BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2019/Nisan ayı toplantısı, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 14.00’deBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2019/39

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyesi Samet GÜNEŞ’in 13.04.2019 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis üyesi Samet GÜNEŞ dilekçesinde, mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyesi Samet GÜNEŞ’in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/40

Gündemin 1.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 111 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesinde; “Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan Vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.”denildiğinden,  Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin yapılması talebi yer almaktadır. Başkan dâhil 25 meclis üyesinin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; Meclis 1. Başkan Vekilliği için Atam GÜLCÜ’ye 16 oy, Adem ÇAKICI’ya 9 oy; Meclis 2. Başkan Vekilliği için Mesut ÇELEBİ’ye 16 oy, Yunus TAŞKESEN’e 9 oy çıkmış olup, Meclis 1. Başkan Vekilliğine 16 oyla Atam GÜLCÜ, Meclis 2. Başkan Vekilliğine 16 oyla Mesut ÇELEBİ seçilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/41

 Gündemin 2.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 112 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesinde; “Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla Meclis birinci ve ikinci Başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.”denildiğinden, iki asıl iki yedek meclis katip üyesi seçiminin yapılması talebi yer almaktadır. Başkan dâhil 25 meclis üyesinin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; asıl katip üyelik için Namık Kemal ÖZKAN ve Arif PAK’a 16’şar oy, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’e  9’ar oy; yedek katip üyelik için Mesut ÖZCAN ve Ayfer HINCAL’a 16’şar oy, Yunus TAŞKESEN ve Hamit GÖREN’e 9’ar oy çıkmış olup, asıl katip üyeliklere Namık Kemal ÖZKAN ve Arif PAK; yedek katip üyeliklere Mesut ÖZCAN ve Ayfer HINCAL seçilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2019/42

Gündemin 3.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 113 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (a) bendinde, Belediye Encümeninin; “İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000′ in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden” oluşacağı hükmü yer aldığından, 3 adet Encümen üyesi seçiminin yapılarak gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Başkan dâhil 25 meclis üyesinin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; encümen üyeliği için Haydar DÜDÜK, Arif PAK ve Kamil CANIGÜR’e 16’şar oy; Adem ÇAKICI, Samet GÜNEŞ ve Yunus TAŞKESEN’e 9’ar oy çıkarak, encümen üyeliğine Haydar DÜDÜK, Arif PAK ve Kamil CANIGÜR  seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

KARAR NO:2019/43

Gündemin 4.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 114 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP grubu adına Ali SAY ve AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 üyeden oluşması oy birliği ile kabul edilerek,  Plan ve Bütçe Komisyonuna aday olarak gösterilen Cihat ÇAVUŞOĞLU, Hamit GÖREN, Mesut ÖZCAN, Çağan TÜRKAN ve Durmuş TURGUT’un seçilmesinin ve komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/44

            Gündemin 5.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 115 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, İmar Komisyonuna seçilecek üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN komisyonun 5 üyeden oluşmasını, CHP grubu adına Ali SAY ise komisyonun 3 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup; İmar Komisyonunun 3 üyeden oluşması, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Yurtsever ÇELİKKAYA’nın kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilerek,  İmar Komisyonuna aday olarak gösterilen Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Salih SEVİM ve Mehmet BÜLBÜL’ün seçilmesinin ve komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

KARAR NO:2019/45

Gündemin 6.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 116 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Burdur Belediyeler Birliği Başkanlığının 01.04.2019 tarih ve 86041171-28 sayılı yazısına istinaden, Burdur Belediyeler Birliği Tüzüğünün 7.maddesi gereğince yeni oluşturulacak Birlik Meclisine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere meclis üyeleri arasından belediyemizi temsil edecek 18 asıl, 7 yedek üye seçilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi bulunmaktadır. Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; asıl üyeliklere Cihat ÇAVUŞOĞLU, Hamit GÖREN ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ı teklif etmiş, CHP grubu adına Ali SAY ise; asıl üyeliklere Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’i teklif etmiş olup; işaretle yapılan oylamalar sonucunda Burdur Belediyeler Birliği Meclisine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, asıl üyeliklere Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in seçilmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne; yedek üyeliklere CHP grubu adına Ali SAY’ın Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Adem ÇAKICI’yı teklifinin işaretle yapılan oylaması sonucunda;  meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER ve Adem ÇAKICI’nın seçilmesi oy çokluğu kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, Özel Kalem Müdürlüğüne ve Başkan Yardımcılığına gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/46

Gündemin 7.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 117 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Tarihi Kentler Birliği’nin 12.03.2019 tarih ve 96107786-301.2-72/90 sayılı yazısına istinaden, Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. ve 9. maddeleri gereğince, Tarihi Kentler Birliği Meclisine, Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üye seçilmesi gerektiğinden, konu ile ilgili gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Tarihi Kentler Birliği Meclisine,  AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; asıl üyeliğe Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’i, yedek üyeliğe Cennet ÖZALP TANRIÖVER’i teklif etmiş, CHP grubu adına Ali SAY ise; asıl üyeliğe Salih SEVİM’i, yedek üyeliğe Mesut ÖZCAN’ı teklif etmiş olup; Tarihi Kentler Birliği Meclisine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, asıl üyeliğe Salih SEVİM’in, yedek üyeliğe Mesut ÖZCAN’ın seçilmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/47

Gündemin 8.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 118 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Akdeniz Belediyeler Birliğinin 01.04.2019 tarih ve 76749065-724.01.03-2019/30 sayılı yazısına istinaden, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8- 11. ve Akdeniz Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10-13. maddeleri gereğince, yeni oluşturulacak Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 2 asıl, 1 yedek üye seçilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi bulunmaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda: Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisine, AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; asıl üyeliklere Samet GÜNEŞ ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’i, yedek üyeliğe Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ı teklif etmiş, CHP grubu adına Ali SAY ise; asıl üyeliklere Ali SAY ve Atam GÜLCÜ’yü, yedek üyeliğe Yurtsever ÇELİKKAYA’yı teklif etmiş olup; Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisine, Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, asıl üyeliklere Ali SAY ve Atam GÜLCÜ’nün, yedek üyeliğe Yurtsever ÇELİKKAYA’nın seçilmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/48

Gündemin 9.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 119 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Burdur İli İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği Başkanlığının 03.04.2019 tarih ve 32277332/27 sayılı yazısına istinaden, İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği Tüzüğünün 7.maddesi gereğince, yeni kurulacak Birlik Meclisine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği Meclisine, AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; asıl üyeliğe Mehmet İZGİ’yi, yedek üyeliğe Yunus TAŞKESEN’i teklif etmiş, CHP grubu adına Ali SAY ise; asıl üyeliğe Nihat ÜLKÜ’yü, yedek üyeliğe Durmuş TURGUT’u teklif etmiş olup; İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği Meclisine, Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, asıl üyeliğe Nihat ÜLKÜ’nün, yedek üyeliğe Durmuş TURGUT’un seçilmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/49

Gündemin 10.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 120 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 21.03.2019 tarih ve 36699147-050.99-74 sayılı yazısına istinaden, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10.maddesi ve Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’nün 17.maddesi gereğince, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediyelerin nüfus kriterlerine göre Sağlıklı Kentler Birliği meclisine üye seçimi yapılacağından ve nüfusu 100.000’e kadar olan belediyelerde 1 meclis üyesi seçilmesi gerektiğinden, Sağlıklı Kentler Birliği Meclisine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere meclis üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sağlıklı Şehirler Birliği üyesi olan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği meclisine, AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; Adem ÇAKICI’yı teklif etmiş, CHP grubu adına Ali SAY ise; Kamil CANIGÜR’ü teklif etmiş olup; Sağlıklı Kentler Birliği meclisine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından Kamil CANIGÜR’ün seçilmesinin,  meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/50

Gündemin 11.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 121 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; İç Anadolu Belediyeler Birliğinin 03.04.2019 tarih ve 35248652/83 sayılı yazısına istinaden, üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeleri Birliğinin Ana Tüzüğünün 7.maddesi gereğince; Birlik Meclisine, Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere meclis üyeleri arasından 2 asıl, 2 yedek üye seçiminin yapılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclisine, Ak Parti Grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; asıl üyeliklere Samet GÜNEŞ ve Hamit GÖREN’i, yedek üyeliklere Cihat ÇAVUŞOĞLU ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’i teklif etmiş, CHP grubu adına Ali SAY ise; asıl üyeliklere Ayfer HINCAL ve Mesut ÖZCAN’ı, yedek üyeliklere Salih SEVİM ve Çağan TÜRKAN’ı teklif etmiş olup;  İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclisine, Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, asıl üyeliklere Ayfer HINCAL ve Mesut ÖZCAN’ın, yedek üyeliklere Salih SEVİM ve Çağan TÜRKAN’ın seçilmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/51

Gündemin 12.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 122 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda,  Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesinin …04.2019 tarih ve OSB.15.02-178 sayılı yazısına istinaden, Burdur 2. OSB Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asıl 5 yedek üye seçilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; 2. OSB Müteşebbis Heyeti üye seçimi yapılırken ihtisas komisyonları dağılımında olduğu şekilde değerlendirilip, her iki meclis grubundan da girebilecekleri oranda üye seçilmesini teklif etmiş olup; söz konusu teklifin oylanması sonucunda, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul oylarına karşılık, teklif oy çokluğu ile reddedilmiştir. Burdur 2. OSB Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere, AK Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; asıl üyeliklere Mehmet İZGİ, Hamit GÖREN, Samet GÜNEŞ, Cihat ÇAVUŞOĞLU ve Adem ÇAKICI’yı, yedek üyeliklere Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Yunus TAŞKESEN ve Uğur ŞEN’i teklif etmiş, CHP grubu adına Ali SAY ise; asıl üyeliklere Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ, Namık Kemal ÖZKAN, Ali SAY, Haydar DÜDÜK ve Nihat ÜLKÜ’yü, yedek üyeliklere Çağan TÜRKAN, Mesut ÇELEBİ, Yurtsever ÇELİKKAYA, Salih SEVİM ve Kamil CANIGÜR’ü teklif etmiş olup, Burdur 2. OSB Müteşebbis Heyetinde Burdur Belediyesini temsil etmek üzere, asıl üyeliklere Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ, Namık Kemal ÖZKAN, Ali SAY, Haydar DÜDÜK ve Nihat ÜLKÜ’nün, yedek üyeliklere Çağan TÜRKAN, Mesut ÇELEBİ, Yurtsever ÇELİKKAYA, Salih SEVİM ve Kamil CANIGÜR’ün seçilmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne ve Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.     

KARAR NO:2019/52

Gündemin 13.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 123 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” denilmektedir. Buna göre Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Ak Parti grubu adına Fatıma KÜÇÜKKAPLAN; 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre huzur hakkının miktarında sabit bir rakam yok ise, huzur hakkı ücretinin 1,00 TL olmasını teklif etmiş ve söz konusu teklifin oylanması sonucunda, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul oylarına karşılık, teklif oy çokluğu ile reddedilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi gereğince, Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında Huzur Hakkı ödenmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/53

Gündemin 14.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve 124 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır ve Meclis her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denildiğinden, Belediye Meclisinin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2019 yılında yapacağı bir aylık tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine ve her ayın ilk haftasının Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye Halı Sarayı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/54

2. Oturuma başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Hamit GÖREN, Adem ÇAKICI, Yunus TAŞKESEN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ ve Uğur ŞEN 13.04.2019 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur kamuoyunu son günlerde meşgul eden, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağında kedi ve köpeklerin topluca öldürülerek gömülmesi konusunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, Burdur Belediyesine böyle ağır bir ithamla kalmasına sebep olan sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda, Belediye Meclisinde her partiden bir üye olacak şekilde araştırma komisyonu kurularak, hiçbir şaibeye yer vermeden araştırılarak, hem meclise, hem de Burdur kamuoyuna bilgilendirme yapılması konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26.maddesine göre genel görüşme yapılması talep edilmiştir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı ile ilgili olarak, Belediye Meclisinde her partiden bir üye olacak şekilde araştırma komisyonu kurulması ve genel görüşme yapılmasının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul oylarına karşılık, oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir.

KARAR NO:2019/55

            2. Oturuma başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Hamit GÖREN, Adem ÇAKICI, Yunus TAŞKESEN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ ve Uğur ŞEN 13.04.2019 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında her yıl zarar eden Belediye şirketlerinin neden zarar ettiğinin hem yeni meclise, hem de Burdur kamuoyuna anlatılması gerektiğinden, her partiden bir üyenin olduğu araştırma komisyonu kurularak, şirketlerin bilançolarının ayrıntılı araştırılarak, meclise ve kamuoyuna sunulması konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26.maddesine göre genel görüşme yapılması talep edilmiştir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye şirketlerinin araştırılması için, her partiden bir üyenin olduğu araştırma komisyonu  kurulması ve genel görüşme yapılmasının, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul oylarına karşılık, oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir. 

KARAR NO:2019/56

            Gündemin 15.maddesine geçildi. 05.03.2019 tarih ve 2019/37 sayılı meclis kararı ile, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1.sınıf öğrencisi Gizem ÇAKAL’ın hayatını kaybettiği trafik kazasının olduğu bölgedeki parka  “Gizem ÇAKAL Parkı” isminin verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen “Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verilmesi Komisyonu”nun 15.03.2019 tarihli raporu okundu. Bu raporda; İdarenin Gizem ÇAKAL’ın ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ailenin Gizem ÇAKAL isminin herhangi bir parka verilmesini istemedikleri anlaşılmış olduğundan, Müze Müdürlüğü altındaki parka Gizem ÇAKAL isminin verilmesi oy birliği ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemizin Gizem ÇAKAL’ın ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ailenin Gizem ÇAKAL isminin herhangi bir parka verilmesini istemedikleri anlaşıldığından, konunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve Müze Müdürlüğü altındaki parka Gizem ÇAKAL isminin verilmesinin oy birliği ile reddine, Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

KARAR NO:2019/57

Gündemin 16.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.04.2019 tarih ve 22/49 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; üyesi olduğumuz Akdeniz Belediyeler Birliğinin 07.03.2019 tarih ve 76749065-849.99-2019/24 sayılı yazısına istinaden, Belediyemizin 2018 yılı için kesinleşen gelir toplamı üzerinden hesaplanan ve tahakkuk eden 74.430,79 TL. aidat borcunun, Birliğin T.C. Ziraat Bankası Antalya Şubesindeki TR89 0001 000036 367159035001 İBAN nolu hesabına yatırılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; üyesi olduğumuz Akdeniz Belediyeler Birliğinin üyelik aidatı olan 74.430,79 TL’nin, Birliğin T.C. Ziraat Bankası Antalya Şubesindeki TR89 0001 000036 367159035001 İBAN nolu hesabına yatırılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/58

Gündemin 17.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu, Belediye Başkanlığının 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasını gösterir 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hususu yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu Belediye Başkanlığının 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasını gösterir 1 yıllık faaliyet raporuna, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN ret oyu, Meclis 1. Başkan Vekili Atam GÜLCÜ,Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup, 2018 yılı Faaliyet Raporu yeterli bulunmuştur. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkanlık Makamına, Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İlan Memurluğuna gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/59

Gündemin 18.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Belediye meclisine bilgi verilmesi hususu yer almaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Belediye meclisini bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu “Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporu” komisyon üyesi Arif PAK tarafından okunarak meclise bilgi verildi.

KARAR NO:2019/60

2019/Nisan ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmıştır. Belediye meclisinin 13.04.2019 tarih ve 2019/53 sayılı kararı ile meclis toplantılarının her ayın ilk haftasının Çarşamba günü yapılmasına karar verilmiş olup, 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2019/Mayıs ayı toplantısının 03 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı.13.04.2019

        Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                          Namık Kemal ÖZKAN

    Belediye Başkanı                                          Kâtip                                            Kâtip