BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

  

            Belediye Meclisinin 2019/Kasım ayı 2. birleşim toplantısı, 20 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2019/159

            Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İZGİ’nin 18.11.2019 tarih ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 20.11.2019 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İZGİ ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Mehmet İZGİ ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/160

            Belediye Meclisinin 6 Kasım 2019 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2019/145 nolu kararı ile komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2020 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programı ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı.  Belediyemiz 2020 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının oylamasına geçildi. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Performans Programının, gerek mutat hizmetler ve gerekse diğer hizmetlere ilişkin performans kriterleri, cari yıl ve izleyen 2 yılın bütçelerini belirleyecek şekilde olduğundan,  Belediye Başkanlığı 2020 mali yılı Performans Programı ve izleyen 2021 ve 2022 yıllarına ait Performans Programının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/161

            Belediye Meclisinin 6 Kasım 2019 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2019/146 nolu kararı ile komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Başkanlığı 2020 mali yılı hazırlık bütçesi ve izleyen 2021 ve 2022 yıllarına ait bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programları ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı. Bütçe kararnamesinin madde madde, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyinin, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırılmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılacak olan oylamasına geçildi. Bütçe kararnamesinin madde madde, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyinin, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırılmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılan oylaması sonucunda; Belediye Başkanı ve 23 meclis üyesi olmak üzere toplam 24 üye oy kullanarak; Belediye Başkanlığı 2020 mali yılı bütçesinin toplam 180.000.000,00 TL olarak bağlanması ve izleyen 2021 ve 2022 yıllarına ait bütçe tahminleri, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu uygun görülerek, Belediye Başkanlığı 2020 mali yılı bütçesinin ve izleyen 2021 ve 2022 yıllarına ait bütçe tahminlerinin oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/162

          2019/Kasım ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2019/Aralık ayı toplantısının

04 ARALIK 2019 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 20.11.2019

   Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                        Arif PAK                          Namık Kemal ÖZKAN

       Belediye Başkanı                                   Kâtip                                           Kâtip     

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin