EKİM 2018 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ                  :  03  Ekim 2018 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  9

  • Ali Faruk ÖDEL’in, Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 2018/122-6/3 sayılı kararına itirazının görüşülmesi.

2-  Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait İlimiz Karasenir Mahallesi pafta 129,  ada 256, parsel 497 tapu kayıtlı, onaylı imar planında “Temel Eğitim Öncesi Okul Alanı” olarak ayrılan taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden, Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesi hususunun görüşülmesi.

3- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesinde 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar planında kalan Burdur Kurna Köyü pafta 10, parsel 1178-1179 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanın “Yurt Alanları”  şeklinde, parsel 1962,  1963, 1966  tapu kayıtlı taşınmazların Sosyal Tesise dönüştürülmesi ve Spor Tesisleri  alanlarının güneydoğusunda bulunan çevre yolunun imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanmış 3 adet imar  planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

4-   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince işyerleri için alınan İlan  ve Reklam Vergisinin ( Yıllık İlan ve Reklamlara ait verginin),  Çevre Temizlik vergisi ödeme dönemlerinde (birinci taksit Mart,  Nisan, Mayıs  aylarında, ikinci  taksit Kasım ayında) tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

5-  Belediyemiz ile Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan protokole istinaden, toplayıcı firma imkanları dâhilinde, kültür faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılacak olan 50.000,00  (elli bin) TL’lik şartlı bağışın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun (g) maddesine istinaden kabul edilmesi hususunun görüşülmesi.

6-  Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, tedavi, bakım vs.) için Kurumlar arası Eğitim, Öğretim,  Araştırma ve Uygulama İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususunun görüşülmesi.

7- Burdur Emniyet Spor Kulübü Lisanslı güreşçisi olan ve elim bir trafik kazasında vefat eden Şeyda ÖZDÖL’ün isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, İlimiz Atatürk Mahallesindeki 12059. Sokak ile 12086. Sokağın kesiştiği alanda bulunan parka verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

8- Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/135 sayılı kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

               İmar Komisyonu Kararları

 

9-  Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 28, ada 739, parsel 471, 472, 475, 476, 566, 568; pafta 116, ada 739, parsel 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723; pafta 28-116, ada 739, parsel 1436 tapu kayıtlı taşınmazlarla ilgili imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

 

10- 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği  ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı plan hükümleri arasındaki  uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için; mevcut inşaat  sektöründeki  yoğunluk  sebebiyle kapalı çıkmaların emsale dahil  edilmemesi ve % 30  hesabı dışında  tutulmasının 30.06.2018 tarihine kadar uygulanması Ocak 2018 meclis görüşmeleri ile karara bağlanmış olup, konunun tekrar değerlendirilip,  revizyon imar planı kararı alınarak, plan uygulamasına kadar emsal hesaplarında  düzenleme yapılması ve yeniden bir  tarih belirlenerek ötelenmesi  hususunun görüşülmesi.