2023 NİSAN BELEDİYE MECLİSİ 1. BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

 

2023 NİSAN AYI (1. BİRLEŞİM) BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/NİSAN ayı toplantısı 05 Nisan Çarşamba günü, saat 14.00’da Meclis Başkan Vekili Dr. Kamil CANIGÜR, Üyeler; Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/44

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Durmuş TURGUT’un 04.04.2023 tarihli, Ali SAY ve Mehmet İZGİ’nin 05.04.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Durmuş TURGUT, Ali SAY ve Mehmet İZGİ’ dilekçelerinde; mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri, Durmuş TURGUT, Mehmet İZGİ ve Ali SAY’ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/45

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Meclis 1. Başkan Vekili Kamil CANIGÜR, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemizce Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılan ve Orman Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazın, belediyemize tahsisinin sürekli hale getirilerek, Belediyemizin kullanımına bırakılması için, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alanı ile ilgili olarak, “ imar planı yapılmasını gerektiren yapı ve tesislerden değildir.” kararının alınması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 22. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/46

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Meclis 1. Başkan Vekili Kamil CANIGÜR, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinde çalışan ve emekliliği hak eden personellerin, işçi kıdem tazminatları ve diğer alacaklarının ödemeleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi gereğince, 1.000.000,00 TL’lik (bir milyon) kredi alınmasına, borçlanma yapılması konusunda, Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve Belediye’nin  söz konusu şirkete kefil olması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 23. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/47

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Meclis 1. Başkan Vekili Kamil CANIGÜR, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 06.04.2011 tarihli ve 2011/80 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Burdur Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ‘nin Sağlık ve Çevre ile ilgili Emir ve Yasaklar başlıklı 6. maddesinin 30’uncu fıkrasından sonra gelmek üzere, “Belediye mücavir alan sınırları içerisinde, içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak, işyeri ve binaların merdiven ve kaldırımlarını yıkamak” şeklinde madde eklenmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir.

 

 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 24. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

 

KARAR NO:2023/48

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Meclis 1. Başkan Vekili Kamil CANIGÜR, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 11 ili acı şekilde etkileyen ve yaklaşık 50 bin vatandaşımızın vefatına sebep olan deprem felaketi, bizlere “Deprem öldürmez, depreme dayanıksız bina öldürür.” gerçeğini en acı şekilde hatırlatmıştır. Bu minvalde 1. derecede deprem bölgesinde olan ilimizde yapılacak olan yapılara yönelik yönetmelik ve plan notlarına eklenmesi gereken 10 ek önlem hazırlanmıştır. Konunun detayları ile görüşülmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 25. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/49

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce Meclis 1. Başkan Vekili Kamil CANIGÜR 05.04.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Ayfer HINÇAL, 05.04.2023 tarihinde, Belediye Meclisi yedek kâtip üyeliğinden istifa ettiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesinde; “Başkanlık divanında eksilme olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” hükmüne istinaden, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yedek kâtip üye seçiminin, gündemin 1. maddesinde yer alan Belediye Meclisi Asıl kâtip üyeliğinden istifa eden İyi Parti Meclis üyesi, Namık Kemal ÖZKAN’ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılacak olan 1 asıl  meclis kâtip üyesi seçimi ile birlikte yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Meclis 1. Başkan Vekili Kamil CANIGÜR’ün 05.04.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündemin 1.maddesi ile birlikte görüşülmesi teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:2023/50

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündemin 1. maddesi ile birlikte görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Meclis 1. Başkan Vekili Kamil CANIGÜR’ün 05.04.2023 tarihli dilekçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Ayfer HINÇAL, 05.04.2023 tarihinde Belediye Meclisi yedek kâtip üyeliğinden istifa ettiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinde “Başkanlık divanında eksilme olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” hükmüne istinaden, kalan süreyi tamamlamak üzere,  yedek kâtip üye seçiminin, gündemin 1. maddesinde yer alan Belediye Meclisi Asıl katip üyeliğinden istifa eden, İyi Parti Meclis üyesi Namık Kemal ÖZKAN’ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılacak olan 1 asıl meclis kâtip üyesi seçimi ile birlikte yapılması talebi yer almaktadır. Meclis 1. Başkan Vekili dâhil 22 meclis üyesinin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; 1 geçersiz oy çıkmış olup, 1 asıl kâtip üyelik için Ayfer HINÇAL’a 20 oy, 1 yedek kâtip üyelik için Haydar DÜDÜK’e 21 oy çıkmıştır. Kalan süreyi tamamlamak üzere; asıl kâtip üyeliğine Ayfer HINÇAL, yedek kâtip üyeliğine Haydar DÜDÜK seçilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/51

 

 

Gündemin 2.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2023 tarih ve 34831 sayılı yazısında, Meclisimizce daha önce seçilen Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en

 

 

az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek yeni üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Çağan TÜRKAN ve Ak Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU komisyonun 5 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 üyeden oluşması oy birliği ile kabul edilmiştir.  Plan ve Bütçe Komisyonuna aday olarak gösterilen Meclis Üyeleri Kamil CANIGÜR, Ayfer HINÇAL, Mesut ÇELEBİ, Ali EKİNCİ ve Hamit GÖREN’in seçilmesinin ve komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/52

 

 

Gündemin 3.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2023 tarih ve 34832 sayılı yazısında, Meclisimizce daha önce seçilen İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, İmar Komisyonuna seçilecek yeni üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Çağan TÜRKAN ve Ak Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU komisyonun 3 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup, İmar Komisyonunun 3 üyeden oluşması oy birliği ile kabul edilerek, İmar Komisyonuna aday olarak gösterilen Atam GÜLCÜ, Salih SEVİM ve Samet GÜNEŞ’in seçilmesinin ve komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/53

 

 

2023/Nisan ayı Belediye meclisinin toplantı gündeminde yer alan ilk üç maddenin görüşülmesi tamamlanmış olup, Meclis 1. Başkan Vekili Kamil CANIGÜR, gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesi hususunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Meclisimizin 2023/Nisan ayı toplantısının 2.birleşiminde (06 Nisan 2023 Perşembe günü saat 10.00’da), Halı Sarayı Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 05.04.2023

 

          

Close Search Window