T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ                  :  01 Ağustos 2018 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  7

 

  • Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 mali yılı bütçesinin ödeneği yetersiz olan “Elektrik Tesisatı Giderleri” Tertibine, İtfaiye Müdürlüğünün ödeneği yeterli olan “Hizmet Binası” Tertibinden 750.000,00 TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.
  • Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2018-2019 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, İlbank A.Ş.den 1.750.000,00 TL kredi alınması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.
  • Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 tapu kayıtlı taşınmazın bulunduğu, onaylı imar planında 3 ve 5 kat olan konut adalarında, kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile kamuya terk oranının %58,8’den %54,9’a düşürülmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.
  • Burdur Gökçebağ Köyü mevkiinde bulunan Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesi, araç, personel vb. fiziki ve teknik imkanlarının yetersizliği sebebiyle, atıklarının geçici süreyle Belediye tarafından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini talep ettiğinden, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince, alınacak ücretin belirlenmesi ve protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususlarının görüşülmesi.

5- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 2017/148 sayılı kararı ile kurulan komisyonun bir yıllık görev süresi dolduğundan, yeni üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

   İmar Komisyonu Kararları

6-  Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 21, ada 14, parsel 92 numarada kayıtlı taşınmazın  bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

7- Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Yeni Mahalle ada 549,  parsel 4 ve ada 169, parsel 1 tapu kayıtlı,  onaylı imar planında “Belediye Hizmet Alanı”  olan taşınmazların bulunduğu alanın “Spor Tesisleri Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

8-   Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Karasenir Mahallesi ada 260, parsel 40 ve parsel 46 tapu kayıtlı

taşınmazların bulunduğu, onaylı imar planında “Ticari Alan” olan arsalar için emsal ve bina yüksekliğine ilişkin imar planı değişikliği ve ada 260, parsel 38 tapu kayıtlı taşınmazda “ Özel Eğitim Tesisi”  şeklinde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

9-  Burdur Belediyeler Birliği’nin, Katı Atık Bertaraf Tesisisinde “BİYOGAZ” üretimi yapılabilmesi için imar planı değişikliği yapılması hususundaki talebinin görüşülmesi.

10- 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği  ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı plan hükümleri arasındaki  uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için; mevcut inşaat  sektöründeki  yoğunluk  sebebiyle kapalı çıkmaların emsale dahil  edilmemesi ve % 30  hesabı dışında  tutulmasının 30.06.2018 tarihine kadar uygulanması Ocak 2018 meclis görüşmeleri ile karara bağlanmış olup, konunun tekrar değerlendirilip,  revizyon imar planı kararı alınarak, plan uygulamasına kadar emsal hesaplarında  düzenleme yapılması ve yeniden bir  tarih belirlenerek ötelenmesi  hususunun görüşülmesi.