2017-KASIM AYI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

   BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

Belediye Meclisinin 2017/Kasım ayı 2. Birleşim toplantısı, 15 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14.00’deBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2017/214

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Aysun ÇETİNER’in 15.11.2017 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Aysun ÇETİNER dilekçesinde, mazeretini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Aysun ÇETİNER’in izinli sayılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2017/215

Belediye Meclisinin 01 Kasım 2017 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2017/192 nolu kararı ile  komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2018 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programı ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı.  Belediyemiz 2018 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının oylamasına geçildi. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Performans Programının, gerek mutat hizmetler ve gerekse diğer hizmetlere ilişkin performans kriterleri, cari yıl ve izleyen 2 yılın bütçelerini belirleyecek şekilde olduğundan,  Belediye Başkanlığı 2018 mali yılı Performans Programı ve izleyen 2019 ve 2020 yıllarına ait Performans Programının, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Volkan MENGİ’nin ret oylarına karşılık,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/216

Belediye Meclisinin 01 Kasım 2017 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2017/193 nolu kararı ile  komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Başkanlığı 2018 mali yılı hazırlık bütçesi ve izleyen 2019 ve 2020 yıllarına ait bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programları ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı. Bütçe kararnamesinin madde madde, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyinin, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırılmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılacak olan oylamasına geçildi. Bütçe kararnamesinin madde madde, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyinin, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırılmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılan oylaması sonucunda; Belediye Başkanı ve 24 meclis üyesi olmak üzere toplam 25 üye oy kullanarak, Belediye Başkanlığı 2018 mali yılı bütçesinin toplam 98.000.000,00 TL olarak bağlanması ve izleyen 2019 ve 2020 yıllarına ait bütçe tahminleri, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Volkan MENGİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ,  meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla uygun görülerek, Belediye Başkanlığı 2018 mali yılı bütçesinin ve izleyen 2019 ve 2020 yıllarına ait bütçe tahminlerinin oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2017/217

2017/Kasım ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2017/Aralık ayı toplantısının    06 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 15.11.2017

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

Close Search Window