T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ                    :  2 Ekim 2019 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  10   

        1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi hükmüne göre hazırlanan Burdur Belediye Başkanlığı 2020 – 2024 dönemi stratejik planının görüşülmesi.

 2-  04.09.2019  tarih ve 2019/118 sayılı meclis kararı ile, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka 07.09.2016 tarih ve 2016/150-2 sayılı meclis kararı ile verilen Şehit Sıtkı KARA Trafik Parkı isminin iptal edilerek; Emek Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden Şehit Sıtkı Kara Caddesi olarak değiştirilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyonun çalışmalarının değerlendirilmesi.  

  3-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi, ada 260, parsel 38 tapu kayıtlı, 10238,97 m2’lik taşınmazın, imar planı hükümleri doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi yapılmak üzere satılması hususunun görüşülmesi.

  4-  Tefenni Belediye Başkanlığı tarafından, ilçelerinde tamamlanan altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve yolların yapılmasında kullanılmak üzere, sıcak asfalt plenti talebinde bulunulduğundan, Belediyemiz bünyesinde bulunan Şensarı marka, 1996-1997 model, seri no 00144, tipi 40 d/h KE olan ihtiyaç fazlası sıcak asfalt plentinin Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, Tefenni Belediyesine bedelsiz devredilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması hususunun görüşülmesi.

İmar Komisyonu Kararları

  5-  Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 14 ada, 840 nolu parselde yapılacak olan Tapu Kadastro Hizmet Binası yeri için düzenlenen imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

  6- Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 113 ada, 118-145-161 ve 163 nolu parsellerde Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/61-1/6 sayılı kararı ile gerçekleştirilen imar planı değişikliği, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi tarafından iptal edilmiş olup, söz konusu alan plansız hale geldiğinden, bu alana ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin