı için kullanılmak ve Belediyemizce yapılacak sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere Burdur Merkez’ e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılması, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden Belediyemiz tarafından satın alınması ve ödemelerin yapılabilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz tarafından 2021 yılında Ata Tohumu (Karakılçık Buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin İktisadi İşletmeleri ihtiyacı için kullanılmasına ve Belediyemizce yapılacak sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere Burdur Merkez’ e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılmasına, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden Belediyemiz tarafından satın alınmasına ve ödemelerin yapılmasının kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/203

Gündemin 6. maddesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Engelli Hizmet Merkezi” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince hazırlanan, Engelli Hizmet Merkezine yönelik yönetmelik taslağının, Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/180 sayılı kararı ile meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Nihat ÜLKÜ, Hamit GÖREN ve Samet GÜNEŞ’ den oluşan komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun belediye meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/204

Gündemin 7. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2022 tarih ve 29159 sayılı yazısı ve ekindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi ada:266, parsel:131 (88,68 m²), parsel: 132 (33,60 m²) ve parsel: 113 (223,28 m²) tapu kayıtlı taşınmazların, Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendinde geçen; ” Belediyeler, kendilerine ait taşınmazların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara da kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir hükmüne istinaden söz konusu taşınmazların hazine adına bedelsiz devredilmesine ve tapu kütüğüne bu taşınmazlar devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla da olsa 3.ncü kişilere devredilemez, devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya 3.ncü kişilere devredilmesi halinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devir alan kamu idaresinin muvafakatına veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın Tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir şeklinde şerh konulması hususunun, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Karasenir Mahallesi ada:266, parsel:131 (88,68 m²), parsel: 132 (33,60 m²) ve parsel: 113 (223,28 m²) tapu kayıtlı taşınmazların, Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendinde geçen; ”  Belediyeler, kendilerine ait taşınmazların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara da kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir hükmüne istinaden, söz konusu taşınmazların mülkiyeti  hazineye ait olma koşuluyla Jandarma Genel Komutanlığına bedelsiz devredilmesine ve tapu kütüğüne bu taşınmazlar devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla da olsa 3.ncü kişilere devredilemez, devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya 3.ncü kişilere devredilmesi halinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devir alan kamu idaresinin muvafakatına veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın Tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir şeklinde şerh konulması hususunun devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/205

Gündemin 8. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve 29359 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.11.2022 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2022/205-1

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2022 tarih ve 27229 sayılı yazısı ile ekindeki Türkiye Diyanet Vakfının dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 191, parsel 125,128,257,258 nolu taşınmazlar üzerinde Cami ve Kuran Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı teklifi bulunmaktadır.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Yürürlükte bulunan Burdur Merkez Revizyon İmar Planında “Sulu Tarım Alanı” olarak görüldüğü bilinen taşınmazlar ile ilgili, 25.06.2012 tarih ve 72 nolu İl Toprak Koruma Kurulu”nun kararında taşınmazların, Mutlak Tarım Arazisi olduğu belirtilerek, ibadet yeri yapılmasının uygun olmadığı kararı verilmiştir. Ancak, 03.10.2012 tarih 43264022 Sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün yazılarında, tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla tarım dışı amaç ile kullanılması uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. İki farklı kararın alınması tereddüte yol açmakla birlikte arazilerin Sulu Mutlak Tarım Arazisi niteliğinde olduğu gerçektir. Ayrıca taşınmazların bulunduğu bölge henüz yapılaşmanın olmadığı kırsal alanda yer aldığı 350 metre güneyinde “Havaalanı Cami” bulunduğu görülmüştür. Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler ışığında, Türkiye Diyanet Vakfının talebi uygun bulunmamış olup, oy birliği ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 191, parsel 125,128,257,258 nolu taşınmazlar üzerinde, Cami ve Kuran Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı teklifinin reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/206

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve 29359 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.11.2022 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2022/206-2

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 27704 sayılı yazısı ile ekindeki DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden; Burdur Karamanlı bölünmüş Devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için yol boyunca 2 metre genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiği, söz konusu menfezin mansabında suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergahta, 2 metre genişliğinde kanal alanının ayrılmasına yönelik imar planı tadilatı teklifi bulunmaktadır.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;

 

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ nün teknik raporu doğrultusunda, hazırlanan kanal yapımına ilişkin imar planı değişikliği uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur – Karamanlı bölünmüş Devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, DSİ 18.Bölge Müdürlüğü’nün, teknik raporu doğrultusunda, kanal yapımına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/207

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinde; Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların, Belediyemiz tarafından karşılanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmüne istinaden, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların belediyemiz bütçesinden ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/208

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi ve aynı yönetmeliğin, belediyeye tahsisli yerlerden taksi duraklarının açılması başlıklı 5.maddesinin 5.fıkrasına ilave yapılması hususlarının gündeme ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4.maddesinin;

 1. (T) Plakalı Ticari Taksi: “Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır” şeklinde değiştirilmesine,
 2. Taksi Durakları ve T Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin “BELEDİYEYE TAHSİSLİ YERLERDE TAKSİ DURAKLARININ AÇILMASI” başlıklı 5’inci maddenin 5’inci fıkrası olarak;

5.(a) Taksi duraklarının ve T Plakasının kooperatiflere tahsis edilemeyeceğine dolayısıyla durak isimlerinin kooperatif adı ile anılmayacağına,

(b)Kooperatiflerin taksi duraklarında Encümen Kararı ile belirlenen taksi sayılarına ilave ve değişiklik yapamayacaklarına,

 

(c) Ticari Taksi Duraklarında durak adına durak temsilcilerinin, durak kabinlerinin/yazıhanelerinin dış veya iç kısımlarında değişiklik yapılması için Zabıta Müdürlüğünün yazılı izni aranır.  Örneğin ( Dış cephe veya iç cephe boyasının rengi) Taksi duraklarının dış cephesinin rengi;

c.1. Dış cephenin yarı üst kısmı Uluslararası TVT renk kataloğunda belirlenen K075-Sarı renk kodu ile boyanacaktır.
c.2. Dış cephesinin yarı alt kısmı Uluslararası TVT renk kataloğunda belirlenen M164 -Siyah renk kodu ile boyanacaktır.

c.3. Dış cephenin tam ortasından siyah ve beyaz 30cm genişliğinde damalı şerit olacaktır.

c.4. Dış cephenin üst sarı renkli kısmında, taksi durağının belediye tarafından belirlenen logosu ve durak ismi yer alacak ve sağ tarafında ticari taksi logosu bulunacaktır. Dış cephenin alt siyah renkli kısmında uygun ebatlarda yazılmış K075-Sarı renk koduna uygun taksi durağının 0248’li telefon numarası yer alacaktır.

c.5. Dış cephenin boyanması mümkün olmayan durumlarda ise yapılacak işlemler zemin üstüne sarı renk kaplama uygulaması yapılarak sağlanacaktır. İbarelerinin eklenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/209

2022/Aralık ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Ocak ayı toplantısının 04 Ocak 2023 Çarşamba günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.12.2022

 

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                             Namık Kemal ÖZKAN

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Read More

2022 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Aralık 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 12

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç ücretlerinin görüşülmesi.

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararı ile mülkiyeti Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait Burdur/Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak No:2’ de bulunan binanın zemin ve bodrum katının Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi olarak Belediyemize yapılan 5 yıllık tahsis süresi dolduğundan, süre bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Belediyemize tekrar tahsis edilmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz tarafından yapılan 2021 yılında Ata tohumu (karakılçık buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin iktisadi işletmeleri ihtiyacı için kullanılmak ve belediyemizce yapılacak olan sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere, Burdur Merkez’e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılması, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden satın alınması hususlarının görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

 

 • Burdur/Merkez Karasenir Mahallesi ada 266, parsel 131, 132 ve 113 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince mülkiyeti hazineye ait olmak koşuluyla Jandarma Genel Komutanlığına bedelsiz devir yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

İmar Komisyonu Kararları

 

 • Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 91, parsel 125-128-257-258 parsel no’ lu taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Burdur Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiğinden, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergâhta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun görüşülmesi.

 

Read More

2022 KASIM AYI 2. BİRLEŞİMİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisinin 2022/KASIM ayı 2. Birleşim toplantısı 15 KASIM Salı günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN.’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2022/187

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Ali SAY’ ın 15.11.2022 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi, Ali SAY dilekçesinde mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Ali SAY’ ın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/188

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 15.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 2022/44 sayılı kararı ile Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, taşınmazın kiracısı S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/189

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 15.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 2021/110 sayılı kararı kabul edilen, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 10. maddesinde geçen; Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, Belediye Başkanınca görevlendirilecek 4 üye ve meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Hükmüne istinaden, Sosyal Hizmet ve Değerlendirme Kurulu’ nda yer alacak Meclis Üyelerinin seçilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 4. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR NO:2022/190

 

 

Belediye Meclisinin 2 Kasım 2022 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2022/175 no’ lu kararı ile komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2023 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı.  Belediyemiz 2023 Mali Yılı Performans Programının oylamasına geçildi. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Performans Programının, gerek mutat hizmetler ve gerekse diğer hizmetlere ilişkin performans kriterleri, cari yıl ve izleyen 2 yılın bütçelerini belirleyecek şekilde olduğundan, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Performans Programının, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’ in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/191

 

 

Belediye Meclisinin 2 Kasım 2022 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2022/176 nolu kararı ile komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programları ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı. Bütçe kararnamesinin madde madde, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılacak olan oylamasına geçildi. Bütçe kararnamesinin madde madde, Bütçe Kararnamesinin, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılan oylaması sonucunda; Belediye Başkanı ve 21 Meclis Üyesi olmak üzere toplam 22 üye oy kullanarak; Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı bütçesinin toplam 725.000.000,00 TL (Yedi yüz yirmi beş milyon) olarak bağlanması ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminleri, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’ in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile uygun görülerek, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı bütçesinin ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerinin oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/192

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinde; Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesi olarak uygulanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/193

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinde;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendine istinaden Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 2021/110 sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrasında geçen “Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek dört üye ve Meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.” hükmü gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda görev yapmak üzere 2 adet meclis üyesinin seçilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda görev yapmak üzere, CHP grubu Salih SEVİM ve Durmuş TURGUT’ u teklif etmiş ve yapılan oylamada; Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Meclis Üyeleri Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Uğur ŞEN ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup; Ak Parti grubu Yunus TAŞKESEN ve Hamit GÖREN’ i teklif etmiş ve yapılan oylamada; meclis üyeleri Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN kabul oyu vermiştir. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda görev yapmak üzere meclis üyeleri Salih SEVİM ve Durmuş TURGUT oy çokluğu ile seçilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/194

 

 

2022/Kasım ayı 2. birleşim Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2022/Aralık ayı toplantısının 7 Aralık 2022 Çarşamba  günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 15.11.2022

 

 

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                             Namık Kemal ÖZKAN

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Read More