2023 AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2023 AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/AĞUSTOS Ayı Olağanüstü toplantısı 15 Ağustos Salı günü, saat 14.00’de Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Halil KAYA’nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

BELEDİYE MECLİSİNDE İZİNLİ SAYILANLAR  : Üyeler; Hamit GÖREN, Adem ÇAKICI

 

KARAR NO:2023/123

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Hamit GÖREN’in 15.08.2023 ve Adem ÇAKICI’nın 15.08.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Hamit GÖREN ve Adem ÇAKICI dilekçelerinde; mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Hamit GÖREN ve Adem ÇAKICI’nın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/124

 

 

Gündemin 1.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 11.08.2023 tarih ve 41824 sayılı yazısında; İlimizde 2020 yılından bu tarafa görev yapan Burdur Valisi Sayın Ali ARSLANTAŞ’a, ilimize yaptığı katkılardan dolayı, Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (r) bendi gereğince, “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmektir.Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; İlimizde 2020 yılından bu tarafa görev yapan Burdur Valisi Sayın Ali ARSLANTAŞ’a, ilimize yaptığı katkılardan dolayı, Belediye Kanunu’nun  18. Maddesinin (r) bendi gereğince, “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkanlık Makamı ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/125

 

 

Gündemin 2.maddesine geçildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 11.08.2023 tarih ve 41770 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile kabul edilen 2023 yılında uygulanan ücret ve tarifelerdeki Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait ücretlerde güncelleme yapılması hususunda, gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile kabul edilen  2023 yılında uygulanan Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait ücretlerin, karar ekindeki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNCELLENEN ÜCRET TARİFESİ

S.NO ÜCRETE TABİ İŞİN ADI 2023 YILI OYLAMA
  CANLI HAYVAN PAZARI    
1 Hayvan Pazarı Büyük baş 1 adet giriş ücreti 20,00 TL OY BİRLİĞİ
2 Hayvan Pazarı küçükbaş 1 adet giriş ücreti 7,50 TL OY BİRLİĞİ
  Köpek Kayıt Ücreti:   OY BİRLİĞİ
1 Sadece defter kayıt sistemi 250,00 TL OY BİRLİĞİ
  Kantar tartım ücreti:   OY BİRLİĞİ
1 Büyükbaş hayvanlar (adet olarak) 30,00 TL OY BİRLİĞİ
2 Küçükbaş hayvanlar (adet olarak) 15,00 TL OY BİRLİĞİ

 

 

S.NO ÜCRETE TABİ İŞİN ADI 2023 YILI OYLAMA
  İlaçlama Bedeli    
1 10 Başa kadar hayvanı bulunan besihanelerden 150,00 TL OY BİRLİĞİ
2 10-20 Baş hayvanı bulunan besihanelerden 300,00 TL OY BİRLİĞİ
3 21 ve üzeri Baş hayvanı bulunan besihanelerden 450,00 TL OY BİRLİĞİ
4 Lokantalardan  1.sınıf 175,00 TL OY BİRLİĞİ
5 Lokantalardan  2.sınıf 150,00 TL OY BİRLİĞİ
6 Lokantalardan  3.sınıf 100,00 TL OY BİRLİĞİ
7 Pastanelerden 175,00 TL OY BİRLİĞİ
8 Parklardan 150,00 TL OY BİRLİĞİ
9 Çiçekçilerden 175,00 TL OY BİRLİĞİ
10 Kasaplardan 300,00 TL OY BİRLİĞİ
11 Yemekhanelerden  ( Resmi ve özel) 300,00 TL OY BİRLİĞİ
12 Fırınlardan 200,00 TL OY BİRLİĞİ
13 Mandıralardan 250,00 TL OY BİRLİĞİ
14 Daire başı ilaçlama bedeli (Özel ilaçlama yaptıracaklar) 400,00 TL OY BİRLİĞİ

 

KARAR NO:2023/126

 

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğü’nün 14.08.2023 tarih ve 41852 sayılı yazısında; Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 26.07.2023 evrak kayıt tarihli 24 sayılı yazısı ile Belediyemiz denetimi altında öğrenci ve personel servisi olarak ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan  “ C” ve “S” plakalı servis araç sahipleri adına, akaryakıt, trafik sigortası, kasko, araç bakım giderleri ve vergiler nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi, Belediye Meclisinin 02.08.2023 tarih ve 2023/120 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun servis araçları fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Belediyemiz denetimi altında öğrenci ve personel servisi olarak ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan  “ C” ve “S” plakalı servis araç sahiplerinin akaryakıt, trafik sigortası, kasko, araç bakım giderleri ve vergiler baz alınarak, ücret tarifeleri düzenlenmiş ve 15.08.2023 tarihinde yapılacak olan olağanüstü Meclis toplantısında görüşülmek üzere oy birliği ile karar verilmiştir.Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Belediyemiz denetimi altında öğrenci ve personel servisi olarak ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan  “ C” ve “S” plakalı servis araç sahipleri adına, akaryakıt, trafik sigortası, kasko, araç bakım giderleri ve vergiler nedeniyle ücret tarifesine zam yapılması talebi ile ilgi ücret tarifelerinin ek’te sunulan tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin, oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

SERVİS ARAÇLARI FİYAT TARİFESİ

 

ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ AYLIK YILLIK
ÖĞRENCİ BAŞI 1.000,00 TL 9.000,00 TL (9 AY)
REHBER PERSONEL 250,00 TL 2.250,00 TL (9 AY)
ETÜT ÜCRETİ 250,00 TL 2.250,00 TL (9 AY)
MAKÜ PERSONEL 1.250,00 TL 15.000,00 TL (12 AY)

 

 

 

 

PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİ AYLIK YILLIK
TEK VARDİYA 21.000,00 TL 252.000,00 TL (12 AY)
İKİ VARDİYA 23.000,00 TL 276.000,00 TL (12 AY)
ÜÇ VARDİYA 24.000,00 TL 288.000,00 TL (12 AY)
*** Başlangıç noktası ile fabrika arası 30 km’ yi geçerse her km 20,00 TL olarak ücretlendirilir. ***

 

KARAR NO:2023/127

 

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.Zabıta Müdürlüğü’nün 11.08.2023 tarih ve 41820 sayılı yazısında;  Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 26.07.2023 evrak kayıt tarihli 23 sayılı yazısı ile ilimizde faaliyet gösteren ticari taksi esnafının, akaryakıt , trafik sigortası, kasko, araç bakım giderleri ve vergiler nedeniyle ticari taksi fiyat tarifesine zam yapılması talebi, Belediye Meclisinin 02.08.2023 tarih ve 2023/121 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun, ticari taksi fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Belediyemiz denetimi altında ticari taksi işletmecisi olarak faaliyet gösteren esnafların, akaryakıt, trafik sigortası, kasko, araç bakım giderleri ve vergiler baz alınarak, ücret tarifeleri düzenlenmiş ve yapılan komisyon çalışmasının 15.08.2023 tarihinde yapılacak olan olağanüstü Meclis toplantısında görüşülmek üzere oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz denetimi altında ticari taksi işletmecisi olarak faaliyet gösteren esnafların, akaryakıt, trafik sigortası, kasko, araç bakım giderleri ve vergiler baz alınarak, yapılan değerlendirmede, ücret tarifelerinin, ek’te sunulan tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

TİCARİ TAKSİ FİYAT TARİFESİ

 

S.NO TARİFELER ÜCRETİ
1. İLK AÇILIŞ ÜCRETİ   20,00 TL
2. ZAMAN TARİFESİ ( Ücret x Saat ) ( 1 Saat Bekleme ) 120,00 TL
3. BİRİM ZAMAN ÜCRETİ (Ücret x 1 Dakika) ( 1 Dakika bekleme ) 2,00 TL
4. MESAFE TARİFESİ  (Ücret x km) (1 Km’ye kadar  ) 50,00 TL
(1 Km’den sonra) 25,00 TL
5. BİRİM MESAFE ÜCRETİ (Ücret x 100 Metre) ( 1 Km’ye kadar  ) 5,00 TL
(1 Km’den sonra) 2,50 TL
6. İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ   70,00 TL
7. AÇIKLAMALAR *** Düğün, cenaze, mesirelik yerlere gidiş – dönüşler ve Belediye Mücavir alanı dışındaki gidiş – dönüşler pazarlığa tabidir. ***

 

 

 

 

 

KARAR NO:2023/128

 

 

Gündemin 5.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 11.08.2022 tarih ve 41814 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Atatürk Kız Öğrenci Pansiyonunda 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminde kalacak öğrencilerden alınacak aylık pansiyon ücretinin belirlenmesi hususunda, gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Atatürk Kız Öğrenci Pansiyonunda 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminde kalacak öğrencilerden elektrik, su, doğalgaz, internet ve sabah kahvaltısı dahil olmak üzere aylık 3.000,00 TL ücret alınmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/129

 

 

Gündemin 6.maddesine geçildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 11.08.2022 tarih ve 41815 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmete açılacak olan Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi’nin 2023-2024 yılı eğitim-öğretim döneminde uygulanacak olan aylık ücretin belirlenmesi hususunda, gerekli meclis kararının alınmasın talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmete açılacak olan Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi’nin 2023-2024 yılı eğitim-öğretim döneminde uygulanacak olan aylık ücretin 3.000,00 TL olmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne oy birliği ile gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/130

 

 

2023/Ağustos ayı olağanüstü Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Eylül ayı toplantısının 06 Eylül 2023 Çarşamba günü Saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 15.08.2023

 

 

 

 

 

 

Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                           Arif PAK                                          Ayfer HINÇAL

            Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                      Kâtip

 

Close Search Window