BİLGİLENDİRME

Belediyemiz Encümeninin 03.11.2022 tarih ve 2022/1168 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada: 1672 parsel: 1 ve 2 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 23.11.2022 ile 22.12.2022 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.

Close Search Window