escort escort escort escort escort escort mutlu son mutlu son mutlu son mutlu son mutlu son mutlu son
istanbul escort

 

T.C.
BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI
GÜNDEM
 
TOPLANTI GÜNÜ                  :  05 Eylül 2018 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ                    :  14.00
TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO                          :  8

 

  • 08.2018 tarih ve 2018/118 sayılı meclis kararı ile, Burdur Gökçebağ Köyü mevkiinde bulunan Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının geçici süreyle Belediye tarafından toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi hususunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmiş olup, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, bu atıkların bertarafı için alınacak ücretin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

2-   Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 28, ada 739, parsel 471, 472, 475, 476, 566, 568; pafta 116, ada 739, parsel 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 722, 723; pafta 28-116, ada 739, parsel 1436 tapu kayıtlı taşınmazlarla ilgili imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

İmar Komisyonu Kararları

3-  Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 tapu kayıtlı taşınmazın bulunduğu, onaylı imar planında 3 ve 5 kat olan konut adalarında, kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile kamuya terk oranının %58,8’den %54,9’a düşürülmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

4- 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği  ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı plan hükümleri arasındaki  uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için; mevcut inşaat  sektöründeki  yoğunluk  sebebiyle kapalı çıkmaların emsale dahil  edilmemesi ve % 30  hesabı dışında  tutulmasının 30.06.2018 tarihine kadar uygulanması Ocak 2018 meclis görüşmeleri ile karara bağlanmış olup, konunun tekrar değerlendirilip,  revizyon imar planı kararı alınarak, plan uygulamasına kadar emsal hesaplarında  düzenleme yapılması ve yeniden bir  tarih belirlenerek ötelenmesi  hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatay evde masaj manisa evde masaj kayseri evde masaj samsun evde masaj balıkesir evde masaj maraş evde masaj van evde masaj aydın evde masaj denizli evde masaj tekirdağ evde masaj Çanakkale escort gümüşhane escort Batman escort Karabük escort Elazığ escort Bayburt escort tekirdag escort balikesir escort