T.C. BURDUR BELEDİYESİ MECLİS KARARI   Karar No         :2018/70       Dairesi :Belediye Başkanlığı Karar Tarihi     :04/04/2018    Birimi  :Başkan Yardımcılığı Evrak No        

Devam