2023 Ekim Ayı Meclis Gündem Maddeleri

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ  : 4 Ekim 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ  : 14.00
TOPLANTI YERİ  : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO  : 10

 

  • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2024 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç ücretlerinin görüşülmesi.

 

  • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince 2024 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin görüşülmesi.

 

  • 10.1981 tarihinde, görev uçuşu esnasında uçağın düşmesi sonucu Diyarbakır’ın Ergani ilçesinin, Patan Köyünde şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Muzaffer ARSLAN’ın isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, İlimiz sınırları içerisindeki uygun bir tesise, yerleşim yeri, yapı, meydan, park ve cadde gibi alanlardan birine isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (b) bendine istinaden, Cumhuriyetimizin 100. Yıl kapsamında, 20 – 29 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 100. Yıl turnuvalarında (futbol, basketbol ve voleybol) kategorilerinde 1. 2. ve 3. olan takımlara para ödülünün verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

  • NİP-151025509, UİP-151025510 Plan işlem numaralı Özgür Mahallesi, 124 ada, 119 parsel no’lu belediyeye ait taşınmazda yapılması düşünülen “Belediye Hizmet Binası” için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • NİP-151025512, UİP-151025511 Plan işlem numaralı Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili revizyon kararı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • Belediye Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 06.09.2023 tarihli dilekçesinde; Burdur Belediyesi Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, ekte verilen dosyadaki bir takım değişiklik ve düzenlemelerin yapılması ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 

Close Search Window