AĞUSTOS-2018 KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2018/Ağustos ayı toplantısı, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de  Meclis 1.Başkan Vekili Bayram KEPENEK, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2018/113

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.08.2018 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 2018/30 sayılı kararının, “5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine istinaden, Burdur Belediye Başkanlığı tarafından 01.09.2018 tarihinde, Burdur Merkez Güreş Alanımızda düzenlenmesi planlanan Yağlı Güreş Organizasyonunun, Belediyemizce uygulanması, yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ve ödüller dahil toplam 170.000,00 TL.lik organizasyon bedelinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması.” şeklinde güncellenmesi hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.08.2018 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 11.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/114

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyesi Ali UZ’un  01.08.2018 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis üyesi Ali UZ dilekçesinde, mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyesi Ali UZ’un izinli sayılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/115

Gündemin 1.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.07.2018 tarih, 6/89 sayılı yazısı ve ekleri okundu. Bu yazıda; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinin ödeneği yıl sonuna kadar yetmeyecek olan “Elektrik Tesisatı Giderleri” Tertibine, İtfaiye Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinin ödeneği yeterli olan “Hizmet Binası” Tertibinden 750.000,00 TL aktarma yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinin ödeneği yıl sonuna kadar yetmeyecek olan “Elektrik Tesisatı Giderleri” Tertibine, İtfaiye Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinin ödeneği yeterli olan “Hizmet Binası” Tertibinden aşağıdaki cetvelde gösterildiği şekilde 750.000,00 TL (Yediyüzellibin Türk Lirası) aktarma yapılmasının, meclis üyeleri  Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser oylarına karşılık, Meclis 1.Başkan Vekili Bayram KEPENEK, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

Ödeneği Yeterli Olan Bütçe Tertibi                                Ödeneği Yetersiz Olan Bütçe Tertibi

 

46150235 0320 5 065701                                                46150204 0139 5 067202

Hizmet Binası……………… 750.000,00 TL                 Elektrik Tesisatı Gid…..750.000,00 TL

TOPLAM                               750.000,00 TL                 TOPLAM                        750.000,00 TL

KARAR NO:2018/116

Gündemin 2.maddesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 881 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2018-2019 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, İlbank A.Ş.den 1.750.000,00 TL kredi alınması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunda 04.10.2017 tarih ve 2017/179 sayılı meclis kararının alındığı, ancak  İlbank A.Ş. tarafından cari yıl içerisinde alınmayan kararların geçerliliğinin bulunmaması nedeniyle söz konusu 2017/179 sayılı meclis kararının kullanılmadığı belirtilerek, Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2018-2019 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, İlbank A.Ş.den 1.750.000,00 TL kredi alınması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2018-2019 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, İlbank A.Ş.den 1.750.000,00 TL kredi alınması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesinın, meclis üyeleri  Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser oylarına karşılık, Meclis 1.Başkan Vekili Bayram KEPENEK, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/117

Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve D.4-3213 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Çelikoğlu Gıda San.Tic. ve Paz.İnş.Taah.Taş.Ltd.Şti.nin 25.07.2018 tarih ve 2003 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 tapu kayıtlı taşınmazın bulunduğu, onaylı imar planında 3 ve 5 kat olan konut adalarında, kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile kamuya terk oranının %58,8’den %54,9’a düşürülmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/118

Gündemin 4.maddesine geçildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.07.2018 tarih ve 61 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan, evsel nitelikli atıkların toplanması ve taşınması işi gereği ev, işyeri, işletme, kurum, kuruluş, okul, askeriye, otel, restoran, hastane, üniversite, terminal, spor kompleksleri, sanayi bölgeleri ve organize sanayi bölgelerine hizmet verilmektedir. “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” mevcut mevzuat ve uygulamaları dikkate alarak tarifelerin saptanması ile ilgili kurum ve kuruluşları “Evsel Katı Atık İdareleri” olarak adlandırmakta, bu durumda Burdur Belediyesi vasıflandırılmış bulunmaktadır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde geçen “Katı Atık Yönetimi” bölümünde “Katı atık uzaklaştırılmasından kaynaklanan maliyet katılımcı tarafından ödenir.” denilmektedir. Burdur Gökçebağ Köyü mevkiinde bulunan Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesi, araç, personel vb. fiziki ve teknik imkanlarının yetersizliği sebebiyle, atıklarının geçici süreyle Belediye tarafından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini talep ettiğinden, alınacak ücretin belirlenmesi ve protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi talep edilmektedir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Gökçebağ Köyü mevkiinde bulunan Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesi, araç, personel vb. fiziki ve teknik imkanlarının yetersizliği sebebiyle, atıklarının geçici süreyle Belediye tarafından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini talep ettiğinden, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesinin, meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın ret ve meclis üyesi Cengiz ÇALIŞKAN’ın çekimser oylarına karşılık, Meclis 1.Başkan Vekili Bayram KEPENEK, meclis üyeleri   Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/119

Gündemin 5.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.07.2018 tarih ve 206 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 2017/148 sayılı kararı ile kurulan komisyonun bir yıllık görev süresi dolduğundan, yeni üye seçiminin yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan komisyonun bir yıllık görev süresi dolduğundan, güncellenecek olan komisyon için, AK Parti grubu adına Hüseyin OKAN ve CHP grubu adına Ali SAY 5 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, komisyonun 5 kişiden oluşmasına, komisyon üyeliğine, Burhan Cahit KARAKURT, Arif PAK, Bayram KEPENEK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Aysun ÇETİNER’in seçilmesine ve komisyonun görev süresinin 12 (oniki) ay olarak belirlenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/120

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve  D.11-3225 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.07.2018 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.  İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 2018/91 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2018 tarih ve D.4-1912 sayılı yazısı ve ekindeki Samet ÇELEBİ’nin 25.04.2018 tarih ve 1417 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 21, ada 14, parsel 92 numarada kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. Konu Belediye meclisinin 04.07.2018 tarihli toplantısında görüşülerek, 2018/110 nolu karar ile tekrar İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; komisyon üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, imar planında yer alan imar adasının 5 metrelik yol ile bölünmek suretiyle oluşturulan yeni imar adasında mevcut inşaat yoğunluğu aynı kalmak kaydı ile 4 kat olarak düzenlenen imar planı değişikliğinin uygun olduğunu belirtmiştir. Komisyon üyeleri Necdet BEDUR ve Bayram KEPENEK ise, ana yola cepheli parselin 5 metre yol ile ayrılarak oluşturulan imar adasında 4 kat yapılmasının şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, bu tür imar değişikliklerinin mevcut planda yer alan imar adasının bir bütün olarak değerlendirilerek emsal uygulaması ve kat yüksekliği verilmesinin uygun olacağını belirtmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda talep edilen  imar planı değişikliği, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın kabul oyuna karşılık, oy çokluğu ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 21, ada 14, parsel 92 numarada kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılmasının Meclis 1.Başkan Vekili Bayram KEPENEK, meclis üyeleri Haydar DÜDÜK, Necdet BEDUR, Ayfer HINCAL, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün ret oylarına karşılık, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN, İbrahim OĞUZ, Burhan Cahit KARAKURT, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Binnur ÇIĞRI ve Ramazan KAYACAN’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/121

            Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve  D.11-3225 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.07.2018 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/106 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve D.4-2728 sayılı yazısında, mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Yeni Mahalle, ada 549,  parsel 4 ve ada  169, parsel 1 tapu kayıtlı, onaylı imar planında  “Belediye Hizmet Alanı” olan taşınmazların bulunduğu alanın “Spor Tesisleri Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne ve mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Yeni Mahalle, ada 549,  parsel 4 ve ada  169, parsel 1 tapu kayıtlı, onaylı imar planında  “Belediye Hizmet Alanı” olan taşınmazların bulunduğu alanın “Spor Tesisleri Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/122

Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve  D.11-3225 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.07.2018 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 3. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/107 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve D.4-2229 sayılı yazısında, mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Karasenir Mahallesi, ada 260, parsel 40 ve 46 tapu kayıtlı  taşınmazların bulunduğu,  onaylı imarlı planında  “Ticari Alan” olan arsalar için emsal ve bina yüksekliğine ilişkin imar planı değişikliği ve ada 260, parsel  38 tapu kayıtlı taşınmazda  “Özel Eğitim Alanı”  şeklinde  imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin ve mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Karasenir Mahallesi, ada 260, parsel 40 ve 46 tapu kayıtlı  taşınmazların bulunduğu,  onaylı imarlı planında  “Ticari Alan” olan arsalar için emsal ve bina yüksekliğine ilişkin imar planı değişikliği ve ada 260, parsel  38 tapu kayıtlı taşınmazda  “Özel Eğitim Alanı”  şeklinde  imar planı değişikliği yapılmasının, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın çekimser oylarına karşılık, Meclis 1.Başkan Vekili Bayram KEPENEK, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ ve İbrahim OĞUZ’un kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/123

Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve  D.11-3225 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.07.2018 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 4. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/108 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve D.4-2749 sayılı yazısında, Burdur Belediyeler Birliği’nin, Katı Atık Bertaraf Tesisi alanında “BİYOGAZ” üretimi yapılabilmesi için imar planı değişikliği yapılması  talebi bulunmaktadır. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne ve Katı Atık Bertaraf Tesisi alanında “BİYOGAZ” üretimi yapılabilmesi için imar planı değişikliği yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/124

            Gündemin 10.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve  D.11-3225 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 11.07.2018 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 5. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/111 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Belediye meclisinin gündeme 10.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, meclis üyesi Birkan İŞ’in 04.07.2018 tarihli dilekçesinde, 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planı, plan hükümleri arasındaki uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için, mevcut inşaat sektöründeki yoğunluk sebebi ile kapalı çıkmaların emsale dahil edilmesi ve %30 hesabı dışında tutulmaması konularının imar komisyonunda görüşülmesi, revizyon imar planı kararı alınarak plan uygulamasına kadar emsal hesaplamalarında düzenleme yapılması ve yeniden tarih belirlenerek ötelenmesi talebi bulunmaktadır. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; konu ile ilgili değerlendirmelerin meclis görüşmelerinde tartışılarak karara bağlanmasının uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planı, plan hükümleri arasındaki uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için, mevcut inşaat sektöründeki yoğunluk sebebi ile kapalı çıkmaların emsale dahil edilmesi ve %30 hesabı dışında tutulmaması konularında revizyon imar planı kararı alınarak plan uygulamasına kadar emsal hesaplamalarında düzenleme yapılması ve yeniden tarih belirlenerek ötelenmesi hususlarında çalışmalara devam edilmesi için yeniden İmar Komisyonuna havalesinin, meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

KARAR NO:2018/125

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.08.2018 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 2018/30 sayılı kararının, “5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine istinaden, Burdur Belediye Başkanlığı tarafından 01.09.2018 tarihinde, Burdur Merkez Güreş Alanımızda düzenlenmesi planlanan Yağlı Güreş Organizasyonunun, Belediyemizce uygulanması, yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ve ödüller dahil toplam 170.000,00 TL.lik organizasyon bedelinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması.” şeklinde güncellenmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine istinaden, Burdur Belediye Başkanlığı tarafından 01.09.2018 tarihinde, Burdur Merkez Güreş Alanımızda düzenlenmesi planlanan Yağlı Güreş Organizasyonunun, Belediyemizce uygulanmasına, yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ve ödüller dahil toplam 170.000,00 TL.lik organizasyon bedelinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/126

2018/Ağustos ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Meclis 1.Başkan V. Bayram KEPENEK Belediye Meclisi Çalışma            Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2018/Eylül ayı toplantısının    05 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.08.2018

        Bayram KEPENEK                                Arif PAK                                            Ayfer HINCAL

      Meclis 1.Başkan Vekili                                 Kâtip                                             Kâtip