Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 08.30-12.30 - 13.30-17.30

Yurt Detayları

Atatürk Kız Öğrenci Pansiyonu

Adres: Atatürk Mah. 12013 Sk.  2-4 Burdur Merkez, Burdur

Kapasite: 150 kişi (odalar 2’şer kişiliktir.)

Aylık Ücret 1500 TL’dir. (Kahvaltı dahil)

İnternet mevcuttur.

Katlarda ortak kullanım alanları mevcuttur.

Kapasitenin üzerinde talep olması durumunda Başvuran öğrencilerin ailevi, sosyal, ekonomik durumlarına göre değerlendirilerektir. Nihai başvuruda evrakların aslı talep edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapmak için buraya tıklayın.

Read More

EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediye Meclisinin 2022/EYLÜL ayı toplantısı 07 EYLÜL Çarşamba günü, saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER,     Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN,’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.           

KARAR NO:2022/132

            Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Çağan TÜRKAN ve Yunus TAŞKESEN’in 02.09.2022 ve 07.09.2022 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeler, Çağan TÜRKAN ve Yunus TAŞKESEN dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Çağan TÜRKAN ve Yunus TAŞKESEN’in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/133

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; İlimizde faaliyet gösteren Makü Spor Kulübü, Bal Ligine yükseldiğinden, İlimizi temsil eden takımı belediye olarak desteklemek amaçlı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmü gereğince, söz konusu kulübe 75.000,00 TL’ lik tutarın belediyemiz bütçesinden ödenmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 16.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/134

          Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; “Toprak Dede” adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine istinaden, İlimizde bulunan herhangi bir parka verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir.İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 17. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/135

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur şehir merkezinin alt yapı projesinin yapılmsı amacıyla İller Bankası ile protokol konusunda, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi ile ilgili alınan, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/128 sayılı kararının iptal edilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 18. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/136

Gündemin 1.maddesine geçildi. S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili talebi, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/108 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun,  Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Halk Otobüsleri ücretleri, çevre illerden örnek tarifelerin de değerlendirilmeye alınarak, 22-23-25-26 Ağustos tarihlerinde görüşümüştür. Şehrimizde faaliyet gösteren özel halk otobüsü işletmecisi olan esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir–gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifeleri düzenlenmiş ve oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan komisyon çalışmasının belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz Toplu Taşıma Hizmeti vermekte olan, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili olarak, esnaflarımızın TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir–gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifelerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

GÜZERGAH ADIKENT KART
Şehir İçi İndi-Bindi8,00 TL
Üniversite Öğrenci6,00 TL
İlköğretim – Lise Öğrenci4,50 TL
2 Binişlik Elektronik Kullan-At Kağıt Bilet (şehir içi kullanım)18,00 TL
1 Binişlik Elektronik Kullan-At QR Kodu Kağıt Bilet (şehir içi kullanım)10,00 TL
Öğrenci ve Serbest Kart Vize İşlemleri (Öğrenci kartları eğitim ve öğretim başlangıcında her yıl ekim ayının ilk gününe kadar, serbest biniş kişiye özel kartlar işlem tarihinden 365 gün sonrası vize güncellemesi yapılır.)8,00 TL
Tam Kart veya SanalKart35,00 TL
Sanal Karttan Öğrenci Kişileştirme8,00 TL
Kişiselleştirilmiş Kart50,00 TL
Tam Kart Kişileştirme5,00 TL
Aktarma 1 Saat İçinde Tüm Hatlar% 50 İNDİRİMLİ
65 Yaş Üzeri VatandaşlarÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli VatandaşlarÜCRETSİZ
Ağır EngelliÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçisi 1 KişiÜCRETSİZ

   NOT:  S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi,  İkametgahını Burdur Şehir Merkezine taşıyan Üniversite Öğrencilerinden her binişlerinden 0,25 Krş indirim uygulayacaktır.

