BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2018/Ekim ayı toplantısı, 03 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2018/137

 

Gündemin 1.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.09.2018 tarih ve D.4-3871 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Ali Faruk ÖDEL’in 12.09.2018 tarih ve 2355 sayılı dilekçesindeki, mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Karasenir Mahallesi, ada 260, parsel 40 ve 46 tapu kayıtlı  taşınmazların bulunduğu,  onaylı imarlı planında  “Ticari Alan” olan arsalar için emsal ve bina yüksekliğine ilişkin imar planı değişikliği ve ada 260, parsel  38 tapu kayıtlı taşınmazda  “Özel Eğitim Alanı”  şeklinde  imar planı değişikliği yapılmasının uygun bulunarak kabul edildiği, 01.08.2018 tarih ve 2018/122-6/3 sayılı meclis kararına askı süresi içerisindeki itirazının görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Ali Faruk ÖDEL’in 12.09.2018 tarih ve 2355 sayılı dilekçesindeki, mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Karasenir Mahallesi, ada 260, parsel 40 ve 46 tapu kayıtlı  taşınmazların bulunduğu,  onaylı imarlı planında  “Ticari Alan” olan arsalar için emsal ve bina yüksekliğine ilişkin imar planı değişikliği ve ada 260, parsel  38 tapu kayıtlı taşınmazda  “Özel Eğitim Alanı”  şeklinde  imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin, 01.08.2018 tarih ve 2018/122-6/3 sayılı meclis kararına itirazının oylaması sonucunda; meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın çekimser oyuna karşılık, itirazın oy çokluğu ile reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/138

 

Gündemin 2.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.09.2018 tarih ve D.4-3181 sayılı yazısı okundu. Bu yazı ve ekindeki Burdur Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25.07.2018 tarih ve 37210584-754-E.13736344 sayılı yazılarında, mülkiyeti Burdur Belediyesine ait İlimiz Karasenir Mahallesi pafta 129,  ada 256, parsel 497 tapu kayıtlı, onaylı imar planında “Temel Eğitim Öncesi Okul Alanı” olarak ayrılan taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden, Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesi talebinde bulunulmuştur.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; mülkiyeti Burdur Belediyesine ait İlimiz Karasenir Mahallesi pafta 129,  ada 256, parsel 497 tapu kayıtlı, onaylı imar planında “Temel Eğitim Öncesi Okul Alanı” olarak ayrılan taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/139

Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih ve D.4-4036 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğinin 26.09.2018 tarih ve 97973013-754-E.10676 sayılı yazısında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesinde 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar planında kalan Burdur Kurna Köyü pafta 10, parsel 1178-1179 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanın “Yurt Alanları”  şeklinde, parsel 1962,  1963, 1966  tapu kayıtlı taşınmazların Sosyal Tesise dönüştürülmesi ve Spor Tesisleri  alanlarının güneydoğusunda bulunan çevre yolunun imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanmış 3 adet imar  planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/140

 

Gündemin 4.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 110 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Burdur Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 17.05.2018 tarih ve 21462533-250-E.4317 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.05.2018 tarih ve 71188846-010.06.01-E.10610 sayılı yazısına istinaden, işyerleri için alınan İlan  ve Reklam Vergisinin ( Yıllık İlan ve Reklamlara ait verginin), Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik belediye meclislerince karar alınması gerektiği belirtildiğinden,  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince işyerleri için alınan İlan  ve Reklam Vergisinin ( Yıllık İlan ve Reklamlara ait verginin),  Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemlerinde (birinci taksit Mart,  Nisan, Mayıs  aylarında, ikinci  taksit Kasım ayında) tahsil edilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması  talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince işyerleri için alınan İlan ve Reklam Vergisinin ( Yıllık İlan ve Reklamlara ait verginin),  Çevre Temizlik vergisi ödeme dönemlerinde (birinci taksit Mart,  Nisan, Mayıs  aylarında, ikinci  taksit Kasım ayında) tahsil edilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/141

 

