BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2019/Ağustos ayı toplantısı, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in  iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2019/89

            Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.08.2019 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Türkan KAYIM 05.08.2019 tarih ve 4048 sayılı dilekçesinde, Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesi, No:49/1 adresinde bulundukları yerin içkili yer bölgesine alınmasını talep etmiş olup, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.maddesinde geçen “İçkili yer bölgesi, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında görüşü doğrultusunda, belediye ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında ise İl Genel Meclisi tarafından tespit edilir.” hükmü doğrultusunda, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek, uygun görülmesi halinde İçkili Yer Bölgesi Komisyonu kurulması hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.08.2019 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 21.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/90

            Gündemin 1.maddesine geçildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 18.07.2019 tarih ve 220 sayılı yazısında; Burdur İli Merkez Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içerisinde, Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan evsel ve endüstriyel atık sular, inşaat, hafriyat ve yıkıntı atıkları, inert atıklar, evsel atıklar,  ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, tehlikesiz atıklar, endüstriyel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, kullanım ömrünü tamamlamış lastikler ve araçlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar vb. atık maddeler, 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili yönetmelikler kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar tarafından toplanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmekte olduğundan, yukarıda anılan atık maddelerin kaynağından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, gerekli izin ve lisanslarını almış  firmalar arasında  protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur İli Merkez Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içerisinde, Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan evsel ve endüstriyel atık sular, inşaat, hafriyat ve yıkıntı atıkları, inert atıklar, evsel atıklar,  ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, tehlikesiz atıklar, endüstriyel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, kullanım ömrünü tamamlamış lastikler ve araçlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar vb. atık maddelerin kaynağından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, gerekli izin ve lisanslarını almış firmalar arasında protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.  

KARAR NO:2019/91

            Gündemin 2.maddesine geçildi. Başkan Yardımcılığının 31.07.2019 tarih ve 267 sayılı yazısında; T.C Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi” mali destek programı kapsamında, kurum/kuruluşumuz adına “Gümüş (Ali Bey) Değirmeni Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in veya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan DUYGULU’nun yetkili kılınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; T.C Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi” mali destek programı kapsamında, kurum/kuruluşumuz adına “Gümüş (Ali Bey) Değirmeni Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in veya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan DUYGULU’nun yetkili kılınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkan Yardımcılığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/92

            Gündemin 3.maddesine geçildi. Başkan Yardımcılığının 31.07.2019 tarih ve 263 sayılı yazısında; T.C Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Sosyal Kalkınma” mali destek programı kapsamında, kurum/kuruluşumuz adına “Burdur Belediyesi Geleneksel El Sanatlarını Geliştirme ve Meslek Edinme (Alyazma Kilim) Projesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in veya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan DUYGULU’nun yetkili kılınması talep edilmektedir.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; T.C Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Sosyal Kalkınma” mali destek programı kapsamında, kurum/kuruluşumuz adına “Burdur Belediyesi Geleneksel El Sanatlarını Geliştirme ve Meslek Edinme (Alyazma Kilim) Projesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in veya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan DUYGULU’nun yetkili kılınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkan Yardımcılığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.  

KARAR NO:2019/93

            Gündemin 4.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.08.2019 tarih ve 160 sayılı yazısında; T.C Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Sosyal Kalkınma” mali destek programı kapsamında, kurumumuz adına “Üreten Eller” başlıklı bir poje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi veya kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkili kılınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; T.C Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Sosyal Kalkınma” mali destek programı kapsamında, kurumumuz adına “Üreten Eller” başlıklı bir poje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi veya kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkili kılınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/94

            Gündemin 5.maddesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğünün 22.07.2019 tarih ve 765 sayılı yazısında; İlimiz Merkez sınırları dahilinde TELEKOM ve TEDAŞ tarafından yaptırılacak olan şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedeli ve tamiratı ile ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir.            Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimiz Merkez sınırları dahilinde TELEKOM ve TEDAŞ tarafından yaptırılacak olan şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedeli ve tamiratı ile ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği karar verildi. 

KARAR NO:2019/95

  Gündemin 6.maddesine geçildi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 23.07.2019 tarih ve 215 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince, Belediyemizce yapılması planlanan “İçme Suyu Kesin Projesi İşi” kapsamında kullanılmak üzere İlbank A.Ş.den 700.000,00 (yedi yüz bin) TL kredi alınması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İçme Suyu Kesin Projesi İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 700.000,00 (yedi yüz bin) TL. kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydı ile krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği karar verildi. 

KARAR NO:2019/96

              Gündemin 7.maddesine geçildi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 23.07.2019 tarih ve 202 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince, Belediyemizce yapılması planlanan “Kanalizasyon Projesi İşi” kapsamında kullanılmak üzere İlbank A.Ş.den 650.000,00 (altı yüz elli bin) TL kredi alınması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Kanalizasyon Projesi İşi için İller Bankası A.Ş.den 650.000,00 (altı yüz elli bin) TL. kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydı ile krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya  Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği karar verildi.       

KARAR NO:2019/97

            Gündemin 8.maddesine geçildi. Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin 18.07.2019 tarih ve 3750 sayılı dilekçesinde, ulaşımda kullanılan yıllık kent-kart vize ücretlerinin kent-kart sistemine geçildiği 2011 Haziran döneminden bu yana 2,50 TL olarak uygulandığı ve bugüne kadar zam görmediği belirtilerek, bu kartların ithal olması ve Ribbon (okuma manyetik şeriti) bedellerinin de zamlanması nedeniyle maliyetini kurtarmadığı, bu neden ile seyahat kart vize ücretlerinin 5,00 TL olarak belirlenmesi ve aynı zamanda ülke ekonomisinde gerek akaryakıta, gerekse yedek parça, şoför ücretleri vb. giderlerine  gelen zamlar dolayısıyla araçların günümüzde geçerli fiyat tarifesiyle ulaşım faaliyetini yürütmesinin çok güç olduğu belirtilerek, aşağıda belirtilen fiyat tarifesinin kabulü talep edilmektedir.

Güzergah Adı Kent Kart Şoför Kartı İle Binişler
Şehir İçi İndi-Bindi 2,60 TL 3,10 TL
Üniversite 2,40 TL 2,85 TL
İlköğretim – Lise 1,90 TL 2,35 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü 3,40 TL 3,85 TL
Salı Pazarından Necatibey Mahallesi – Değirmenler Mahallesi 3,10 TL 3,60 TL
65 Yaş üzeri Vatandaşlar ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli Vatandaşlar ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ
Ağır Engelli ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçi 1 Kişi ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ

Zabıta Müdürlüğünün 19.07.2019 tarih ve 1079 sayılı yazısında; S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin 18.07.2019 tarih ve 3750 sayılı dilekçesine istinaden, Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 2015/124 sayılı kararı ile kabul edilen Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. fıkrasında “Özel halk otobüslerinde uygulanacak ücretli, ücretsiz ve indirimli yolculara ait taşıma tarifesi Belediye Meclisi tarafından saptanır. Belediye meclis kararının onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve işletici bu karara uymak zorundadır.” hükmü ve aynı maddenin  5. fıkrası gereğince, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam talebinin ve Kent-Kart vize ücretlerinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinin, aşağıda tablo olarak belirtilen şeklinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

S.S. ŞEHİRİÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ FİYAT TARİFESİ

Güzergah Adı Kent Kart Şoför Kartı İle Binişler
Şehir İçi İndi-Bindi 2,50 3,00
Üniversite 2,25 2,75
İlköğretim – Lise 1,50 2,00
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü 3,25 3,50
Salı Pazarından Necatibey Mahallesi – Değirmenler Mahallesi 2,75 3,25
65 Yaş üzeri Vatandaşlar ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli Vatandaşlar ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ
Ağır Engelli ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçi 1 Kişi ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ
KARAR NO:2019/98

Gündemin 9.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.07.2019 tarih ve 106   sayılı yazısında; Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 22.07.2019 tarih ve 13 sayılı yazısına istinaden ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasındaki “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince,  Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan futbol, satranç, judo, voleybol, halk oyunları ve güreş faaliyetlerinde, kulübün ve bağlı sporcuların lisans, vize, ulaşım, malzeme, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Belediyemiz bütçesinden 30.000,00 (otuz bin) TL’nin,  Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin Akbank Burdur Şubesinde bulunan TR 77 0004 6001 2388 8000 1318 96 İBAN nolu hesabına aktarılması hususunun görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasındaki “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan futbol, satranç, judo, voleybol, halk oyunları ve güreş faaliyetlerinde, kulübün ve bağlı sporcuların lisans, vize, ulaşım, malzeme, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Belediyemiz bütçesinden 30.000,00 (otuz bin) TL’nin,  Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin Akbank Burdur Şubesinde bulunan TR 77 0004 6001 2388 8000 1318 96 İBAN nolu hesabına aktarılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/99

Gündemin 10.maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.07.2019 tarih ve 464 sayılı yazısında, Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülerek gerekli kararın alınması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz memur personelinin,   22.02.2007 tarih ve 26442  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin, aşağıda yazıldığı gibi Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.  

KARAR NO:2019/100

Gündemin 11.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.08.2019 tarih ve 302 sayılı yazısında; Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bila tarih ve 81923200-  724.01.02-E.5226 sayılı yazısına istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 74. Maddesi gereğince, Arnavutluk’un Görice (Korça) Belediyesi ile Kardeş Kent olunması hususunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Arnavutluk’un Görice (Korça) Belediyesi ile Kardeş Kent olunmasının, meclis üyesi Uğur ŞEN’in çekimser ve meclis üyeleri Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2019/101

Gündemin 12.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 18.07.2019 tarih ve 737 sayılı yazısında; Halil İbrahim ÖCAL 27.05.2019 tarih ve 1393 sayılı dilekçesinde, Burdur Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin “Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar” başlıklı 19.maddesinde geçen “C plakasının, plakanın ilk alındığı tarihten itibaren (servis aracı çalışma ruhsatı verildiği tarih itibariyle) 3 (üç) yıl süre geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler ile veraset yoluyla intikaller hariç) devredilemez.” ibaresinin ticari haklarını kısıtladığı düşüncesiyle, söz konusu ibarenin kaldırılması ve devir hakkının geri verilmesini talep ettiğinden, konu Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli toplantısında görüşülerek, konuyla ilgili çalışma yapmak üzere 2019/86 sayılı meclis kararı ile bir komisyon kurulmuştur. Meclis üyeleri Kamil CANIGÜR, Yurtsever ÇELİKKAYA ve Samet GÜNEŞ’in seçildiği komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon kararında “Burdur Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin ‘Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar’ başlıklı 19.maddesinde geçen ‘C plakasının, plakanın ilk alındığı tarihten itibaren (servis aracı çalışma ruhsatı verildiği tarih itibariyle) 3 (üç) yıl süre geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler ile veraset yoluyla intikaller hariç) devredilemez.’ ibaresinin kaldırılmasının ticari ranta dönüştürülebileceği öngörüldüğünden, sürenin 1 (bir) yıla düşürülmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.” Komisyon raporu doğrultusunda Burdur Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin 19.maddesinde yer alan “3 (üç) yıl süre geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler ile veraset yoluyla intikaller hariç) devredilemez.”ibaresinin değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin “Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar” başlıklı 19.maddesinde geçen “C plakasının, plakanın ilk alındığı tarihten itibaren (servis aracı çalışma ruhsatı verildiği tarih itibariyle) 3 (üç) yıl süre geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler ile veraset yoluyla intikaller hariç) devredilemez.” ibaresinin; “C plakasının, plakanın ilk alındığı tarihten itibaren (servis aracı çalışma ruhsatı verildiği tarih itibariyle) 1 (bir) yıl süre geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler ile veraset yoluyla intikaller hariç) devredilemez.”  şeklinde değiştirilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.   

KARAR NO:2019/102

Gündemin 13.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.08.2019 tarih ve 194 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarih ve 2018/174 sayılı kararı ile belirlenen İçme Suyu Kullanım Ücretlerinden Mesken tarifesinin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde güncellenmesi ve Resmi Kurum inşaatlarındaki depozito ücretinin 10.000,00 TL olarak belirlenmesi hususunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 2019/81 sayılı kararı ile kurulan komisyon çalışmalarını tamamladığından, komisyon tutanağının görüşülerek, gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Komisyon tutanağında; “Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden talep edilen belgeler doğrultusunda, komisyon üyelerince gerekli maliyet ve fiyat çalışmalarının yapıldığı belirtilerek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün içme suyu kullanım ücretlerinden mesken tarifesinin teklif edildiği ve aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde güncellenmesinin, komisyon üyesi Cihat ÇAVUŞOĞLU’nun ret oyuna karşılık, Komisyon Başkanı Mesut ÖZCAN ve Başkan Vekili Çağan TÜRKAN’ın  evet oyu ile oy çokluğu ile kabulüne,  Resmi Kurum inşaatlarındaki depozito ücretinin ise 15.000,00 TL olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” Ayrıca her yılın başında su ücretlerine enflasyon oranında güncelleme yapılması tavsiye edilmiştir.

İÇME SUYU KULLANIM ÜCRETLERİ
S.NO ÜCRETE TABİ İŞİN ADI KADEME Teklif Edilen Miktar
1 MESKEN 0-10 Ton Arası 2,00 ₺
11-20 Ton Arası 2,25 ₺
21-30 Ton Arası 2,50 ₺
30 Ton ve Üzeri 3,00 ₺

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarih ve 2018/174 sayılı kararı ile belirlenen İçme Suyu Kullanım Ücretlerinden Mesken tarifesinin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde güncellenmesinin ve Resmi Kurum inşaatlarındaki depozito ücretinin 15.000,00 TL olarak belirlenmesinin, meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

İÇME SUYU KULLANIM ÜCRETLERİ
S.NO ÜCRETE TABİ İŞİN ADI KADEME Uygulanacak Tarife
1 MESKEN 0-10 Ton Arası 2,00 ₺
11-20 Ton Arası 2,25 ₺
21-30 Ton Arası 2,50 ₺
30 Ton ve Üzeri 3,00 ₺
KARAR NO:2019/103

         Gündemin 14.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2019 tarih ve D.4-3746 sayılı yazısında; Saim ALTINDAL’ın 01.08.2019 evrak kayıt tarihli ve 1961 sayılı dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 288 parsel tapu kayıtlı taşınmazda yol ve otopark alanı düzenlemesine yönelik imar planı değişikliği yapılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/104

   Gündemin 15.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2019 tarih ve D.4-3720 sayılı yazısında; Mehmet VAROL’un dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 268 parsel tapu kayıtlı taşınmazda ada kenarı düzenlemesi amaçlı imar planı değişikliği yapılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/105

Gündemin 16.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 05.08.2019 tarih 49 sayılı yazısında; Yeşilova Belediye Başkanlığı 30.07.2019 tarih ve 22438590-952.3.6.1-E.755 sayılı yazısında, ilçelerinin son zamanlarda artan turizm potansiyeliyle, ilin tanıtımına maddi ve manevi yönden önemli katkılar sağladığını ve Belediye olarak hizmet verdikleri alanlar genişlediğinden araçlarının eski ve yetersiz kaldığını ancak, ekonomik sıkıntılar nedeniyle hizmet aracı alma güçlerinin bulunmadığını belirterek, Belediye Başkanlığımız envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası hizmet araçlarından 1 adedinin Yeşilova Belediyesine bedelsiz verilmesini talep ettiğinden, Belediyemiz envanterinde bulunan ve ihtiyaç fazlası olan 15 NV 002 plakalı Chevrolet Marka, 2011 model, KL1CD26RJBB008939 şase numaralı, Z20S1413087K motor numaralı hizmet aracının, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, Yeşilova Belediyesine bedelsiz devredilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz envanterinde bulunan ve ihtiyaç fazlası olan 15 NV 002 plakalı Chevrolet Marka, 2011 model, KL1CD26RJBB008939 şase numaralı, Z20S1413087K motor numaralı hizmet aracının, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, Yeşilova Belediyesine bedelsiz devredilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/106

Gündemin 17.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.07.2019 tarih ve 330 sayılı yazısında; Burdur Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 18.07.2019 tarih ve 57234726-620-E.6195 sayılı yazısına istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi gereğince, Burdur Müzesinin arkasında kalan ve Belediyemize ait olan 320 ada, 4 ve 6 parselde bulunan otoparkın, Müze Müdürlüğüne tur otobüslerinin otopark sorununun çözümü amacıyla tahsis edilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Müzesinin arkasında kalan ve Belediyemize ait olan 320 ada, 4 ve 6 parselde bulunan otoparkın, Müze Müdürlüğüne tur otobüslerinin otopark sorununun çözümü amacıyla tahsis edilmesi hususunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasına, komisyonun 3 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine Samet GÜNEŞ, Salih SEVİM ve Nihat ÜLKÜ’nün seçilmesine, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.    

KARAR NO:2019/107

            Gündemin 18.maddesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğünün 02.08.2019 tarih ve 823 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince, Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2019-2020 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, kamu ve özel bankalardan 4.000.000,00 (dört milyon) TL kredi alınması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir.Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince, Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2019-2020 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, kamu ve özel bankalardan 4.000.000,00 (dört milyon) TL kredi alınmasına ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

KARAR NO:2019/108

Gündemin 19.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2019 tarih ve  D.11-3719 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 19.06.2019 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 2019/84 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve D.4-2140 sayılı yazısında, Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Merkez İlçe, Yeni Mahalle, ada 1493, parsel 1, 2, 19, 20, 21 ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parsel 11 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu, onaylı imar planında “Otogar Kompleksi” olarak görünen alan için “Otogar Alanı” ve “Ticari Alan” şeklinde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Merkez İlçe, Yeni Mahalle, ada 1493, parsel 1, 2, 19, 20, 21 ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parsel 11 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu, onaylı imar planında “Otogar Kompleksi” olarak görünen alan için “Otogar Alanı” ve “Ticari Alan” şeklinde imar planı değişikliği yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/109

            Gündemin 20.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2019 tarih ve  D.11-3719 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 19.06.2019 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 2019/85 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve D.4-2139 sayılı yazısında; Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, ada 702, parsel 136 tapu kayıtlı taşınmazın, onaylı imar planında “Spor Tesis Alanı” olarak görünen bölümünün “Sosyal Tesis Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; komisyon üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, küçük yaştaki çocukları spora teşvik etmek, bilinçli spor eğitimi sonrasında başarılı çocukların yetişmesi Burdur’un tanıtımına katkı sağlayacağından; Spor Tesis Alanının, Sosyal Tesis Alanı şeklinde plan değişikliği yapılmasını uygun bulmadığı görüşünü belirtmiştir. Komisyon üyesi Salih SEVİM ise imar planı değişikliğini uygun bulduğunu belirtmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, ada 702, parsel 136 tapu kayıtlı taşınmazın, onaylı imar planında “Spor Tesis Alanı” olarak görünen bölümünün “Sosyal Tesis Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2019/110

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 21. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.08.2019 tarihli dilekçesinde; Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Türkan KAYIM 05.08.2019 tarih ve 4048 sayılı dilekçesinde, Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesi, No:49/1 adresinde bulundukları yerin içkili yer bölgesine alınmasını talep etmiş olup, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.maddesinde geçen “İçkili yer bölgesi, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında görüşü doğrultusunda, belediye ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında ise İl Genel Meclisi tarafından tespit edilir.” hükmü doğrultusunda, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek, uygun görülmesi halinde İçkili Yer Bölgesi Komisyonu kurulması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Konak Mahallesi, Eski Demirciler Caddesi, No:49/1 adresinde bulunan yerin içkili yer bölgesine alınması hususunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasına, komisyonun 3 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine Hamit GÖREN, Mehmet BÜLBÜL ve Ayfer HINCAL’ın seçilmesine, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.    

KARAR NO:2019/111

2019/Ağustos ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2019/Eylül ayı toplantısının 4 EYLÜL 2019 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.08.2019

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin