BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

     Belediye Meclisinin 2019/Eylül ayı toplantısı, 4 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in   iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2019/112

            Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 04.09.2019 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ dilekçesinde, mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/113

            Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Adem ÇAKICI, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Samet GÜNEŞ, Mehmet İZGİ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN 04.09.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 07.08.2019 Çarşamba günü yapılan meclis toplantısının 8.gündem maddesinde, Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılmış olup, yapılan fiyat tarifesine itiraz edilerek, meclis gündemine tekrar alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Adem ÇAKICI, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Samet GÜNEŞ, Mehmet İZGİ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN’in 04.09.2019 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 9.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/114

            Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Adem ÇAKICI, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Samet GÜNEŞ, Mehmet İZGİ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Hamit GÖREN 04.09.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 07.08.2019 Çarşamba günü yapılan meclis toplantısının 13.gündem maddesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, İçme Suyu Kullanım Ücretlerinden Mesken tarifesinin ve Resmi Kurum inşaatlarındaki depozito ücretinin belirlenmesi hususunda Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 2019/81 sayılı kararı ile kurulan komisyonun çalışmaları görüşülmüş ve zam yapılmasına karar verilmiş olup,  yapılan fiyat tarifesine itiraz edilerek, meclis gündemine tekrar alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Adem ÇAKICI, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Samet GÜNEŞ, Mehmet İZGİ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Hamit GÖREN’in 04.09.2019 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 10.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/115

          Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Mehmet İZGİ, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI ve Hamit GÖREN 04.09.2019 tarihli dilekçelerini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasına istinaden, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Burdurspor Kulübü Derneğinin kulüp bünyesindeki faaliyetleri ve kulübün ve bağlı sporcuların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için, Belediyemiz bütçesinden, Belediye Meclisimiz tarafından belirlenerek tutarların, derneklerin ilgili hesabına aktarılması hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Mehmet İZGİ, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI ve Hamit GÖREN’in 04.09.2019 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 11.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/116

       Gündemin 1.maddesine geçildi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 04.09.2019 tarih ve 436 sayılı yazısında; Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesi, No:49/1 adresinde bulunan yerin içkili yer bölgesine alınması hususunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2018/110 sayılı kararı ile kurulan ve Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Hamit GÖREN’in görevlendirildiği komisyonun raporunun görüşülerek, gerekli kararın alınması talep edilmektedir. 26.08.2019 tarihli Komisyon Raporunda, Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Türkan KAYIM’ın 05.08.2019 tarih ve 4048 sayılı dilekçesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik incelenerek;  Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesi, No:49/1 adresinde bulunan yerin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi durumunda, kişiye özel uygulama yapıldığı düşüncesi oluşacağından, Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesi, No:49/1 adresinde bulunan yerin içkili yer bölgesine alınması talebi uygun bulunmamış olup, oy birliği ile reddedilmiştir. Ancak, Belediyemiz sınırları içerisinde önceden belirlenmiş olan içkili yer alanlarının yetersiz kaldığı gözlemlendiğinden, içkili yer bölgelerinin genişletilmesi amacıyla, söz konusu caddenin yeniden değerlendirilmesine ve komisyonun kolluk kuvvetleri ile birlikte çalışmaya devam etmesine karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesi, No:49/1 adresinde bulunan yerin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi talebinin reddine, ancak Belediyemiz sınırları içerisinde önceden belirlenmiş olan içkili yer alanlarının yetersiz kaldığı gözlemlendiğinden, içkili yer bölgelerinin genişletilmesi amacıyla, söz konusu caddenin yeniden değerlendirilmesine ve komisyonun kolluk kuvvetleri ile birlikte çalışmaya devam etmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.    

KARAR NO:2019/117

            Gündemin 2.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 02.09.2019 tarih ve 56 sayılı yazısında; İşveren sendikası olarak resmi kuruluşunu gerçekleştirmiş olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na (SODEMSEN) Belediyemizce üye olunması, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi hususlarının görüşülerek, gerekli meclis kararının alınması  talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR) adresinde bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na (SODEMSEN) Belediyemizce üye olunmasının, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesinin, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesinin, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesinin ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2019/118

  Gündemin 3.maddesine geçildi. İlhan KARA 26.08.2019 tarih ve 2121 sayılı dilekçesinde, oğulları Şehit Sıtkı KARA isminin Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001. Sokaktaki parka verildiğini, ancak söz konusu park son günlerde emekliler kahvehanesi olarak kullanılmakta ve Emekliler Kahvehanesi olarak adlandırılmakta olduğundan üzüntü duyduklarını belirterek, yaşamakta oldukları Emek Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin Şehit Sıtkı Kara Caddesi olarak değiştirilmesini talep ettiğinden, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.09.2019 tarih ve 332 sayılı yazısında; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka 07.09.2016 tarih ve 2016/150-2 sayılı meclis kararı ile verilen Şehit Sıtkı KARA Trafik Parkı isminin iptal edilerek; Emek Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden Şehit Sıtkı Kara Caddesi olarak değiştirilmesi hususunun görüşülerek, gerekli meclis kararının alınmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere 01.08.2018 tarih ve 2018/119 sayılı meclis kararı ile kurulan komisyonun görev süresi dolduğunudan, yeniden komisyon kurulmasına, komisyonun 3 kişiden oluşmasına, komisyon üyeliklerine Mesut ÇELEBİ, Mesut ÖZCAN ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın seçilmesine, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka 07.09.2016 tarih ve 2016/150-2 sayılı meclis kararı ile verilen Şehit Sıtkı KARA Trafik Parkı isminin iptal edilerek; Emek Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden Şehit Sıtkı Kara Caddesi olarak değiştirilmesi hususunun söz konusu komisyona havalesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

KARAR NO:2019/119

              Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve D.4-3975 sayılı yazısında; Burdur Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20.08.2019 tarih ve 77566740-170.99[170.99]-E.3324243 sayılı yazısına istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 14 ada, 820 nolu parselde yapılacak olan Tapu Kadastro Hizmet  Binası yeri için düzenlenen imar planı değişikliği yapılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/120

        Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve D.4-3976 sayılı yazısında; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 113 ada, 118-145-161 ve 163 nolu parsellerde Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/61-1/6 sayılı kararı ile gerçekleştirilen imar planı değişikliği, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 11.07.2019 tarih ve E:2018/980 K:2019/1302, E:2018/981 K:2019/1301, E:2018/983 K:2019/1303, E:2018/940 K:2019/1304 sayılı kararları ile iptal edilmiş olup, söz konusu alan plansız hale geldiğinden, bu alana ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/121

Gündemin 6.maddesine geçildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün  29.08.2019 tarih ve 276 sayılı yazısında; Burdur Merkez Kışla Mahallesi mevkiinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından izinleri alınan Burdur Belediyesi İnert Atık Sahasına döküm yapmak isteyen mermer işletmelerine ait inert atıklar için 2019-2020 yıllarında ton başına alınacak bedelin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Kışla Mahallesi mevkiinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından izinleri alınan Burdur Belediyesi İnert Atık Sahasına döküm yapmak isteyen mermer işletmelerine ait inert atıklardan 2019-2020 yıllarında ton başına alınacak bedelin 2,40 TL olmasının oylaması sonucunda, ton başına alınacak bedelin 2,40 TL olmasının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

KARAR NO:2019/122

            Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2019 tarih ve  D.11-4000 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 21.08.2019 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/103 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2019 tarih ve D.4-3746 sayılı yazısı ve ekindeki Saim ALTINDAL’ın 01.08.2019 evrak kayıt tarihli ve 1961 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 702, parsel 288 tapu kayıtlı taşınmazda yol ve otopark alanı olarak düzenlemesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik talebi uygun bulunarak, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 702, parsel 288 tapu kayıtlı taşınmazda yol ve otopark alanı olarak düzenlemesine yönelik imar planı değişikliği yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/123

            Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2019 tarih ve  D.11-4000 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 21.08.2019 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/104 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2019 tarih ve D.4-3720 sayılı yazısı ve ekindeki Mehmet VAROL’un dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 751, parsel 268 tapu kayıtlı taşınmazda ada kenarı düzenlemesi amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik talebi uygun bulunarak, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 751, parsel 268 tapu kayıtlı taşınmazda ada kenarı düzenlemesi amaçlı imar planı değişikliği yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/124

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Adem ÇAKICI, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Samet GÜNEŞ, Mehmet İZGİ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Hamit GÖREN’in  04.09.2019 tarihli dilekçelerinde;  07.08.2019 Çarşamba günü yapılan meclis toplantısının 8.gündem maddesinde, Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılmış olup, yapılan fiyat tarifesine itiraz edilerek, meclis gündemine tekrar alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 07.08.2019 Çarşamba günü yapılan meclis toplantısının 8.gündem maddesinde, Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılmış ancak yıllık kent-kart vize ücretlerinde bir değişiklik yapılmamış olup, Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/97 sayılı kararı ile karara bağlanan özel halk otobüsleri fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talebinin, meclis üyesi Uğur ŞEN’in çekimser ve meclis üyeleri Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

KARAR NO:2019/125

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Adem ÇAKICI, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Samet GÜNEŞ, Mehmet İZGİ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Hamit GÖREN’in 04.09.2019 tarihli dilekçelerinde; 07.08.2019 Çarşamba günü yapılan meclis toplantısının 13.gündem maddesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, İçme Suyu Kullanım Ücretlerinden Mesken tarifesinin ve Resmi Kurum inşaatlarındaki depozito ücretinin belirlenmesi hususunda Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 2019/81 sayılı kararı ile kurulan komisyonun çalışmaları görüşülmüş ve zam yapılmasına karar verilmiş olup,  yapılan fiyat tarifesine itiraz edilerek, meclis gündemine tekrar alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 07.08.2019 Çarşamba günü yapılan meclis toplantısının 13.gündem maddesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, İçme Suyu Kullanım Ücretlerinden Mesken tarifesinin ve Resmi Kurum inşaatlarındaki depozito ücretinin belirlenmesi hususu görüşülerek 07.08.2019 tarih ve 2019/102 sayı ile karara bağlanmış olup, fiyat tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talebinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2019/126

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Mehmet İZGİ, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI ve Hamit GÖREN’in 04.09.2019 tarihli dilekçelerinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasına istinaden, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Burdurspor Kulübü Derneğinin kulüp bünyesindeki faaliyetleri ve kulübün ve bağlı sporcuların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için, Belediyemiz bütçesinden, Belediye Meclisimiz tarafından belirlenerek tutarların, derneklerin ilgili hesabına aktarılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasına istinaden, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Burdurspor Kulübü Derneğinin kulüp bünyesindeki faaliyetleri ve kulübün ve bağlı sporcuların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için, Belediyemiz bütçesinden, Belediye Meclisimiz tarafından belirlenerek tutarların, derneklerin ilgili hesabına aktarılması hususunun, Kulüplerden talep gelmesi halinde Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.      

KARAR NO:2019/127

2019/Eylül ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2019/Ekim ayı toplantısının 2 EKİM 2019 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.09.2019

Close Search Window