Gündemin 5.maddesine geçildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 25.09.2018 tarih ve 290 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” gereğince, Burdur ili sınırlarında, Belediyemize bağlı mahallelerde tehlikesiz atıkların (giysiler ve tekstil ürünleri) kaynağından ayrı toplanması, taşınması, sınıflandırılması ve geri kazanım hizmeti işi için, Belediyemiz ile Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan protokolün “Lisanslı Yüklenici Firmanın Yükümlülükleri” başlıklı 9.maddesinin 2.12 bendi gereğince, toplayıcı firma imkanları dâhilinde, Belediyemiz kültür faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılacak olan 50.000,00  (elli bin) TL’lik şartlı bağışın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun (g) maddesine istinaden kabul edilmesi talep edilmektedir.   Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” gereğince, Burdur ili sınırlarında, Belediyemize bağlı mahallelerde tehlikesiz atıkların (giysiler ve tekstil ürünleri) kaynağından ayrı toplanması, taşınması, sınıflandırılması ve geri kazanım hizmeti işi için, Belediyemiz ile Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan protokol gereğince, Belediyemiz kültür faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılacak olan 50.000,00  (elli bin) TL’lik şartlı bağışın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun (g) maddesine istinaden kabul edilmesinin, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın çekimser, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2018/142

 

               Gündemin 6.maddesine geçildi. Veteriner İşleri Müdürlüğünün 26.09.2018 tarih ve 47  sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, tedavi, bakım vs.) için Kurumlar Arası Eğitim, Öğretim,  Araştırma ve Uygulama İşbirliği Protokolü yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Kurumlar Arası Eğitim, Öğretim,  Araştırma ve Uygulama İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e  verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, tedavi, bakım vs.) için Kurumlar Arası Eğitim, Öğretim,  Araştırma ve Uygulama İşbirliği Protokolü yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Kurumlar Arası Eğitim, Öğretim, Araştırma ve Uygulama İşbirliği Protokolü yapılmasına ve protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e  verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/143

 

Gündemin 7.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 28.09.2018 tarih ve 25 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Ali ÖZDÖL’ün 24.09.2018 tarih ve 2450 sayılı dilekçesine istinaden, Burdur Emniyet Spor Kulübü Lisanslı güreşçisi olan ve elim bir trafik kazasında vefat eden Şeyda ÖZDÖL’ün isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, İlimiz Atatürk Mahallesindeki 12059. Sokak ile 12086. Sokağın kesiştiği alanda bulunan parka verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Emniyet Spor Kulübü Lisanslı güreşçisi olan ve elim bir trafik kazasında vefat eden Şeyda ÖZDÖL’ün isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, İlimiz Atatürk Mahallesindeki 12059. Sokak ile 12086. Sokağın kesiştiği alanda bulunan parka verilmesi hususunun, Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 2018/119 sayılı kararı ile Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Arif PAK, Bayram KEPENEK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Aysun ÇETİNER’in görev yaptığı komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2018/144

 

            Gündemin 8.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.09.2018 tarih ve 257 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendinde, Belediye taşınmazlarını üç (3) yıldan fazla süre ile kiraya verme yetkisi Belediye meclisine verildiğinden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesinde, kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on (10) yıldan çok olamaz denildiğinden; söz konusu kanunlar çerçevesinde ve emsallerine göre Belediyeyi zarara uğratmayacak şekilde, her meclis toplantısında, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve bir sonraki ay kira süreleri dolacak olan taşınmazlar için, 10 yıla kadar kiraya verilebilmeleri ve bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesi hususunda alınan 05.09.2018 tarih ve 2018/135 sayılı meclis kararının iptal edilmesi talebi yer almaktadır.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendinde, Belediye taşınmazlarını üç (3) yıldan fazla süre ile kiraya verme yetkisi Belediye meclisine verildiğinden ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesinde, kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on (10) yıldan çok olamaz denildiğinden; söz konusu kanunlar çerçevesinde ve emsallerine göre Belediyeyi zarara uğratmayacak şekilde, her meclis toplantısında, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve bir sonraki ay kira süreleri dolacak olan taşınmazlar için, 10 yıla kadar kiraya verilebilmeleri ve bu konuda Belediye encümenine yetki verilmesi hususunda alınan 05.09.2018 tarih ve 2018/135 sayılı meclis kararının iptal edilmesinin, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2018/145

 

 

            Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2018 tarih ve  D.11-4063 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 12.09.2018 tarih ve 8 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/131 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih ve D.4-3593 sayılı yazısı ve ekindeki Varollar Lojistik Hizmetleri Gıda Pazarlama Yem Mermer İnşaat Malzemeleri Turizm ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.nin 31.08.2018 tarih ve 2234 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 28, ada 739, parsel 471, 472, 475, 476, 566, 568; pafta 116, ada 739, parsel 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723 tapu kayıtlı taşınmazlarla ilgili imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.  İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN plan değişikliği teklifi ile anayol üzerinde bulunan yaklaşık 4400 m2 yeşil alanın kaldırılarak iç bölgede çözümlenmesi ve uygulama sonrasında bedelsiz kamuya terk edileceğinden dolayı kamu menfaati oluşturduğundan ve yol boyu ticaretin gelişmesine yardımcı olacağından, imar planı değişikliği ile yapılaşmaya uygun imar adalarında yaklaşık 1400 m2 artış olmasının yeşil alanların küçültülmesinden değil, imar adaları arasındaki yaya yollarının kaldırılarak imar adalarının içine dahil edilmesinden kaynaklandığı anlaşıldığından, imar planı değişiklik teklifinin uygun olduğu görüşünü bildirmiştir. Komisyon üyeleri Bayram KEPENEK ve Necdet BEDUR ise, imar planı değişiklik teklifi ile, imar adalarındaki yaklaşık 1400 m2 büyüme toplam inşaat alanında artışa sebep olduğundan, dolayısıyla inşaat alanı artışından kaynaklanan sosyal donatı alanlarının bırakılmadığı anlaşıldığından imar planı değişiklik teklifini uygun görmemişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda; imar planı değişiklik teklifi, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın kabul oyuna karşılık, Bayram KEPENEK ve Necdet BEDUR’un ret oyları ile uygun bulunmamıştır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 28, ada 739, parsel 471, 472, 475, 476, 566, 568; pafta 116, ada 739, parsel 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723 tapu kayıtlı taşınmazlarla ilgili yapılması teklif edilen imar planı değişikliğinin, imar adalarında yaklaşık 1400 m2 büyümeye sebep olduğu anlaşıldığından, imar adalarındaki yaklaşık 1400 m2’lik artış ile ilgili çalışma yapılmak üzere konunun yeniden İmar Komisyonuna havale edilmesinin, meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

 

KARAR NO:2018/146

 

            Gündemin 10.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2018 tarih ve  D.11-4063 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 12.09.2018 tarih ve 8 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/111 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Belediye meclisinin gündeme 10.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, meclis üyesi Birkan İŞ’in 04.07.2018 tarihli dilekçesinde, 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planı, plan hükümleri arasındaki uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için, kapalı çıkmaların emsale dahil edilmesi ve %30 hesabı dışında tutulması konularında revizyon imar planı kararı alınarak plan uygulamasına kadar emsal hesaplamalarında düzenleme yapılması talebi bulunmaktadır. Konu Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 05.09.2018 tarihli toplantılarında değerlendirilerek 2018/133 nolu karar ile yeniden İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede, Komisyon üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, kapalı ve açık çıkmaların emsale dahil edilmesi ile ilgili sorunun çözümü için, revizyon imar planı kararı alınması, revizyon imar planı yapım süresi içerisinde de mevcut uygulamada yeniden plan notu eklenerek kapalı ve açık çıkmaların emsal dışı tutulmasının uygun olacağı görüşünü bildirmiştir. Komisyon üyeleri Bayram KEPENEK ve Necdet BEDUR ise, revizyon imar planı kararı alınmasının salt kapalı ve açık çıkmalara bağlanmasının doğru olmadığı, kapalı ve açık çıkmaların emsal dışı tutulmasının yasaya aykırı olduğu, ayrıca çözüm için imar planı genelinde, imar adalarında emsal hesaplamalarında meclis kararı ile düzenleme getirilmesi de yasaya aykırı olacağından, teklifin uygun olmadığını belirtmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda, kapalı ve açık çıkmaların emsal dışında bırakılması ya da imar planı genelinde meclis kararı ile emsal artışı verilmesi talepleri, komisyon üyeleri Bayram KEPENEK ve Necdet BEDUR’un ret oyları ile oy çokluğu ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne ve 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planı, plan hükümleri arasındaki uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için, kapalı çıkmaların emsale dahil edilmesi ve %30 hesabı dışında tutulması konularında revizyon imar planı kararı alınarak plan uygulamasına kadar emsal hesaplamalarında düzenleme yapılması talebinin, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Ali EKİNCİ’nin kabul oylarına karşılık,  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un ret oyları ile oy çokluğu ile reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.   

 

KARAR NO:2018/147

2018/Ekim ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma            Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2018/Kasım ayı toplantısının    07 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 03.10.2018

       Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                        Arif PAK                                             Ayfer HINCAL

              Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                  Kâtip

 

 

 

 

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin