T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ               :  4 Eylül 2019 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  9   

         1- Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesi, No:49/1 adresinde bulunan yerin içkili yer bölgesine alınması hususunda çalışma yapmak üzere, Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/110 sayılı kararı ile kurulan komisyonun çalışmalarının görüşülmesi. 

  2-  Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na (SODEMSEN) Belediyemizce üye olunması, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi hususlarının görüşülmesi. 

  3- Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 Sokakta bulunan parka verilen Şehit Sıtkı KARA Trafik Parkı isminin iptal edilerek; Emek Mahallesi, Dilek Caddesinin isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden  Şehit Sıtkı Kara Caddesi olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

  4-  Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 14 ada, 840 nolu parselde yapılacak olan Tapu Kadastro Hizmet   Binası yeri için düzenlenen imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

  5- Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 113 ada, 118-145-161 ve 163 nolu parsellerde Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 2017/61-1/6 sayılı kararı ile gerçekleştirilen imar planı değişikliği, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi tarafından iptal edilmiş olup, söz konusu alan plansız hale geldiğinden, bu alana ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi.

   6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından İnert Atık Sahası olarak izin alınan Burdur Merkez Kışla Mahallesinde bulunan alana, Burdur mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren mermer işletmecilerinin atıklarından ton başına alınacak ücretin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.   

İmar Komisyonu Kararları

          7- Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 288 parsel tapu kayıtlı taşınmazda yol ve otopark alanı   düzenlemesine yönelik imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

          8- Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 268 parsel tapu kayıtlı taşınmazda ada kenarı düzenlemesi    amaçlı imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin