2022 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2022 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2022/ARALIK ayı toplantısı 07 Aralık Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2022/195

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi, Cennet ÖZALP TANRIÖVER dilekçesinde mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/196

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.12.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların, Belediyemiz tarafından karşılanması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/197

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.12.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi ve aynı yönetmeliğin, belediyeye tahsisli yerlerden taksi duraklarının açılması başlıklı 5.maddesinin 5.fıkrasına ilave yapılması hususlarının gündeme ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/198

Gündemin 1. maddesine geçildi. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/162 sayılı kararı ile görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Haydar DÜDÜK ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 05.12.2022 tarihli raporunda, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçların madde madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan 2023 yılında uygulanacak olan vergi ve harçların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince hazırlanan, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretlerin, komisyondan gelen ve karar ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/199

Gündemin 2. maddesine geçildi. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, 2023 yılında Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin karşılığında alınacak olan ücretler konusunda çalışma yapmak üzere, Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/163 sayılı kararı ile görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Haydar DÜDÜK ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 05.12.2022 tarihli raporunda, 2023 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin, ilgili

 

Müdürlükler de toplantıya çağrılmak suretiyle madde madde görüşüldüğü, görüşmeler sonucunda 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerde yer alan atık su bedeli ve diğer bedellerin, oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerden, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü başlığı altında yer alan Atık Su Bedeli ücretlerinin “İçme Suyu Bedelinin %35’i” şeklinde uygulamasının ve diğer Ücret ve Tarifelerin komisyondan gelen ve karar ekindeki şekli ile kabulünün meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN ve Mehmet BÜLBÜL’ ün çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/200

Gündemin 3. maddesine geçildi. Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/180 sayılı kararı ile Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi hakkında yönetmelik taslağı üzerinde çalışma yapmak üzere görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Nihat ÜLKÜ, Samet GÜNEŞ ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon, çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 06.12.2022 tarihli raporunda, Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin komisyondan gelen karar ve ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/201

Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararı ile mülkiyeti Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait olan Burdur Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak No:2’ de bulunan binasının zemin ve bodrum katının Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi olarak 5 yıllık tahsis süresi dolduğundan, süre bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Belediyemize tekrar tahsis edilmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince, Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait, Burdur Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak, No:2’ de bulunan binanın zemin ve bodrum katının, beş yıl süreyle Belediyemize tahsisine ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/202

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 11.11.2022 tarih ve 28327 sayılı yazısında, Belediyemiz tarafından 2021 yılında Ata Tohumu (Karakılçık Buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin İktisadi İşletmeleri ihtiyacı için kullanılmak ve Belediyemizce yapılacak sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere Burdur Merkez’ e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılması, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden Belediyemiz tarafından satın alınması ve ödemelerin yapılabilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz tarafından 2021 yılında Ata Tohumu (Karakılçık Buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin İktisadi İşletmeleri ihtiyacı için kullanılmasına ve Belediyemizce yapılacak sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere Burdur Merkez’ e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılmasına, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden Belediyemiz tarafından satın alınmasına ve ödemelerin yapılmasının kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/203

Gündemin 6. maddesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Engelli Hizmet Merkezi” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince hazırlanan, Engelli Hizmet Merkezine yönelik yönetmelik taslağının, Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/180 sayılı kararı ile meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Nihat ÜLKÜ, Hamit GÖREN ve Samet GÜNEŞ’ den oluşan komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun belediye meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/204

Gündemin 7. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2022 tarih ve 29159 sayılı yazısı ve ekindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi ada:266, parsel:131 (88,68 m²), parsel: 132 (33,60 m²) ve parsel: 113 (223,28 m²) tapu kayıtlı taşınmazların, Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendinde geçen; ” Belediyeler, kendilerine ait taşınmazların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara da kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir hükmüne istinaden söz konusu taşınmazların hazine adına bedelsiz devredilmesine ve tapu kütüğüne bu taşınmazlar devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla da olsa 3.ncü kişilere devredilemez, devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya 3.ncü kişilere devredilmesi halinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devir alan kamu idaresinin muvafakatına veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın Tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir şeklinde şerh konulması hususunun, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Karasenir Mahallesi ada:266, parsel:131 (88,68 m²), parsel: 132 (33,60 m²) ve parsel: 113 (223,28 m²) tapu kayıtlı taşınmazların, Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendinde geçen; ”  Belediyeler, kendilerine ait taşınmazların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara da kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir hükmüne istinaden, söz konusu taşınmazların mülkiyeti  hazineye ait olma koşuluyla Jandarma Genel Komutanlığına bedelsiz devredilmesine ve tapu kütüğüne bu taşınmazlar devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla da olsa 3.ncü kişilere devredilemez, devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya 3.ncü kişilere devredilmesi halinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devir alan kamu idaresinin muvafakatına veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın Tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir şeklinde şerh konulması hususunun devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/205

Gündemin 8. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve 29359 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.11.2022 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2022/205-1

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2022 tarih ve 27229 sayılı yazısı ile ekindeki Türkiye Diyanet Vakfının dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 191, parsel 125,128,257,258 nolu taşınmazlar üzerinde Cami ve Kuran Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı teklifi bulunmaktadır.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Yürürlükte bulunan Burdur Merkez Revizyon İmar Planında “Sulu Tarım Alanı” olarak görüldüğü bilinen taşınmazlar ile ilgili, 25.06.2012 tarih ve 72 nolu İl Toprak Koruma Kurulu”nun kararında taşınmazların, Mutlak Tarım Arazisi olduğu belirtilerek, ibadet yeri yapılmasının uygun olmadığı kararı verilmiştir. Ancak, 03.10.2012 tarih 43264022 Sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün yazılarında, tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla tarım dışı amaç ile kullanılması uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. İki farklı kararın alınması tereddüte yol açmakla birlikte arazilerin Sulu Mutlak Tarım Arazisi niteliğinde olduğu gerçektir. Ayrıca taşınmazların bulunduğu bölge henüz yapılaşmanın olmadığı kırsal alanda yer aldığı 350 metre güneyinde “Havaalanı Cami” bulunduğu görülmüştür. Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler ışığında, Türkiye Diyanet Vakfının talebi uygun bulunmamış olup, oy birliği ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 191, parsel 125,128,257,258 nolu taşınmazlar üzerinde, Cami ve Kuran Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı teklifinin reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/206

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve 29359 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.11.2022 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2022/206-2

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 27704 sayılı yazısı ile ekindeki DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden; Burdur Karamanlı bölünmüş Devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için yol boyunca 2 metre genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiği, söz konusu menfezin mansabında suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergahta, 2 metre genişliğinde kanal alanının ayrılmasına yönelik imar planı tadilatı teklifi bulunmaktadır.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;

 

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ nün teknik raporu doğrultusunda, hazırlanan kanal yapımına ilişkin imar planı değişikliği uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur – Karamanlı bölünmüş Devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, DSİ 18.Bölge Müdürlüğü’nün, teknik raporu doğrultusunda, kanal yapımına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/207

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinde; Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların, Belediyemiz tarafından karşılanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmüne istinaden, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların belediyemiz bütçesinden ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/208

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi ve aynı yönetmeliğin, belediyeye tahsisli yerlerden taksi duraklarının açılması başlıklı 5.maddesinin 5.fıkrasına ilave yapılması hususlarının gündeme ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4.maddesinin;

  1. (T) Plakalı Ticari Taksi: “Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır” şeklinde değiştirilmesine,
  2. Taksi Durakları ve T Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin “BELEDİYEYE TAHSİSLİ YERLERDE TAKSİ DURAKLARININ AÇILMASI” başlıklı 5’inci maddenin 5’inci fıkrası olarak;

5.(a) Taksi duraklarının ve T Plakasının kooperatiflere tahsis edilemeyeceğine dolayısıyla durak isimlerinin kooperatif adı ile anılmayacağına,

(b)Kooperatiflerin taksi duraklarında Encümen Kararı ile belirlenen taksi sayılarına ilave ve değişiklik yapamayacaklarına,

 

(c) Ticari Taksi Duraklarında durak adına durak temsilcilerinin, durak kabinlerinin/yazıhanelerinin dış veya iç kısımlarında değişiklik yapılması için Zabıta Müdürlüğünün yazılı izni aranır.  Örneğin ( Dış cephe veya iç cephe boyasının rengi) Taksi duraklarının dış cephesinin rengi;

c.1. Dış cephenin yarı üst kısmı Uluslararası TVT renk kataloğunda belirlenen K075-Sarı renk kodu ile boyanacaktır.
c.2. Dış cephesinin yarı alt kısmı Uluslararası TVT renk kataloğunda belirlenen M164 -Siyah renk kodu ile boyanacaktır.

c.3. Dış cephenin tam ortasından siyah ve beyaz 30cm genişliğinde damalı şerit olacaktır.

c.4. Dış cephenin üst sarı renkli kısmında, taksi durağının belediye tarafından belirlenen logosu ve durak ismi yer alacak ve sağ tarafında ticari taksi logosu bulunacaktır. Dış cephenin alt siyah renkli kısmında uygun ebatlarda yazılmış K075-Sarı renk koduna uygun taksi durağının 0248’li telefon numarası yer alacaktır.

c.5. Dış cephenin boyanması mümkün olmayan durumlarda ise yapılacak işlemler zemin üstüne sarı renk kaplama uygulaması yapılarak sağlanacaktır. İbarelerinin eklenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/209

2022/Aralık ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Ocak ayı toplantısının 04 Ocak 2023 Çarşamba günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.12.2022

 

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                             Namık Kemal ÖZKAN

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Close Search Window