KARAR NO:2022/137

Gündemin 2. maddesine geçildi. Kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terkedilmiş hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş ve belediyemiz sınırları içerisinde Zabıta marifetiyle çekilen hurda araçların, otopark ve çekici hizmeti bedelinin belirlenmesi hususu, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/109 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup.  Komisyon raporunda; Komisyonumuza havale edilen hurda araç çekici ve kurtarma hizmeti bedelinin belirlenmesinde, İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 17.06.2022 tarihli ve 2022/03/37 sayılı kararında trafikten çekilen, men edilen veya muhafaza altına alınan araçlarla ilgili olarak günlük otopark ücretleri ile çekici ve kurtarıcı ücretlerinde göz önünde bulundurulmuş ve hurda araç çekici ve kurtarma hizmeti bedelinin, ihale bedeli ile aynı olmasına karar verilmiştir. Zabıta Müdürlüğü 01.09.2022 tarih ve 25040 sayılı yazısı ile komisyon raporunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terkedilmiş hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş ve belediyemiz sınırları içerisinde Zabıta marifetiyle çekilen hurda araçların, otopark ve çekici hizmeti bedelinin, belediyemiz tarafından yapılan ve karar ekindeki tabloda yer alan ihale bedeli ile aynı olmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

HURDA ARAÇ ÇEKİCİ VE KURTARMA HİZMETİ HİZMET BEDELLERİ

S.NoHizmetin Adı / CinsiBirimMiktarıİhale BedeliKomisyon Teklifi
  1Motosiklet – Motorlu Bisiklet – Elektrikli Bisiklet  Adet  1  250,00  İhale Bedeli (250,00)
2OtomobilAdet1350,00İhale Bedeli (350,00)
3MinibüsAdet1350,00İhale Bedeli (350,00)
4KamyonetAdet1600,00İhale Bedeli (600,00)
  5Kamyon-Çekici-Otobüs-Dorse-Traktör-Römork-İş Makinası  Adet  1  500,00  İhale Bedeli(500,00)
  6Kurtarma Bedeli Tüm Araç Sınıfları İçin (Çekme Hariç)Adet  1  500,00  İhale Bedeli(500,00)
KARAR NO:2022/138

Gündemin 3. maddesine geçildi. Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki ticari taksi esnafı adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması ile ilgili talebi,  Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/113 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun, Ticari Taksi fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Şehrimizde faaliyet gösteren ticari taksi işletmecisi olan esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifeleri düzenlenmiş ve oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan komisyon çalışmasının belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Şehrimizde faaliyet gösteren Ticari Taksi işletmecisi olan esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifelerinin, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Mehmet BÜLBÜL’ün çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

TİCARİ TAKSİ FİYAT TARİFESİ

  S.No    TARİFELER    ÜCRETİ
1İLK AÇILIŞ ÜCRETLERİ14,00TL
2ZAMAN TARİFESİ (ÜCRET x SAAT)120,00TL
3MESAFE TARİFESİ (ÜCRET x KM)  12,00TL
4BİRİM ZAMAN ÜCRETİ (ÜCRET x 1 DAKİKA)   2,00TL
5BİRİM MESAFE ÜCRETİ (ÜCRET x 100 METRE)     1,20TL
6İNDİ – BİNDİ ÜCRETİ                       35,00 TL
***Düğün,cenaze,mesirelik yerlere gidiş – dönüşler ve Belediye Mücavir alanı dışındaki gidiş – dönüşler pazarlığıa tabidir. ***  
KARAR NO:2022/139

Gündemin 4. maddesine geçildi. Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki servis araçları adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/114 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun,  Servis Araçları Ücret Tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Şehrimizde faaliyet gösteren ticari taksi işletmecisi olan esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifeleri düzenlenmiş ve oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan komisyon çalışmasının belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimizde faaliyet gösteren Servis Araçları Ücret Tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili olarak, Şehrimizde faaliyet gösteren esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifelerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin, Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

ÖZEL SERVİS ARAÇLARI FİYAT TARİFESİ

  ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİAYLIKYILLIK
ÖĞRENCİ BAŞI₺500,00₺4.000,00 (8 AY)
REHBER PERSONEL₺110,00₺1.000,00 (9 AY)
ETÜT ÜCRETİ₺110,00₺1.000,00 (9 AY)
MAKÜ PERSONEL₺500,00₺6.000,00 (12 AY)
*** Ara tatiller ile yarıyıl tatillerinde TAM ÜCRET alınmaz***
PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİAYLIKYILLIK
TEK VARDİYA₺9.000,00₺108.000,00 (12 AY)
İKİ VARDİYA₺10.500,00₺126.000,00 (12 AY)
ÜÇ VARDİYA₺11.250,00₺135.000,00 (12 AY)
***Başlangıç noktası ile fabrika arası 30 km’ yi geçerse her km 20,00 lira olarak ücretlendirilir***
KARAR NO:2022/140

Gündemin 5.maddesine geçildi. Çevre Koruma ve Kotrol Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 24831 sayılı yazısında; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, 28.03.2022 tarih ve 2022/6 sayılı genelgesine istinaden hazırlanan ve yazı ekinde sunulan “Burdur Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları’nın, belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talebi yer almaktadır.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, 28.03.2022 tarih ve 2022/6 Sayılı Genelgesine istinaden hazırlanan,“Burdur Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları’nın karar ekindeki şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/141

Gündemin 6.maddesine geçildi. Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün 24.08.2022 tarih ve 24784 sayılı yazısında; Burdur Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 10.03.2022 tarihli yazılarına istinaden, Piyasaya arz edilen ve/veya kullanımda olan su sayaçlarının periyodik muayenelerinin, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine gore 10 yılda bir yaptırılması gerektiğinden, İlgili mevzuat hükümlerine göre beleyemiz abonelerinden, 10 yıl ve daha fazla süredir kullanımda olan su sayaçlarının periyodik muayenesi amacıyla, su sayaçlarının bakım-onarım-kontrolüne dair iş ve işlemlerin belirlenmesi veya su sayaçlarının değişimi (yeni sayaç tedariki, sayacı sayacı abonelik yerine takma, sayaç değişimine) dair yapılan gidere yönelik tahakkuk işlemi hususunun görüşülerek  gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Piyasaya arz edilen ve/veya kullanımda olan su sayaçlarının periyodik muayenelerinin, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine gore 10 yılda bir yaptırılması gerektiğinden, İlgili mevzuat hükümlerine göre beleyemiz abonelerinden, 10 yıl ve daha fazla süredir kullanımda olan su sayaçlarının periyodik muayenesi amacıyla, su sayaçlarının bakım-onarım-kontrolüne dair iş ve işlemlerin belirlenmesi veya su sayaçlarının değişimi (yeni sayaç tedariki, sayacı sayacı abonelik yerine takma, sayaç değişimi) ile ilgili tahakkuk işlemi yapılmasının kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/142

Gündemin 7.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 24980 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereğince,  tapuda Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereğince, İlimizde öğrenim görecek öğrencilerin sayısında artış yaşandığından, İlimize gelerek öğrenim görecek kız öğrencilerin daha güvenli bir ortamda olabilmeleri ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tapuda Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesine, bu konuda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/143

Gündemin 8.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 24981 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin m bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Kız Öğrenci Pansiyonu” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin m bendi gereğince, Belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilere yönelik hazırlanan yönetmeliğin, karar ekindeki şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/144

Gündemin 9.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 24982 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin f bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilerden alınacak pansiyon ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin f bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilerden

elektrik, su, doğalgaz, internet ve sabah kahvaltısı  dahil olmak üzere  aylık 1.500, 00 TL ücret alınmasının kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/145

Gündemin 10.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 06.09.2022 tarih ve 25247 sayılı yazısında; Burdur Merkez Kayaaltı Köyü’nde bulunan 118 ada, 458 parsel numaralı taşınmazın, tohum üretmek amacıyla kiralanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Kayaaltı Köyü’nde bulunan 118 ada, 458 parsel numaralı taşınmazın, tohum üretmek amacıyla kiralanmasına, bu konuda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.                

KARAR NO:2022/146

Gündemin 11.maddesine geçildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02.09.2022 tarih ve 25072 sayılı yazısında; Atatürk Mahallesi, İsmail Boyacıoğlu Caddesi No:98/1 adresinde bulunan lokantanın, Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı No:4/A-1 ve Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:15/1 adreslerindeki Akaryakıt İstasyonları’nın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletme tarafından işletilmesi talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Atatürk Mahallesi, İsmail Boyacıoğlu Caddesi No:98/1 adresinde bulunan lokantanın, Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı No:4/A-1 ve Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:15/1 adreslerindeki Akaryakıt İstasyonları’nın, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletme bünyesine geçirilerek işletilmesinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/147

Gündemin 12.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 25223 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.08.2022 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/122 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 23365 sayılı yazısında; Belediye Encümeninin 13.06.2018 tarih ve 2018/863 sayılı kararı ile gerçekleştirilen parselasyon planlarının, Isparta 1.İdare Mahkemesi’nin esas no 2021/561 Karar No 2022/647 sayılı kararı ile iptal edildiği, iptal gerekçesini oluşturan 7 ada, 154 nolu parselde oluşturulan hissenin, müstakil parsel şekline dönüştürülmesi için Bahçelievler Mahallesi, 1654 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında, imar planı değişiklik talebi bulunmaktadır. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; İdare Mahkemesi kararı gereği, müstakil parsel oluşturmak amacı ile hazırlanan imar planı değişikliği, kamu yararı gözetilerek müstakil parsel üretmeye yönelik olduğu, mevcut imar planının inşaat yoğunluğu ve kat yüksekliğinin aynı kaldığı görülmüş olup, uygun bulunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;7 ada,154 nolu parselde oluşturulan hissenin, müstakil parsel şekline dönüştürülmesi amacı ile hazırlanan imar planı değişikliği, kamu yararı gözetilerek müstakil parsel üretmeye yönelik olduğundan ve mevcut imar planının inşaat yoğunluğu ve kat yüksekliği aynı kaldığından oy birliği ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2022/148

            Gündemin 13.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 25223 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.08.2022 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.  İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/123 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 23387 sayılı yazısında; 22.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin 12.maddesinin 11.bendinde Bu Yönetmelikte belirtilen

 esaslar dahilinde otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülüklerden alınacak otopark bedelinin tahsiline ilişkin esaslar açıklanmıştır.

                 a-Gereki görülmesi halinde, yerleşme bölgeleri ile İl Genel Meclisi veya Belediye Meclisi tarafından beş (5) gruba ayrılır ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şekli uygulanır.

 1. 1.Grup için tarifedeki bedelinin %100’ü
 2. 2.Grup için tarifedeki bedelin %90’ı
 3. 3.Grup için tarifedeki bedelin %80’i
 4. 4.Grup için tarifedeki bedelin %70’i
 5. 5.Grup için tarifedeki bedelin %60’ı

Otopark bedeli olarak alınır denilmektedir.İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Yönetmelikte belirtildiği şekli ile otopark tarife bedellerinin 5(beş) gruptan oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 22.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Otopark Yönetmeliği’nin 12.maddesinin 11.bendinde; Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülüklerden alınacak otopark bedelinin tahsiline ilişkin esasların aşağıdaki tablodaki şekliyle kabulüne,

 1. 1.Grup için tarifedeki bedelinin %100’ü             2001 ve üzeri          
 2. 2.Grup için tarifedeki bedelin %90’I                   1001-2000 TL          
 3. 3.Grup için tarifedeki bedelin %80’I                     751-1000  TL               
 4. 4.Grup için tarifedeki bedelin %70’I                     351-  750 TL            
 5. 5.Grup için tarifedeki bedelin %60’ı                     000-350    TL              

Otopark bedeli alınır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/149

Gündemin 14 .maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 25223 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.08.2022 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/125 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 23510 sayılı yazısı ile ekindeki Karayolları Genel Müdürlüğü, 13.Bölge Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 867017 sayılı yazılarında; Antalya-Burdur-Keçiborlu devlet yolunun, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine anayol toplayıcı yol bağlantısı hazırlandığı belirtilmiş olup, yol bağlantısının imar planına işlenmesi talebi bulunmaktadır. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;  söz konusu anayol-toplayıcı yol bağlantısına ilişkin imar planı değişikliği uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Antalya-Burdur-Keçiborlu devlet yolunun, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi anayol toplayıcı yol bağlantısına ilişkin imar planı değişikliği teklifinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2022/150

Gündemin 15. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 25223 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.08.2022 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/126 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 23516 sayılı yazısı ile ekindeki Zeki ALBAYRAK’ın 26.07.2022 tarihli dilekçesinde; Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi ada 212, parsel 1-2 nolu taşınmaz üzerinde mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak şartı ile mevcut Değirmenci Sokağın imar planına işlenmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi bulunmaktadır.İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;  söz konusu  imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak,  oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;  Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi ada 212, parsel 1-2 nolu taşınmaz üzerinde, mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak şartı ile mevcut Değirmenci Sokağın imar planına işlenmesi için hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/151

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 16. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinde; İlimizde faaliyet gösteren Makü Spor Kulübü, Bal Ligine yükseldiğinden, İlimizi temsil eden takımı belediye olarak desteklemek amaçlı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmü gereğince, söz konusu kulübe 75.000,00 TL’ lik tutarın belediyemiz bütçesinden ödenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmüne istinaden, İlimizde faaliyet gösteren ve Bal Ligine yükselen Makü Spor Kulübüne destek olmak amacıyla, 75.000,00 TL’ lik tutarın belediyemiz bütçesinden ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/152

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 17. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinde; “Toprak Dede” adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine istinaden, İlimizde bulunan herhangi bir parka verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, ilimizde uygun görülecek bulvar, cadde, sokak, meydan ve park gibi alanlardan birine isim verilmesi hususunda komisyon kurulmasına, komisyonun üç kişiden oluşmasına, komisyon üyeliklerine Meclis Üyeleri Kamil CANIGÜR, Ayfer HINCAL ve Yunus TAŞKESEN’in seçilmesine, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve “Toprak Dede” adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin, isim verme komisyonu tarafından herhangi bir parka verilmesi ile ilgili çalışma yapılmasına, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/153

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 18. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinde;  Burdur şehir merkezinin alt yapı projesinin yapılması amacıyla İller Bankası ile protokol konusunda, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi ile ilgili alınan, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/128 sayılı kararının iptal edilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur şehir merkezinin alt yapı projesinin yapılması amacıyla İller Bankası ile protokol konusunda, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi ile ilgili alınan, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/128 sayılı kararının iptal edilmesinin meclis üyeleri Uğur ŞEN,  Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞSamet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Hamit GÖREN ve Adem ÇAKICI’nın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne,                                                      gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2022/154

2022/Eylül ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2022/Ekim ayı toplantısının          05 Ekim 2022 Çarşamba günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.09.2022 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                               Arif PAK                           Namık Kemal ÖZKAN

     Belediye Başkanı                                         Kâtip                                         Kâtip                   

Read More

İlan (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 “Belediyemiz Encümeninin 25.08.2022 tarih ve 2022/942 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar Mahallesi pafta: 92-124 ada: 74 parsel: 1, 2, 77 ve 83, ada: 75 parsel: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23, ada: 76 parsel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32, ada: 77 parsel: 1 ve 2, ada: 79 parsel: 23, 26, 27, 28 ve 29  tapu kayıtlı bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 16.09.2022 ile 17.10.2022 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.”

Read More

İhale İlanı

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 14(ondört) adet işyerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

SIRANOTAŞINMAZ ADRESİTAHSİS ŞEKLİMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNATIİHALE SAATİ
1Atatürk Mah.Nuri Ortaş Sok. No:40/1 BURDUR (BURKENT ÇAY BAHÇESİ)  Çay Bahçesi80.000,00 TL2.400,00 TL14.10
2Konak Mah.Uğur Sok. No:2/C-1 BURDUR  Dükkan15.200,00 TL456,00 TL14.20
3Atatürk Mah. Bülent Ecevit Blv. No:84/B BURDUR (PLAJ WC)  Tuvalet1.200,00 TL36,00 TL14.30
4Konak Mah. Hamit Çine Cad.No:1/A-1 BURDUR  Tuvalet10.000,00 TL300,00 TL14.40
5Konak Mah. Belediye Dükkanları Sokak No:42/A-1 BURDUR  Dükkan28.000,00 TL840,00 TL14.50
6Konak Mah.Hamit Çine Cad. No: 3/S-1 BURDUR  Dükkan17.400,00 TL522,00 TL15.00
7Konak Mah.Hamit Çine Cad. No: 3/S-2 BURDUR  Dükkan17.400,00 TL522,00 TL15.10
8Konak Mah.Uğur Sok. No:2/D-1 BURDUR    Dükkan10.000,00 TL300,00 TL15.20
9Konak Mah.Eski Demirciler Cad. No:56/1 BURDUR  Dükkan10.000,00 TL300,00 TL15.30
10Konak Mah. Yurt Sok. No:12/A-2 BURDUR  Dükkan18.000,00 TL540,00 TL15.40
11Konak Mah.Belediye Dükkanları No:75/1 BURDUR  Dükkan20.000,00 TL600,00 TL15.50
12Konak Mah.Hamit Çine Cad. No: 3/R-2 BURDUR  Dükkan25.000,00 TL750,00 TL16.00
13Konak Mah. Hamit Çine Cad. No:3/K-1 BURDUR  Dükkan24.000,00 TL720,00 TL16.10
14Konak Mah.Uğur Sok. No:46/1-1 BURDURDükkan7.000,00 TL210,00 TL16.20

     İhaleler, 29/09/2022 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.

3. Tüzel kişi olması halinde:

   3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

    3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

    3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

4. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

7. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

      İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 30,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

Read More

EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.
BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI
GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Eylül 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 9

 1. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/108 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 2. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/109 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terkedilmiş hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş ve belediyemiz sınırları içerisinde zabıta marifetiyle çekilen hurda araçların, otopark ve çekici hizmeti bedelinin belirlenmesi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 3. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/113 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki ticari taksi esnafı adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 4. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/114 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki servis araçları adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 5. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 2022/6 Sayılı Genelgesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları hususunun görüşülmesi.
 6. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine göre, su sayaçlarının periyodik bakım ve onarımlarının 10 yılda bir yaptırılması gerektiği belirtildiğinden, Belediyemize kayıtlı su abonelerince 10 yıl ve daha fazla süredir kullanımda olan su sayaçlarının değişimi ve her türlü bakım onarımı giderleri ile ilgili yapılacak olan tahakkuk işlemi hususunun görüşülmesi.  
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereğince, tapuda Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi hususunun görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin m bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Kız Öğrenci Pansiyonu” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin f bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilerden alınacak pansiyon ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 10.   Burdur Merkez Kayaaltı Köyün ’de bulunan 118 ada, 458 parsel numaralı taşınmazın, tohum üretmek amacıyla kiralanması hususunun görüşülmesi.
 11.   Atatürk Mahallesi, İsmail Boyacıoğlu Caddesi No:98/1 adresinde bulunan lokantanın, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı No:4/A-1, ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı No: 15/1 adresinde bulunan akaryakıt istasyonlarının, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe İçi İşletmesi tarafından işletilmesi hususunun görüşülmesi.
                                                                                   İmar Komisyonu Kararları
 12.   Belediye Encümeninin 13.06.2018 tarih ve 2018/863 sayılı kararı ile gerçekleştirilen parselasyon planları, Isparta 1.İdare Mahkemesinin Esas No: 2021/561 ve Karar No: 2022/647 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, iptal gerekçesini oluşturan 7 ada, 154 nolu parselde oluşturulan hissenin müstakil parsel şekline dönüştürülmesi için, Bahçelievler Mahallesi, 1654 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.
 13.   Otopark Yönetmeliğinin 12.maddesinin 11.bendinde belirtilen hükümler doğrultusunda, otopark bedelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 14.   Antalya-Burdur-Keçiborlu Devlet Yolunun Burdur geçişinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine anayol-toplayıcı yol bağlantısı yapılabilmesi için plan teklifinin görüşülmesi.
 15.   Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi, ada 212, parsel 1-2 nolu taşınmaz üzerinde mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak şartıyla, mevcut Değirmenci Sokağın imar planına işlenmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı değişiklik teklifinin görüşülmesi.

Read More

Eylül 2022 Aramızdan Ayrılanlar

Adı Soyadı Yaşı Mahallesi Defin Yeri
Hüseyin Hilalay 90 Bahçelievler Mahallesi 29.09.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 41 Parsel 2 Kişilik
Yıldız Özekici 80 Akın Mahallesi 28.09.2022 B Blok Altı F.Sıra Mezar 2000/66 Ters Lahit
Ümüt Erkan 56 Emek Mahallesi 28.09.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/84
Ömer Ali Akyüz 85 Karasenir Mahallesi 27.09.2022 D Blok 10 yol No:305-Aile
Hayriye Nurdoğan Aktan 71 Konak Mahallesi 26.09.2022 B Blok 9 yol No:461
Emine Gürçetin 84 Şirinevler Mahallesi 26.09.2022 Sultandere Mezarlığı B-4 Blok 7 Parsel 4 Kişilik
Server Aktaş 83 Tepe Mahallesi 25.09.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/83
Ali Rehber 80 Emek Mahallesi 24.09.2022 Sultandere Mezarlığı G blok Sıra Mezar 2022/82
Ahmet Nalçacıoğlu 89 Konak Mahallesi 21.09.2022 C Blok 5 Yol No: 136-Aile
Mehmet Elmacıklı 77 Bağlar Mahallesi 19.09.2022 A Blok Altı Sıra Mezar 1985/54
Kazım Ergin 85 Bahçelievler Mahallesi 18.09.2022 Sultandere Mezarlığı A-8 Blok 7 Parsel 2 Kişilik
Gülsüm Karlı 74 Menderes Mahallesi 18.09.2022 Sultandere Mezarlığı A-7 Blok 14 Parsel 2 Kişilik
Ahmete Mete Özer 2 Bağlar Mahallesi 17.09.2022 C Blok Altı Çocuk Sıra Mezar 2022/293
Zülfikar Çırak 79 Şirinevler Mahallesi 14.09.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 42.Parsel 2 kişilik
Aliye Alkan 82 Armağan İlci Mahallesi 13.09.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/81
Yusuf Altay 85 Mehmet Akif Ersoy 11.09.2022 Sultandere Mezarlığı G blok Sıra Mezar 2022/80
Hatice Pekşen 98 Burç Mahallesi 11.09.2022 B Blok 11 yol No: 545-Aile
Emine Çetin 64 Armağan İlci Mahallesi 10.09.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 43.Parsel 2 kişilik
Şerife Ünsal 75 Armağan İlci Mahallesi 10.09.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe C-3 Blok 13.Parsel 2 Kişilik
Mükerrem Karademir 75 Emek Mahallesi 9.09.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 44.Parsel 2 kişilik
Mahmut Akçay 75 Aydınlık Evler Mahallesi 7.09.2022 D Blok 12.Yol No:375
Dudu Teke 85 Tepe Mahallesi 7.09.2022 B Blok 12.Yol No:587
Sultan Çetrez 42 Aydınlıkevler Mahallesi 6.09.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/79
Zinet Kılcı 94 Bahçelievler Mahallesi 6.09.2022 C Blok Altı Sıra 1984/ 3713- Ters Lahit
Hasan Hüseyin İçoğlu 79 İnönü Mahallesi 4.09.2022 F Blok No: 266- Aile Asri Mezarlık
Durdu Uçan 69 Atatürk Mahallesi 3.09.2022 Sultandere MezarlığıOrta Kademe B-5 Blok 22 Parsel 2 Kişilik Köşe
Faden Şen 67 Bağlar Mahallesi 1.09.2022 Sultandere MezarlığıOrta Kademe B-5 Blok 15 Parsel 2 Kişilik
Yaşar Çağlar 78 Bozkurt Mahallesi 1.09.2022 ABC Blok Altı   İlave Sıra Mezar 2002/101 Ters Lahit
Gülizar Çetin 83 Emek Mahallesi 1.09.2022 Sultandere MezarlığıOrta Kademe B-5 Blok 16 Parsel 2 Kişilik

Read More